Muut yritysten lahjoitustavat WWF:lle

Lahjoita luonnolle WWF:n yhteistyökumppanina tai järjestä kassapyöristys – suurista yrityslahjoituksista voimme tehdä sopimuksen ja viestiä yhdessä. Luonnonsuojelutyön tueksi tarvitaan myös esimerkiksi varusteita, mainostilaa ja eri alojen erityisasiantuntemusta.

Sopimukselliseen kertalahjoitukseen sovitaan yhdessä lahjoituskohde ja yhteistyöviestintä

Yritys voi tehdä helposti minkä tahansa suuruisen kertalahjoituksen suoraan verkkosivujemme kautta. Jos yrityksenne haluaa tukea WWF:n työtä suurella lahjoituksella, voimme tarvittaessa tehdä yhteistyösopimuksen. Sopimukseen määrittelemme yhdessä lahjoitussumman, lahjoituskohteen ja mahdollisen yhteisen viestinnän.

Lahjoitus tehdään WWF Suomelle, joka kohdentaa tuen joko Suomessa tehtävälle suojelutyölle tai kumppanimaissamme sijaitseviin suojeluhankkeisiin. Lahjoituskohde voidaan valita monista teemoistamme, joita ovat suomalainen luonto, ilmasto ja energia, metsät, meret ja sisävedet, villieläimet ja niiden elinympäristöt Suomessa sekä maailmalla, kansainvälinen suojelu- ja kehitysyhteistyö, ympäristökasvatus, ruoantuotanto ja -kulutus. WWF Suomella on omia suojeluhankkeita Indonesiassa, Mekongin alueella, Nepalissa, Boliviassa ja Itä-Afrikassa. Toimimme erityisesti sellaisilla alueilla, joilla esiintyy ainutlaatuista luontoa ja uhat luonnon monimuotoisuuden köyhtymiselle ovat suuret.

Yrityslahjoitus on tapa sitouttaa henkilöstöä työpaikan hyväntekeväisyyteen. Esimerkiksi työntekijöille voi tarjota henkilöstölahjana mahdollisuuden valita tavaralahjan sijaan lahjoituksen luonnolle. WWF:n asiantuntijat voivat esiintyä henkilökunnalle järjestettävissä tilaisuuksissa, kuten webinaarin, jossa viestimme luonnon tilasta ja yritystuen merkityksestä WWF:n työlle.

Mikäli lahjoitus sidotaan tuotteen tai palvelun myyntiin ja markkinointiin, teemme yhteistyöstä Royalty-sopimuksen. Lue lisää Royalty-lahjoituksesta.

Kysy yrityslahjoittamisesta ja ota yhteyttä: [email protected]

Kassapyöristys tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden auttaa luontoa kassalla oston yhteydessä

Kassapyöristyksessä asiakkaanne voi kassalla asioidessaan vapaaehtoisesti lahjoittaa haluamansa summan suoraan WWF:n luonnonsuojelutyöhön. Asiakas voi esimerkiksi pyöristää loppusumman ylöspäin tasasummaksi.

Kampanjoiden aikana WWF:n suojelukohteet ovat näkyvästi esillä myymälöissä, jolloin työntekijöiden ja asiakaskunnan tietoisuus ympäristöaiheista kasvaa. Yhteistyökampanjalla voidaan myös kannustaa asiakkaita tekemään kestäviä valintoja. Lahjoituskohde valitaan yhdessä, ja tuki voidaan ohjata yleisesti luonnonsuojeluun tai rajatummin tiettyyn WWF:n suojelukohteeseen. Kampanjasta tehdään aina sopimus, johon määrittelemme kampanja-ajan sekä vähimmäislahjoituksen summan. Sovimme yrityksen kanssa yhdessä tavoitteet, toimenpiteet, viestinnän ja työn resurssoinnin.

Esimerkiksi Stockmannin kanssa järjestimme kampanjan, jossa jokaisesta ostamatta jääneestä muovi- tai paperikassista tai ostetusta kestokassista yritys lahjoitti 5 senttiä Itämeren suojelutyöhön.

Kysy kassapyöristyksestä ja ota yhteyttä:  [email protected]

Pro bono -lahjoitus luonnonsuojelutyön tueksi

Yrityksenne voi tukea WWF:n toimintaa lahjoittamalla tuotteita tai palveluja käyttöömme. Olemme saaneet lahjoituksena esimerkiksi oikeudellista neuvonantoa, luontokuvia, varusteita öljyntorjuntajoukkojemme käyttöön ja kiviainesta purojen kunnostusta varten.

