Näkymä laaksosta lumihuippuiselle Mt Manaslulle.

Nepal

Aasia

Himalajalla sijaitseva Nepal on koti monille uhanalaisille lajeille. Nepalissa suojelemme lajeja salametsästykseltä, metsiä hakkuilta ja kehitämme kestäviä elinkeinoja yhdessä paikallisten kanssa.

Tietoa Nepalista

Sarvikuono poikasineen ylittää hiekkatietä

Intiansarvikuono poikasineen ylittää hiekkatietä Chitwanin kansallispuistossa.

Nepal sijaitsee Aasiassa, Intian ja Kiinan välissä. Pohjois-Nepalissa kohoaa maailman korkein Himalajan vuoristo, ja etelässä vihertävät viljavat subtrooppiset alangot. Metsät tarjoavat elintilaa eläinlajeille sekä ihmisille toimeentuloa ja ravintoa. Metsäpeite myös ylläpitää jokien virtauksia turvaten makean veden saannin miljoonille ihmisille. Suojelemalla metsät pidämme huolta, että puhdasta vettä riittää kaikille myös tulevaisuudessa.

Nepalissa elää valtava kirjo erilaisia lajeja. Suojelemme alueella muun muassa lumileopardeja, tiikereitä ja sarvikuonoja sekä niiden elinympäristöjä. Uhanalaisia lajeja ja niiden liikkeitä kartoitetaan esimerkiksi satelliittipantojen ja riistakameroiden avulla. Salametsästyksen vastaisessa työssä Nepal on onnistunut hyvin, ja esimerkiksi sarvikuonojen salametsästys on saatu maassa viime vuosina kitkettyä lähes kokonaan. Myös tiikerien tilanne on kohentunut maassa: luonnonvaraisten tiikereiden määrä saatiin lähes kolminkertaistettua reilussa 10 vuodessa.

Kulttuurisesti rikas Nepal kuuluu maailman köyhimpien valtioiden joukkoon.

Nepalin luonnon uhat

Takavarikoituja laittomia eläinten osia poltettiin Nepalissa 2017.

Viranomaiset polttivat takavarikoituja eläinten osia Nepalissa vuonna 2017.

Metsäkato ja ilmastonmuutos ovat Nepalin suurimpia uhkia. Nepal on menettänyt kaksi kolmasosaa metsäpeitteestään muutamassa vuosikymmenessä, mutta nyt metsäpeitteen määrä on jälleen kasvussa.

Metsäkato

Metsiä raivataan maanviljelyksen, infrastruktuurin ja asutuksen tieltä. Lisäksi metsiä käytetään puutavaraksi ja polttopuuksi. Metsiä hakataan myös laittomasti ja kestämättömästi. Liiallinen karjan laidunnus kuluttaa maaperää ja tuhoaa metsäpeitettä. Myös metsäpalot ovat merkittävä uhka alueen metsille. Suurin osa maaseudun asukkaista, erityisesti kaikkein köyhimmät ihmiset, ovat riippuvaisia metsistä ravinnon ja toimeentulon lähteenä.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos aiheuttaa Nepalissa sään ääri-ilmiöitä, kuten tulvia, myrskyjä ja kuivuutta sekä muuttaa esimerkiksi sadekausien syklejä arvaamattomiksi. Sään ääri-ilmiöt aiheuttavat humanitäärisiä katastrofeja, heikentävät satoa ja lisäävät tuholaisten määrää. Lisäksi rankkasateet aiheuttavat maanvyöryjä, jotka lisäävät satovahinkoja ja heikentävät maan hedelmällisyyttä. Ilmastonmuutoksen aiheuttama ympäristön muutos uhkaa myös uhanalaisia lajeja, kuten lumileopardeja ja sarvikuonoja.

Salametsästys

Salametsästys on Nepalissa vakava uhka erityisesti tiikereille ja sarvikuonoille. Tiikerin eri osia viiksistä ja silmäripsistä hännän päähän käytetään Aasiassa uskomushoidoissa ja onnea tuovina symboleina. Koko maailmassa yli 3 300 tiikerin arvioidaan joutuneen osaksi laitonta villieläinkauppaa vuosina 2000–2022. Sarvikuonon sarvea puolestaan käytetään rohtona sen uskottujen parantavien vaikutusten takia. Samoin kuin tiikerinosiin liittyvillä uskomuksilla, sarven parantavilla vaikutuksilla ei ole lääketieteellistä perustaa. Sarvi on keratiinia, eli samaa ainetta kuin ihmisen hiukset ja kynnet.

Viime vuosina Nepal on onnistunut yhteistyössä paikallisten ihmisten, järjestöjen ja viranomaisten kanssa vähentämään salametsästystä tehokkaasti. Tästä huolimatta salametsästys ja villieläinten osien laiton kauppa uhkaavat lajeja.

Ihmisten ja villieläinten väliset konfliktit

Konfliktit villieläinten ja ihmisten välillä ovat väistämättömiä, koska Nepalissa elää muun muassa tiikereitä, leopardeja, sarvikuonoja ja norsuja. Kasvava väestömäärä ja eläinten kaventuva elinalue ajavat eläimet helpommin ihmisasutuksen lähettyville. Tiikerien määrä on maassa saatu selkeään kasvuun, ja sekin osaltaan lisää mahdollisuutta ihmisten ja tiikereiden välisiin konflikteihin. Myös vähenevä saaliseläinten määrä voi houkutella villieläimiä karjan ja kotieläinten kimppuun. Pihapiiriin ruokailemaan tullut norsu voi tuhota rakennuksia tai sadon.

