Opettajan tietoperustainen ympäristöosaaminen 2020-luvulla

WWF tarjoaa opettajille uudenlaisen täydennyskoulutuksen, jossa kestävän kehityksen teemojen opetusta käsitellään monesta näkökulmasta. Yhteensä 7 op koulutus koostuu neljästä moduulista.

Moduuleihin sisältyy tiedollisia osuuksia sekä opettajan työhön liittyviä kehittämistehtäviä, joita opettaja toteuttaa yhdessä oppilasryhmän kanssa. Kukin lähiopetusta sisältävä koulutusmoduuli toteutetaan vähintään viidellä paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Koulutukset toteutetaan webinaareina, jos lähikouluttaminen ei ole mahdollista.

Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa maksutonta täydennyskoulutusta.

1. Kasvatus osana kestävää kehitystä -verkkokurssi

Oppilaat tekevät ryhmätyötä aulan tyynyilllä

Tervetuloa kansainvälisen WWF-verkoston tuottamalle verkkokurssille päivittämään osaamistasi kestävästä kehityksestä ja oivaltamaan, miten koulu voi olla aktiivisessa roolissa kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Mitä sinä saat tästä?

Kurssi auttaa sinua ymmärtämään kestävää kehitystä koulun näkökulmasta entistä paremmin ja antaa välineitä oppilaiden tukemiseen ajankohtaisten ympäristöhaasteiden keskellä kasvamisessa. Tutuksi tulevat esimerkiksi systeeminen ajattelu, osallisuus, ilmastokasvatus ja nuorten ympäristötoimijuuden tukeminen. Saat myös käsityksen siitä, miten koko koulun toimintakulttuuria voi kehittää kestävämpään suuntaan. Tutustut kokeneiden opettajien ideoihin ja inspiroiviin kansainvälisiin esimerkkeihin, joiden avulla voit tuoda kestävyyskasvatuksen vahvemmin osaksi opettajuuttasi. Kurssilla käytetään WWF:n, Netflixin ja Silverback Filmsin yhteistyönä syntyneen Our Planet: Uskomaton planeettamme -sarjan videomateriaalia, joka herättää henkiin planeettamme tarinan.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Kurssi on suunniteltu ala- ja yläkoulujen opettajille, jotka haluavat tuoda kestävän kehityksen vahvemmin osaksi opetustaan ja edistää ympäristövastuullisuutta koko kouluyhteisössä. Kurssi toimii hyvin lähtölaukauksena toimintaan sinulle, joka et vielä ole asiaan perehtynyt, mutta tuo uusia ideoita ja kansainvälisiä näkökulmia sinulle, joka olet jo päässyt kestävyyskasvatuksen makuun.

Koulutuksen kieli

Koulutussisältö ja webinaarit ovat suomeksi. Kansainvälisessä videomateriaalissa on suomenkielinen tekstitys. Tarvittaessa suuri osa materiaalista on mahdollista saada myös englanniksi.

Kouluttajat

Verkkokoulutus pohjautuu WWF:n kansainvälisen kasvattajaverkoston yhteistyönä toimittamaan kokonaisuuteen, mutta on toimitettu vastaamaan suomalaisten opettajien tarpeisiin. Panoksensa koulutukseen ovat antaneet kokeneet opettajat ja WWF:n ympäristökasvattajat eri puolilta maailmaa. Kurssin aikana kouluttajana toimii ympäristökasvatuksen asiantuntija Anna Muotka (WWF), jonka erityistä osaamista ovat ilmastokasvatus, taidekasvatus ja alakoulun ympäristökasvatus.

Verkkokoulutuksen ohjelma

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa maksutonta täydennyskoulutusta, ja sen laajuus on 1 opintopiste. Koulutus tapahtuu kokonaan verkossa ja koostuu kaikille osallistujille yhteisistä aloitus- ja lopetuswebinaareista sekä itsenäisesti näiden välillä suoritettavista viidestä oppimisetapista. Etapit sisältävät videoita, kirjallisuutta ja tehtäviä sekä reflektiokysymyksiä omatoimisen oppimisen tueksi. Suoritettuasi kurssin ja lopputestin saat WWF:n todistuksen kurssisuorituksesta sekä halutessasi 2500 pistettä Microsoft Educator Centerissä.


