Green Office -toimistot tekivät TAAS ennätyksen

Suomen Green Office -toimistot rikkoivat taas ennätyksensä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Päästösäästö on verrattavissa määrään joka aiheutuisi, jos ajaisi autolla 145 kertaa kuuhun ja takaisin.

Green Office -toimistoissa säästettiin viime vuonna 18 300 tonnia kasvihuonekaasupäästöjä aiempaan vuoteen verrattuna. Sähkönkulutustaan Green Office -toimistot vähensivät vuoden aikana noin 33 000 000 kWh. Se tarkoittaa rahassa lähes kahden miljoonan euron säästöä. Paperia säästettiin 600 arkkia työntekijää kohden. Myös työmatkojen lentoliikenteen päästöt kääntyivät laskuun, ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen.

”Green Office -toimistojen tulokset osoittavat, miten suuri vaikutus yritysten ja yhteisöjen käytännön ympäristötyöllä on ilmastonmuutoksen hillitsemisessä”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Energiatehokkaat laitteet, uusiutuva energia ja sähköinen tiedonhallinta pienentävät ekologista jalanjälkeä työpaikoilla.

”Kaiken takana ovat kuitenkin ihmisten kehittämät ratkaisut kulutuksen vähentämiseksi sekä johdon päätökset ja työntekijöiden valinnat niiden käyttämiseksi. Upeat tulokset eivät olisi mahdollisia ilman Green Office -toimistojen konkreettisia tavoitteita ja yhteisiä toimintatapoja”, Liisa Rohweder sanoo.

WWF Green Office on ympäristöjärjestelmä toimistoille. Suomessa on tällä hetkellä 162 Green Office -organisaatiota, joissa työskentelee yhteensä lähes 64 000 työntekijää.

wwf.fi/greenoffice

Teksti: Susanna Manu