Ympäristökasvatusta maailman mitassa

WWF:n ympäristökasvattajat eri puolilta maailmaa toimivat jatkossa tiiviimmin yhdessä. Miksi – ja miten? Toimintaa koordinoiva WWF Suomen ympäristökasvatuksen ohjelmapäällikkö Hanna Seimola  vastaa.

Mitä WWF:n ympäristökasvattajat tekevät?
Tuemme WWF:n suojelutyötä kasvatuksen keinoin eli motivoimalla ja aktivoimalla eri-ikäisiä ihmisiä toimimaan. Tuotamme materiaaleja, järjestämme koulutuksia, tarjoamme kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksia ja autamme eri tahoja tekemään arjestaan kestävämpää. Toisin kuin moni luulee, WWF:n ympäristökasvatus ei ole vain koululaisten kanssa tehtävää työtä.

Millaista on hyvä ympäristökasvatus?
Pelkkä opetusmateriaalin julkaiseminen ei riitä, vaan olennaista on saada ihmiset pohtimaan omia toimintatapojaan. Esimerkiksi ruokatyössä meillä on käytössä korttipeli, jossa vertaillaan erilaisten aterioiden ympäristövaikutuksia. Pelaajien kesken syntyy aina keskustelua, kiistelyäkin, ja lopulta ahaa-elämyksiä. Yhtä oikeaa vastausta ei ole, vaan peli antaa tilaa omille oivalluksille. Oppimaansa voi sitten viedä käytäntöön vaikkapa kokeilemalla materiaalipankistamme löytyviä reseptejä.

WWF-verkosto on maailmanlaajuinen. Miten tämä näkyy ympäristökasvatuksessa?
Sekä opetuksen että ympäristönsuojelun painopisteet vaihtelevat valtavasti eri maissa. Siispä myös WWF:n ympäristökasvatus on moninaista. Esimerkiksi Kamerunissa kehitetään kyläyhteisöjen toimintaa ympäristövastuullisemmaksi, Arabiemiraateissa koulutetaan yliopistojen opiskelijaryhmiä vesivarojen suojelijoiksi, ja Sveitsissä tarjotaan perheille kokemuksia luonnonsuojelualueilla. Nepalissa ja Madagaskarissa on tehty vaikuttamistyötä ja saatu sen seurauksena ympäristökasvatus osaksi kansallista opetussuunnitelmaa. Paljon tuotetaan paikallisiin suojelukohteisiin liittyviä materiaaleja, ja joissain maissa WWF ylläpitää yleisöille avoimia luontokeskuksia. Lisäksi monissa maissa toimii nuorten vapaaehtoistiimejä.

“WWF:n ympäristökasvatus ei ole vain koululaisten kanssa tehtävää työtä.”

Mikä on uutta kansainvälisen ympäristökasvatuksen kentällä?
Vaikka kasvatus on alusta lähtien kuulunut WWF:n keinovalikoimaan, verkostolla ei ole ollut laajamittaista yhteistä kasvatustoimintaa. Vuosi sitten sain tehtäväkseni selventää kasvatuksen roolia WWF:n suojelutyössä. Nopeasti kävi ilmi, että WWF:n ympäristökasvatuksella on maailmanlaajuiset vaikutusmahdollisuudet, joita kannattaisi hyödyntää. Ryhdyin kokoamaan kasvattajia yhteen – mikä ei ollutkaan ihan yksinkertainen tehtävä, kun heitä työskentelee eri toimistoissa hyvin eri nimikkeillä. Nyt olemme vihdoin järjestäytyneet WWF Education Community -nimiseksi yhteisöksi, jossa meitä on reilut 100 yli 50 toimistosta. Tällä hetkellä pohdimme, miten voisimme parhaiten hyötyä erilaisesta osaamisestamme ja saada toisistamme tukea. Samaan aikaan on myös pidettävä mielessä, etteivät samat viestit ja keinot toimi kaikkialla.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?
Mietimme yhdessä muun muassa sitä, mitkä ovat ne aiheet, joiden parissa ryhdymme työskentelemään globaalisti. Tavoitteena on saada parhaat käytänteet leviämään ympäri maailman. Kuulumisiamme voi seurata verkoston yhteisestä uutiskirjeestä, joka löytyy netistä nimellä WWF Education Bulletin.

Teksti: Paula Kallio