Talven 2021 ryhmä:

Vko 2 (11.1.–17.1.):

 • Webinaari ma 11.1. klo 14-16 johdatuksena kurssiin (tarvittaessa katsottavissa tallenteena)
 • Oppimisetappi 1: Kestävä kehitys muuttuvassa maailmassa (itsenäinen opiskelu)

Vko 3 (18.–24.1.):

 • Oppimisetappi 2: Miten kaikki liittyy kaikkeen? Monimutkaiset ympäristökysymykset ja systeeminen ajattelu. (itsenäinen opiskelu)

Vko 4 (25.–31.1.):

 • Oppimisetappi 3: Aktiivinen oppiminen ja osallisuus osana ympäristöpetusta. (itsenäinen opiskelu)

Vko 5 (1.2.–7.2.):

 • Oppimisetappi 4: Kohti kestävää koulua (itsenäinen opiskelu)

Vko 6 (8.–14.2.):

 • Oppimisetappi 5: Lasten ja nuorten ympäristötoimijuuden tukeminen (itsenäinen opiskelu)

Vko 7 (15.–21.2.):

 • Webinaari to 18.2. klo 14-16 kurssin annin kokoamiseksi (tarvittaessa katsottavissa tallenteena)

Ilmoittautuminen 3.1. mennessä tällä lomakkeella.

 

Lisätietoja koulutuksesta:

Ympäristökasvatuksen asiantuntija Anna Muotka: [email protected]

2. Me aarteenvartijat - luonnon monimuotoisuus opetuksessa

Lapsi tutkii luontoa suurennuslasilla

Tervetuloa täydennyskoulutukseen, jossa yhdistyvät monialainen opetus, toiminnallinen oppiminen sekä ympäristökasvatus!

Mitä sinä saat tästä?

Osallistumalla Me aarteenvartijat -koulutukseen saat sisältötietoa luonnon monimuotoisuuden tilasta, kehityksestä ja suojelusta sekä testattuja malleja ja työkaluja monialaisen ja toiminnallisen ympäristöopetuksen toteuttamiseen. Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa maksutonta täydennyskoulutusta. Koulutuksen laajuus on yhteensä kaksi opintopistettä.

Ensimmäisenä lähipäivänä paneudutaan luonnon monimuotoisuuden käsitteeseen ja harjoitellaan sen havainnointia toiminnallisesti. Toisella lähikerralla edetään kohti luonnon monimuotoisuuden suojelua, jolloin keskiössä ovat osallisuus ja vaikuttaminen. Kehittämistehtävänä lähipäivien välissä opettaja toteuttaa opetuskokeiluja oppilasryhmän kanssa. Koulutus toteutetaan webinaarina, jos lähikouluttamista ei ole mahdollista järjestää COVID 19 -epidemian vuoksi.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Kaikille esiopettajille ja peruskoulun opettajille, jotka ovat valmiita kokeilemaan ja kehittämään monialaista ympäristöopetusta omassa koulussaan alkavana lukuvuotena. On eduksi, jos samasta koulusta osallistuu kaksi tai useampia opettajia.

Kouluttajat

Essi Aarnio-Linnanvuori, ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija, WWF (MMM, FT)
Anna Muotka, ympäristökasvatuksen asiantuntija, WWF (VAT, KM, luokanopettaja, kuvataiteen aineenopettaja)
Hanna Seimola, ympäristökasvatuksen ohjelmapäällikkö, WWF (FM, biologian ja maantieteen aineenopettaja)
Sinikka Kunttutoiminnanjohtaja, FEE Suomi (LTO, KM)  

Koulutuskokonaisuuden ohjelma

ETÄLUENTO: MITÄ LUONNON MONIMUOTOISUUS ON?
Videoluento johdatuksena luonnon monimuotoisuuden tilaan ja merkitykseen. Reflektointi: aloitetaan oppimispäiväkirjan kirjoittaminen.

