Näkymä laaksosta lumihuippuiselle Mt Manaslulle.

Nepal

Aasia

Himalajalla sijaitseva Nepal on koti monille uhanalaisille lajeille. Nepalissa suojelemme lajeja salametsästykseltä, metsiä hakkuilta ja kehitämme kestäviä elinkeinoja yhdessä paikallisten kanssa.

Tietoa alueesta

Sarvikuono poikasineen ylittää hiekkatietä

Intiansarvikuono poikasineen ylittää hiekkatietä Chitwanin kansallispuistossa.

Tiesitkö, että...

Suojelutyö tuottaa tulosta: Nepal on onnistunut lähes tuplaamaan villien tiikereiden lukumäärän alle 10 vuodessa!

Nepal sijaitsee Aasiassa, Intian ja Kiinan välissä. Pohjois-Nepalissa kohoaa maailman korkein Himalajan vuoristo, ja etelässä vihertävät viljavat subtrooppiset alangot. Metsät tarjoavat elintilaa eläinlajeille sekä ihmisille toimeentuloa ja ravintoa. Metsäpeite myös ylläpitää jokien virtauksia turvaten makean veden saannin miljoonille ihmisille. Suojelemalla metsät pidämme huolta, että puhdasta vettä riittää kaikille myös tulevaisuudessa.

Nepalissa elää valtava kirjo erilaisia lajeja. Suojelemme alueella mm. lumileopardeja, tiikereitä ja sarvikuonoja sekä niiden elinympäristöjä. Uhanalaisia lajeja kartoitetaan mm. satelliittipantojen ja riistakameroiden avulla. Salametsästyksen vastaisessa työssä Nepal on onnistunut hyvin ja esim. sarvikuonojen salametsästys on saatu maassa viime vuosina kitkettyä lähes kokonaan.

Nepal on kulttuurillisesti rikas. Paikalliset ovat vaalineet vuosisatoja mm. kankaankudonnan perinnettä. Nepal on myös yksi maailman köyhimpiä valtioita.

Uhat

Takavarikoituja laittomia eläinten osia poltettiin Nepalissa 2017.

Viranomaiset polttivat takavarikoituja eläinten osia Nepalissa vuonna 2017.

Metsäkato ja ilmastonmuutos ovat Nepalin suurimpia uhkia. Nepal on menettänyt kaksi kolmasosaa metsäpeitteestään muutamassa vuosikymmenessä, mutta nyt metsäpeitteen määrä on jälleen kasvussa.

Metsäkato

Metsiä raivataan maanviljelyksen, infrastruktuurin ja asutuksen tieltä. Lisäksi metsiä käytetään puutavaraksi ja polttopuuksi. Metsiä hakataan myös laittomasti ja kestämättömästi. Liiallinen karjan laidunnus kuluttaa maaperää ja tuhoaa metsäpeitettä ja metsäpalot ovat merkittävä uhka alueen metsille. Suurin osa maaseudun asukkaista, erityisesti kaikkein köyhimmät, ovat riippuvaisia metsistä ravinnon ja toimeentulon lähteenä.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos aiheuttaa Nepalissa äärimmäisiä sääilmiötä, kuten tulvia, myrskyjä ja kuivuutta ja muuttaa esimerkiksi sadekausien syklejä arvaamattomiksi. Äärimmäiset sääilmiöt aiheuttavat humanitäärisiä katastrofeja, heikentävät satoa ja lisäävät tuholaisten määrää. Lisäksi rankkasateet aiheuttavat maanvyöryjä, jotka lisäävät satovahinkoja ja heikentävät maan hedelmällisyyttä. Ilmastonmuutoksen aiheuttama ympäristön muutos uhkaa myös uhanalaisia lajeja, kuten lumileopardeja ja sarvikuonoja (linkit).

Salametsästys

Salametsästys on Nepalissa vakava uhka erityisesti tiikereille ja sarvikuonoille. Tiikerin eri osia viiksistä ja silmäripsistä hännän päähän käytetään Aasiassa rohdoslääkkeinä ja onnea tuovina symboleina. Sarvikuonon sarvea käytetään rohtoina sen uskottujen parantavien vaikutusten takia. Uskomuksilla ei ole lääketieteellistä perustaa, sillä sarvi on keratiinia, eli samaa ainetta kuin ihmisen hiukset ja kynnet.

Viime vuosina Nepal on onnistunut yhteistyössä paikallisten ihmisten, järjestöjen ja viranomaisten kanssa vähentämään salametsästystä tehokkaasti. Tästä huolimatta salametsästys ja villieläinten osien laiton kauppa uhkaavat lajeja.

Ihmisten ja villieläinten väliset konfliktit

Konfliktit villieläinten ja ihmisten välillä ovat väistämättömiä, koska Nepalissa elää muun muassa tiikereitä, leopardeja, sarvikuonoja ja norsuja. Kasvava väestömäärä ja eläinten kaventuva elinalue ajavat eläimet helpommin ihmisasutuksen lähettyville. Myös vähenevä saaliseläinten määrä voi houkutella villieläimiä karjan ja kotieläinten kimppuun. Pihapiiriin ruokailemaan tullut norsu voi tuhota rakennuksia tai sadon.

Mitä WWF tekee?

Tavoitteenamme Nepalissa on parantaa metsien tilaa ja saada uhanalaisten lajien yksilömäärät kasvamaan niin, ettei sukupuutto enää uhkaa niitä akuutisti.

