Yritykset voivat tukea WWF:n työtä pro bono -lahjoituksella. Luonnonsuojelutyön tueksi tarvitaan esimerkiksi varusteita, mainostilaa ja eri alojen erityisasiantuntemusta. Kassapyöristyksessä asiakkaanne voi kassalla asioidessaan vapaaehtoisesti lahjoittaa haluamansa summan suoraan WWF:n luonnonsuojelutyöhön.

Kassapyöristys tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden auttaa luontoa kassalla oston yhteydessä

Kassapyöristyksessä asiakkaanne voi kassalla asioidessaan vapaaehtoisesti lahjoittaa haluamansa summan suoraan WWF:n luonnonsuojelutyöhön. Asiakas voi esimerkiksi pyöristää loppusumman ylöspäin tasasummaksi.

Kampanjoiden aikana WWF:n suojelukohteet ovat näkyvästi esillä myymälöissä, jolloin työntekijöiden ja asiakaskunnan tietoisuus ympäristöaiheista kasvaa. Yhteistyökampanjalla voidaan myös kannustaa asiakkaita tekemään kestäviä valintoja. Lahjoituskohde valitaan yhdessä, ja tuki voidaan ohjata yleisesti luonnonsuojeluun tai rajatummin tiettyyn WWF:n suojelukohteeseen. Kampanjasta tehdään aina sopimus, johon määrittelemme kampanja-ajan sekä vähimmäislahjoituksen summan. Sovimme yrityksen kanssa yhdessä tavoitteet, toimenpiteet, viestinnän ja työn resurssoinnin.

Esimerkiksi Stockmannin kanssa järjestimme kampanjan, jossa jokaisesta ostamatta jääneestä muovi- tai paperikassista tai ostetusta kestokassista yritys lahjoitti 5 senttiä Itämeren suojelutyöhön.

Pro bono -lahjoitus luonnonsuojelutyön tueksi

Yrityksenne voi tukea WWF:n toimintaa lahjoittamalla tuotteita tai palveluja käyttöömme. Olemme saaneet lahjoituksena esimerkiksi oikeudellista neuvonantoa, luontokuvia, varusteita öljyntorjuntajoukkojemme käyttöön ja kiviainesta purojen kunnostusta varten.

Pro bono -lahjoitukset vapauttavat varojamme käytännön suojelutoimintaan, kuten tutkimus- ja asiantuntijatyöhömme.

Yh­teis­työm­me WWF:n kanssa on mer­ki­tyk­sel­lis­tä meille sekä yrityksenä että yk­si­lö­ta­sol­la: yri­tys­vas­tuul­li­suus on osa omaa kult­tuu­riam­me. Hen­ki­lös­töl­lem­me yhteistyö WWF:n kanssa on mer­ki­tyk­sel­lis­tä ja innostavaa.

Jan Ollila
Senior Partner, Dittmar & Indrenius
Tutustu kumppanuuteen

Yh­teis­työm­me WWF:n kanssa on mer­ki­tyk­sel­lis­tä meille sekä yrityksenä että yk­si­lö­ta­sol­la: yri­tys­vas­tuul­li­suus on osa omaa kult­tuu­riam­me. Hen­ki­lös­töl­lem­me yhteistyö WWF:n kanssa on mer­ki­tyk­sel­lis­tä ja innostavaa.

Jan Ollila
Senior Partner, Dittmar & Indrenius
Tutustu kumppanuuteen

Rudus Oy lahjoitti kiviaineksen WWF:n virtavesihankkeeseen, jossa uhanalaisille vaelluskaloille rakennettiin elintärkeät kalatiet. Lue lisää.

tierumpu Hollola

Pipelife Finland ja Onninen lahjoittivat aiemmin taimenien kulun estäneen tierummun tilalle uuden erikoisvalmisteisen rummun. Nyt taimenkanta pääsee liikkumaan vapaasti Hollolan Ylösjoessa. Talkoot olivat osa K-ryhmän ja WWF:n monivuotista yhteistyötä. Lue lisää.

Media- ja kampanjayhteistyö tuo näkyvyyttä luonnonsuojelun tärkeydelle

Esimerkiksi mediatalot ja tapahtumajärjestäjät voivat lahjoittaa WWF:lle näkyvyyttä televisiossa, lehdissä ja verkossa.

Viestintä on keskeisen tärkeää strategiamme tavoitteiden saavuttamiseksi. Viestinnällä innostamme ihmiset ja vakuutamme päättäjät sekä yritykset toimimaan luonnon hyväksi.

Perusta yrityksenne oma keräys WWF:n työn tukemiseksi

Yrityksenne voi perustaa WWF:n verkkosivuilla oman keräyksen luonnonsuojelutyön hyväksi. Haasta oma henkilöstö, asiakkaat ja yhteistyökumppanit mukaan lahjoittamaan luonnolle. Keräyksen voi perustaa helposti tiiminä vaikkapa työyhteisön kesken. Keräyksen tuotto voidaan ohjata haluamaanne kohteeseen, kuten Itämerelle, ilmastolle tai sademetsille.

Ota yhteyttä

Asiakkuuspäällikkö
Tiina Jussila

Tutustu erilaisiin kumppanuus- ja lahjoitustapoihin sekä yhteistyön periaatteisiin

Miksi ja miten WWF tekee yhteistyötä yritysten kanssa?

Näin toimimme yritysten kanssa

Tutustu erilaisiin kumppanuus- ja lahjoitustapoihin sekä yhteistyön periaatteisiin

Miksi ja miten WWF tekee yhteistyötä yritysten kanssa?