1. LÄHIPÄIVÄ / WEBINAARI: AARTEIDEN ETSIJÄT – MONIMUOTOISUUS YMPÄRILLÄMME

Miten luonnon monimuotoisuutta voi havainnoida ja tutkia? Työkaluja aiheen käsittelyyn toiminnallisesti ja monialaisesti. Iltapäivään sisältyy ulko-osuus.

VÄLITEHTÄVÄ: LUONNON HAVAINNOINTI OSANA OPETUSTA
Luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä oppilasryhmän kanssa. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen.

ETÄLUENTO: RATKAISUJA ETSIMÄSSÄ
Videoluento johdatuksena luonnon monimuotoisuuden suojeluun. Reflektointi oppimispäiväkirjaan.

2. LÄHIPÄIVÄ / WEBINAARI: AARTEENVARTIJA – YKSI MONIEN PUOLESTA
Miten luonnon monimuotoisuutta suojellaan? Entä miten sitä voi suojella koulussa? Eri oppiaineiden näkökulmien syventämistä.

Koulutuspaikkakunnat ja ajankohdat

Verkkoryhmä (Yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa)

Ti 29.9. klo 1316 webinaari Zoom-alustalla
Ti 24.11. Klo 1316 webinaari Zoom-alustalla

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Turku

To 27.8. klo 12.30-16.15 Ruissalon luontokoululla, os. Ruissalon puistotie 215
Ke 21.10.2020 klo 12.30-16.15 Ruissalon luontokoululla, os. Ruissalon puistotie 215

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Helsinki

To 17.9.2020 kurssikerta poikkeustilan vuoksi webinaarina klo 14.-16.30
To 12.11. klo 13-17 WWF:n auditoriossa, os. Lintulahdenkatu 10

Ilmoittautuminen 4.9. mennessä Margit Jensenille osoitteeseen [email protected]

Lappeenranta 

Ma 15.2. klo 12-16 LUT-yliopisto, Yliopistonkatu 34 

To 15.4. Klo 12-16 LUT-yliopisto, Yliopistonkatu 34 

Ilmoittautuminen 1.2.2021 mennessä:

 • Lappeenrantalaisessa koulussa työskentelevät opettajat ilmoittautuvat sähköpostitse rehtori Vesa Raasumaalle, [email protected] 
 • Muualla kuin Lappeenrannassa työskentelevät opettajat ilmoittautuvat tällä lomakkeella.

Vaasa (kaksikielinen toteutus)

Ti 16.2. klo 12-16 Kvarkens Naturskola 

Ti 20.4. klo 12-16 Kvarkens Naturskola 

Ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin.

Raasepori (kaksikielinen toteutus)

Syyslukukaudella 2021
Ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin. 

Sodankylä 

Syyslukukaudella 2021
Ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin. 

Lisätietoja koulutuksesta:

Ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija Essi Aarnio-Linnanvuori, essi.a[email protected] tai puh. 0505114397

3. Me ilmastosankarit - ilmastonmuutos opetuksessa

Tervetuloa täydennyskoulutukseen, jossa yhdistyvät monialainen opetus, toiminnallinen oppiminen sekä ilmastokasvatus! 

Mitä sinä saat tästä?

Osallistumalla Me ilmastosankarit – ilmastonmuutos opetuksessa -koulutukseen saat sisältötietoa ilmastonmuutoksen perusteista, sen ratkaisuista sekä malleja ja työkaluja monialaisen ja toiminnallisen ilmastokasvatuksen toteuttamiseen. Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa maksutonta täydennyskoulutusta. Koulutuksen laajuus on 2 opintopistettä.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Me ilmastosankarit -koulutus on suunnattu kaikille esiopettajille ja peruskoulun opettajille, jotka ovat valmiita kokeilemaan ja kehittämään monialaista ilmastokasvatusta omassa koulussaan alkavana lukuvuotena. On eduksi, jos samasta koulusta osallistuu kaksi tai useampia opettajia. 

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan lukuvuoden aikana kokonaan verkkokoulutuksen muodossa koronavirusepidemian vuoksi.