Miten WWF suojelee Nepalin luontoa?

Tavoitteemme on parantaa Nepalin metsien tilaa ja saada uhanalaisten lajien yksilömäärät kasvamaan niin, ettei sukupuutto enää uhkaa niitä akuutisti.

Työskentelemme Nepalissa metsien ja niissä elävien lajien suojelemiseksi ja paikallisten ihmisten kestävien elinkeinojen kehittämiseksi. WWF Suomen tukema työ Nepalissa on Suomen ulkoministeriön tukemaa kehitysyhteistyötä.

 

 • Pysäytämme metsäkatoa ja ennallistamme metsiä

  Olemme saaneet aikaan hyviä tuloksia etenkin suojelualueita yhdistävissä metsäkäytävissä, jotka ovat elintärkeitä villieläimille ja tuovat toimeentuloa paikallisille. Esimerkiksi sarvikuonot hyödyntävät todistettavasti metsäkäytäviä suojelualueiden välillä liikkumiseen. Sarvikuonojen määrä onkin saatu maassa kasvuun.

 • Kehitämme kylämetsätaloutta yhdessä paikallisten kanssa

  Kylämetsillä tarkoitetaan metsäaluetta, jota kyläläiset hallinnoivat ja valvovat. Kylämetsät tuovat paikallisille toimeentuloa, sillä paikallisilla on oikeus hyödyntää metsiä kestävästi. Kylämetsät lisäksi vähentävät salametsästystä, sillä niitä valvotaan tarkasti.

 • Tuemme paikallisia salametsästyksen vastaisessa työssä

  Koulutamme ja varustamme kyläläisten muodostamia salametsästyksen vastaisia partioita. Vapaaehtoiset partiot toimivat etenkin kylämetsissä, ja toiminnasta on saatu hyviä tuloksia. Lisäksi teemme yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa. Salametsästyksen vastaista työtä Nepalissa voi kutsua menestystarinaksi, sillä sarvikuonojen ja tiikereiden salametsästys on saatu kitkettyä maasta lähes kokonaan.

 • Ehkäisemme ihmisten ja villieläinten välisiä konflikteja

  Villieläinten aiheuttamien konfliktien ehkäisemisessä ja korvaamisessa on kuunneltava paikallisia ihmisiä, ja etsittävä ratkaisuja yhdessä heidän kanssaan. Ehkäisemme ihmisten ja villieläinten välisiä konflikteja esimerkiksi koulutuksilla, aitauksilla, maankäytön suunnittelulla ja karjasuojilla. Jos villieläimet kuitenkin aiheuttavat vahinkoja, kehitämme myös järjestelmiä vahinkojen korvaamiseen. Sopuisan rinnakkaiselon edistämiseen satsataan nyt entistä enemmän, kun esimerkiksi tiikerien määrä on Nepalissa kasvussa.

 • Kehitämme kestäviä elinkeinoja

  Ekomatkailu on nostanut suosiotaan villieläinten palatessa alueille. Kehitämme ekomatkailua esimerkiksi tukemalla kotimajoituspalveluiden perustamista. Perheet innostuvat entistä enemmän suojelemaan alueen ainutlaatuista luontoa, kun sen säilyminen takaa tuloja ja hyvinvointia koko kylälle. Mikrolainojen avulla ihmisiä autetaan perustamaan myös pienyrityksiä. Tuellamme on perustettu muun muassa vihannesviljelmiä, pyöräkorjaamoita ja kauppoja.

 • Teemme ympäristökasvatusta

  Tuemme kouluissa järjestettäviä ekokerhoja. WWF Nepal tuottaa muun muassa kouluille materiaaleja, järjestää koulutuksia opettajille, tuottaa erilaisia kampanjoita ja kilpailuja sekä toimii yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.

 • Teemme yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa

  Yksi tärkeistä kumppaneistamme on vammaisten ihmisten oikeuksia ja asemaa kehittyvissä maissa edistävä Abilis-säätiö. Olemme järjestäneet yhdessä koulutuksia siitä, miten vammaisia ihmisiä voisi entistä paremmin osallistaa luonnonsuojeluun. Yhdessä SASKin ja metsäalan ammattiliittojen kanssa olemme kouluttaneet metsätyöläisiä, jotka ovat tärkeässä roolissa metsien vastuullisen hoidon ja ympäristönsuojelun edistämisessä. Väestöliiton kanssa olemme tehneet yhteistyötä myös seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita tarjoavan perhesuunnittelujärjestön kanssa.

Mitä sinä voit tehdä?

Auta Kissaeläin-kummina

Uhanalaisten kissaeläinten tulevaisuus on veitsenterällä. Ikonisten lajien ahdingon syynä on elinalueiden hävittäminen, salametsästys ja ilmastonmuutos. Katso, mitä kaikkea tuellasi saadaan aikaan.

Lahjoita alk. 10 €/kk

Auta Kissaeläin-kummina

Uhanalaisten kissaeläinten tulevaisuus on veitsenterällä. Ikonisten lajien ahdingon syynä on elinalueiden hävittäminen, salametsästys ja ilmastonmuutos. Katso, mitä kaikkea tuellasi saadaan aikaan.

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.