WWF ja K-ryhmä kääntävät katseet pinnan alle

WWF on aloittanut K-ryhmän kanssa monivuotisen yhteistyön Suomen uhanalaisten vaelluskalakantojen elvyttämiseksi ja palauttamiseksi. Tavoitteena on auttaa vaelluskaloja konkreettisesti poistamalla niiden kutuesteitä talkoovoimin yhdessä maanomistajien, paikallisten K-kauppiaiden ja vapaaehtoisten kanssa. Hankkeessa halutaan myös lisätä tietoisuutta ja herättää keskustelua uhanalaisista vaelluskaloista.

Luonnontilaisia virtavesiä on jäljellä hyvin vähän, ja kalojen ulottumattomissa on tuhansia kilometrejä jokiosuuksia. Muun muassa tämän seurauksena kaikki vaelluskalakantamme ovat uhanalaisia; Saimaan järvilohi ja nieriä sekä meritaimen jopa äärimmäisen uhanalaisia, vain yhden askeleen sukupuutosta.

Suomessa on tuhansia kutuesteitä, jotka estävät vaelluskalojen pääsyn otollisille kutupaikoille jokiin ja puroihin. Kalojen nousun voi pienimmillään pysäyttää esimerkiksi tie- tai siltarumpu tai vanha myllypato. Rumpu saattaa vaikkapa olla sijoitettu niin korkealle, etteivät kalat pääse ylittämään sitä.

Kun kutueste poistetaan ja kalapolku avataan, kalakantojen elpyminen voi tapahtua hyvinkin nopeasti. Yhdenkin esteen purkaminen voi avata kaloille useita kilometrejä lisääntymis- ja elinympäristöä. Muutos hyödyttää koko jokiekosysteemiä, sillä kutuesteistä kärsivät myös ravut, hyönteiset ja jopa vesikasvillisuus.

”Pienten vaellusesteiden avaaminen on helppoa. Motivoituneiden vapaaehtoisten ja muutaman kivikuorman avulla voidaan luoda kilometrikaupalla uutta elinympäristöä uhanalaiselle lajille”, kertoo WWF:n virtavesiasiantuntija Elina Erkkilä.

WWF:n ja K-ryhmän yhteistyön alkuvaiheessa keskitytään eri puolilla maata olevien kutuesteiden kartoittamiseen ja toimintamallin pilotointiin. Talkootoiminta esteiden purkamiseksi alkaa vuonna 2018.

Lue:

kesko.fi/kalapolut

wwf.fi/virtavedet

Sinua saattaa kiinnostaa