3-osainen verkkokoulutus (verkkoryhmät 1, 5 ja 6)

Ensimmäisessä webinaarissa paneudutaan ilmastonmuutokseen ilmiönä, sen syihin, seurauksiin ja ratkaisuihin sekä tarkastellaan kasvatusta osana ilmastonmuutoksen ratkaisua. Toisella webinaarikerralla syvennytään ilmastokasvatukseen: sen osaan perusopetuksessa, kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen polkupyörämalliin (Tolppanen ym. 2017) sekä opetusmateriaaleihin. Kehittämistehtävänä 2. ja 3. webinaarin välissä opettaja toteuttaa opetuskokeiluja oppilasryhmän kanssa.  Kolmannessa webinaarissa jaetaan ja käsitellään kokemuksia ilmastokasvatuksen toteuttamisesta sekä kehitetään omaa ilmastokasvatuksen materiaalipankkia. 

2-osainen verkkokoulutus (verkkoryhmät 2, 3, 4)

Ensimmäisenä lähipäivänä paneudutaan ilmastonmuutokseen ilmiönä, sen syihin, seurauksiin ja ratkaisuihin sekä tarkastellaan kasvatusta osana ilmastonmuutoksen ratkaisua. Toisella lähikerralla syvennytään ilmastokasvatukseen: sen osaan perusopetuksessa, kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen polkupyörämalliin (Tolppanen ym. 2017) sekä opetusmateriaaleihin. Kehittämistehtävänä lähipäivien välissä opettaja toteuttaa opetuskokeiluja oppilasryhmän kanssa. 

Kouluttajat

Essi Aarnio-Linnanvuori, ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija, WWF (MMM, FT)
Anna Muotka, ympäristökasvatuksen asiantuntija, WWF (KM, luokanopettaja, kuvataiteen aineenopettaja) 

 

Koulutuspaikkakunnat ja ajankohdat

Verkkoryhmä 1

Ke 11.11. klo 14-17 webinaari Zoom-alustalla

Ke 25.11. klo 14-17 webinaari Zoom-alustalla

Ti 2.2. klo 14-17 webinaari Zoom-alustalla

Webinaarit on mahdollista katsoa myös tallenteena.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

 

Verkkoryhmä 2 

Ti 29.10. klo 12-16 webinaari Zoom-alustalla 

Ti 19.1. Klo 12-16 webinaari Zoom-alustalla

Webinaarit on mahdollista katsoa myös tallenteena.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin ja LUT-yliopiston kanssa.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

 

Verkkoryhmä 3 

Ke 18.11. klo 12-16 webinaari Zoom-alustalla

Ke 17.3. klo 12-16 webinaari Zoom-alustalla

Webinaarit on tarvittaessa mahdollista katsoa tallenteena.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa.

Ilmoittautumiseen liittyvät asiat:
Koulutuspäällikkö Katja Norvapalo, P. 040 484 4185, [email protected]
Koulutussihteeri Tarja Tuisku, P. 040 484 4136, [email protected]
Suunnittelija Satu Narkaus, P. 040 831 6808, [email protected]

Ilmoittautuminen päättynyt.

 

Verkkoryhmä 4 

Ti 26.1.2021 klo 12-16 webinaari Zoom-alustalla

Ti 9.3.2021 klo 12-16 webinaari Zoom-alustalla

Koulutus järjestetään yhteistyössä Tampereen seudun OSAKEn kanssa.

Ilmoittautuminen 12.1. mennessä Eeventti-kalenterin kautta.

 

Verkkoryhmä 5 

To 28.1.2021 klo 16-19 webinaari Zoom-alustalla

Ti 9.2.2021 klo 16-19 webinaari Zoom-alustalla

Ke 24.3.2021 klo 16-19 webinaari Zoom-alustalla

Koulutus järjestetään yhteistyössä Osaava Satakunnan kanssa.

Ilmoittautuminen 25.1. mennessä Osaava Satakunnan koulutuskalenterin kautta.