Pro bono -lahjoitukset vapauttavat varojamme käytännön suojelutoimintaan, kuten tutkimus- ja asiantuntijatyöhömme.

Kysy pro bono -lahjoituksesta ja ota yhteyttä: [email protected]i

Yh­teis­työm­me WWF:n kanssa on mer­ki­tyk­sel­lis­tä meille sekä yrityksenä että yk­si­lö­ta­sol­la: yri­tys­vas­tuul­li­suus on osa omaa kult­tuu­riam­me. Hen­ki­lös­töl­lem­me yhteistyö WWF:n kanssa on mer­ki­tyk­sel­lis­tä ja innostavaa.

Jan Ollila
Senior Partner, Dittmar & Indrenius
Tutustu kumppanuuteen

Yh­teis­työm­me WWF:n kanssa on mer­ki­tyk­sel­lis­tä meille sekä yrityksenä että yk­si­lö­ta­sol­la: yri­tys­vas­tuul­li­suus on osa omaa kult­tuu­riam­me. Hen­ki­lös­töl­lem­me yhteistyö WWF:n kanssa on mer­ki­tyk­sel­lis­tä ja innostavaa.

Jan Ollila
Senior Partner, Dittmar & Indrenius
Tutustu kumppanuuteen

Rudus Oy lahjoitti kiviaineksen WWF:n virtavesihankkeeseen, jossa uhanalaisille vaelluskaloille rakennettiin elintärkeät kalatiet. Lue lisää.

tierumpu Hollola

Pipelife Finland ja Onninen lahjoittivat aiemmin taimenien kulun estäneen tierummun tilalle uuden erikoisvalmisteisen rummun. Nyt taimenkanta pääsee liikkumaan vapaasti Hollolan Ylösjoessa. Talkoot olivat osa K-ryhmän ja WWF:n monivuotista yhteistyötä. Lue lisää.

Media- ja kampanjayhteistyö tuo näkyvyyttä luonnonsuojelun tärkeydelle

Esimerkiksi mediatalot ja tapahtumajärjestäjät voivat lahjoittaa WWF:lle näkyvyyttä televisiossa, lehdissä ja verkossa.

Viestintä on keskeisen tärkeää strategiamme tavoitteiden saavuttamiseksi. Viestinnällä innostamme ihmiset ja vakuutamme päättäjät sekä yritykset toimimaan luonnon hyväksi.

Kysy viestintäyhteistyöstä ja ota yhteyttä: [email protected]

Vaalitentti Sanomatalolla 2019

WWF Suomi ja Sitra järjestivät yhteistyössä Helsingin Sanomien kanssa suuren vaalitentin ilmastonmuutoksesta Sanomatalon Mediatorilla helmikuussa 2019. Paneeli keskittyi yhteiskuntamme perustaa uhkaaviin ilmastokriisiin ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen.

Perusta yrityksenne oma keräys WWF:n työn tukemiseksi

Yrityksenne voi perustaa WWF:n verkkosivuilla oman keräyksen luonnonsuojelutyön hyväksi. Haasta oma henkilöstö, asiakkaat ja yhteistyökumppanit mukaan lahjoittamaan luonnolle. Keräyksen voi perustaa helposti tiiminä vaikkapa työyhteisön kesken. Keräyksen tuotto voidaan ohjata haluamaanne kohteeseen, kuten Itämerelle, ilmastolle tai sademetsille.

Ota yhteyttä

Tutustu WWF:n monipuolisiin yhteistyömahdollisuuksiin

Yhdessä yritysten kanssa rakennamme tulevaisuuden, jossa luonto ja ihmiset elävät tasapainossa. Yritykset voivat tukea WWF:n luonnonsuojelutyötä lahjoituksella tai toteuttaa konkreettisesti vastuullisuustavoitteitaan kumppaninamme.

Katso kaikki yritysten yhteistyötavat

Tutustu WWF:n monipuolisiin yhteistyömahdollisuuksiin

Yhdessä yritysten kanssa rakennamme tulevaisuuden, jossa luonto ja ihmiset elävät tasapainossa. Yritykset voivat tukea WWF:n luonnonsuojelutyötä lahjoituksella tai toteuttaa konkreettisesti vastuullisuustavoitteitaan kumppaninamme.