Työskentelemme Nepalissa metsien ja niissä elävien lajien suojelemiseksi ja paikallisten ihmisten kestävien elinkeinojen kehittämiseksi. WWF Suomen tukema työ Nepalissa on Suomen ulkoministeriön tukemaa kehitysyhteistyötä.

 

 • Pysäytämme metsäkatoa ja metsitämme hakattuja alueita uudelleen

  Olemme saaneet aikaa hyviä tuloksia etenkin suojelualueita yhdistävissä metsäkäytävissä , jotka ovat elintärkeitä villieläimille ja tuovat toimeentuloa paikallisille.

 • Tuemme ja luomme kylämetsätaloutta yhdessä paikallisten kanssa

  Kylämetsillä tarkoitetaan metsäaluetta, jota kyläläiset hallinnoivat ja valvovat. Kylämetsät tuovat paikallisille toimeentuloa, sillä paikallisilla on oikeus hyödyntää metsiä kestävästi. Kylämetsät lisäksi vähentävät salametsästystä, sillä niitä valvotaan tarkasti.

 • Kartoitamme metsien hiilivarastoja

  Nepalin metsien suojelemiseksi kartoitimme niiden hiilivarastot yhteistyössä Nepalin valtion kanssa. Yhteistyön tuloksena loimme edellytykset Nepalin liittymiselle REDD-ohjelmaan, jonka avulla metsien häviäminen pyritään pysäyttämään. Liityttyään REDD-ohjelmaan Nepalin on mahdollista saada miljoonia euroja päästövähennyshyvityksinä Maailmanpankilta.

 • Tuemme paikallisia salametsästyksen vastaisessa työssä

  Koulutamme ja varustamme kyläläisten muodostamia salametsästyksen vastaisia partioita. Vapaaehtoiset partiot toimivat etenkin kylämetsissä, ja toiminnasta on saatu hyviä tuloksia. Lisäksi teemme yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa. Salametsästyksen vastaista työtä Nepalissa voi kutsua menestystarinaksi, sillä useana vuonna maassa ei ole salametsästetty yhtäkään tiikeriä tai sarvikuonoa.

 • Suojelemme uhanalaisten lajien elinalueita sekä metsissä että vuoristossa

  Tuemme ja kehitämme suojelualueita yhdessä paikallisten kanssa. Etelässä tärkeitä säilytettäviä suojelualueita ovat mm. tiikereistään, sarvikuonoistaan ja norsuistaan tunnetut Bardian ja Chitwanin kansallispuistot, ja pohjoisessa Himalajan vuoristossa Annapurnan ja Kangchenjungan suojelualueet ovat tärkeitä lumileopardin elinalueita.

 • Kehitämme kestäviä elinkeinoja

  Ekomatkailu on nostanut suosiotaan villieläinten palatessa alueille. Kehitämme ekomatkailua esimerkiksi tukemalla kotimajoituspalveluiden perustamista. Perheet innostuvat entistä enemmän suojelemaan alueen ainutlaatuista luontoa, kun sen säilyminen takaa tuloja ja hyvinvointia koko kylälle. Mikrolainojen avulla ihmisiä autetaan perustamaan myös pienyrityksiä. Tuellamme on perustettu mm. vihannesviljelmiä, pyöräkorjaamoita ja kauppoja.

 • Tuemme ympäristökasvatusta koulujen ekokerhojen kautta

  Nuoriin kohdistuvan The Generation Green -kampanjan tavoitteena on luoda uusi tulevaisuuden vaikuttajien sukupolvi, joka on sitoutunut kestävään kehitykseen ja ympäristönsuojeluun.

 • Tuemme ympäristöystävällisiä biokaasuliesiä ja aurinkopaneeleita

  Maaseudulla metsiä kaadetaan paljon polttopuiksi ruuanlaittoon. Jotta polttopuun tarve vähenisi, edistämme tulisijojen korvaamista biokaasuliesillä. Uudet liedet parantavat paljon keittiössä aikaa viettävien naisten ja lasten terveyttä, sillä uusi liesi ei aiheuta hengitykselle vaarallista savua perinteisten tulisijojen tapaan.

 • Teemme yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa

  SASKin ja metsäalan ammattiliittojen kanssa olemme kouluttaneet metsätyöläisiä, jotka ovat tärkeässä roolissa metsien vastuullisen hoidon ja ympäristönsuojelun edistämisessä. Väestöliiton kanssa olemme tehneet yhteistyötä myös seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita tarjoavan perhesuunnittelujärjestön kanssa. Perhesuunnittelun avulla perhekoko yleensä pienenee, millä on positiivisia vaikutuksia köyhyyteen, naisten asemaan ja ympäristön tilaan.

Mitä sinä voit tehdä?

Annetaan kissaeläimille tulevaisuus

Uhanalaisten kissaeläinten tulevaisuus on veitsenterällä. Ikonisten lajien ahdingon syynä on elinalueiden hävittäminen, salametsästys ja ilmastonmuutos. Katso, mitä tuellasi saadaan aikaan, ja liity WWF:n Kissaeläin-kummiksi jo tänään.

Auta Kissaeläin-kummina

Annetaan kissaeläimille tulevaisuus

Uhanalaisten kissaeläinten tulevaisuus on veitsenterällä. Ikonisten lajien ahdingon syynä on elinalueiden hävittäminen, salametsästys ja ilmastonmuutos. Katso, mitä tuellasi saadaan aikaan, ja liity WWF:n Kissaeläin-kummiksi jo tänään.

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.