 

Verkkoryhmä 6

To 4.2. klo 14-17 webinaari Zoom-alustalla

Ke 17.2. klo 14-17 webinaari Zoom-alustalla

Ma 12.4. klo 14-17 webinaari Zoom-alustalla

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen AVI:n kanssa.

Ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin.

 

Lisätietoja koulutuksesta:

Ympäristökasvatuksen asiantuntija Anna Muotka, [email protected] tai puh. 050 431 2327

4. Oppilaat ympäristötoimijoina

Nuoret ilmastohuippukokouksessa Heurekassa vuonna 2015

Tervetuloa täydennyskoulutukseen, jossa yhdistyvät oppilaiden osallisuus, koulun ympäristötyö sekä kestävä toimintakulttuuri! 

Mitä sinä saat koulutuksesta?

Koulutuksessa osallistujat perehtyvät osallisuuden merkitykseen osana kestävää kehitystä ja saavat työkaluja kehittää koulunsa toimintakulttuuria oppilaita osallistavaan ja kestävää elämäntapaa vahvistavaan suuntaan. Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa maksutonta täydennyskoulutusta. 

Koulutuksen keskeiset sisällöt: 

 • Mitä osallisuus on ja miksi se on tärkeää? 
 • Oppilaiden ympäristöaiheisen osallisuusryhmän perustaminen tai kehittäminen 
 • Koulun toimintakulttuurin johtaminen kestävään suuntaan 
 • Ympäristökansalaisuus koulun kestävän kehityksen ohjelman työvälineenä 
 • Ympäristöaiheinen vaikuttamisprojekti yhdessä oppilaiden kanssa

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on suunnattu kaikille esiopettajille ja peruskoulun opettajille, jotka ovat valmiita kokeilemaan ja kehittämään oppilaiden ympäristöosallisuutta ja ympäristötyötä omassa koulussaan alkavana lukuvuotena. On eduksi, jos samasta koulusta osallistuu kaksi tai useampia opettajia. Koulutuksen laajuus on yhteensä 2 opintopistettä. Koulutus koostuu kahdesta iltapäivän mittaisesta lähitapaamisesta ja etätehtävistä. Koulutus toteutetaan webinaarina, jos lähikouluttamista ei ole mahdollista järjestää.

Kouluttajat

Essi Aarnio-Linnanvuori, ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija, WWF (MMM, FT)
Sanna Koskinenympäristökasvatuksen johtava asiantuntija, WWF (LTO, MMM ja FT)
Anna Muotka, ympäristökasvatuksen asiantuntija, WWF (VAT, KM, luokanopettaja, kuvataiteen aineenopettaja)
Monika Salmivalli, Vihreä lippu -ohjelmapäällikkö, FEE Suomi

Koulutuspaikkakunnat ja ajat

Helsinki 

Ke 10.2.2021 klo 13-17 WWF, Lintulahdenkatu 10 

Ke 21.4.2021 klo 13-17 WWF, Lintulahdenkatu 10 

Ilmoittautuminen 27.1.2021 mennessä tällä lomakkeella.

Rovaniemi 

To 18.3.2021 Paikka ja aika tarkentuvat myöhemmin 

To 6.5.2021 Paikka ja aika tarkentuvat myöhemmin 

Ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin 

Lahti 

Kevätlukukaudella 2021 

Ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin 

Lappeenranta 

Ti 14.9.2021 klo 12-16 LUT-yliopisto, Yliopistonkatu 34 

Ma 8.11.2021 klo 12-16 LUT-yliopisto, Yliopistonkatu 34 

Ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin 

Joensuu 

Ma 20.9.2021 Paikka ja aika tarkentuvat myöhemmin

Ti 23.11.2021 Paikka ja aika tarkentuvat myöhemmin 

Ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin 

Ota seurantaan @wwfkoulussa

WWF:n ympäristökasvattajat jakavat ideoita ja uutisia myös Instagramissa!

Seuraa somessa

Ota seurantaan @wwfkoulussa

WWF:n ympäristökasvattajat jakavat ideoita ja uutisia myös Instagramissa!

Sinua saattaa kiinnostaa