Ympäristökasvatuksen kumppanuudet

WWF:n ympäristökasvatus tekee vuosittain yhteistyötä monen eri tahon kanssa. Alla voit tutustua meneillään oleviin kumppanuuksiin, yhteistyöllä laadittuihin materiaaleihin sekä joihinkin kiinnostaviin aiempiin yhteistyöprojekteihin. Yhdessä saamme enemmän aikaan, joten sinulla on mielessä projekti, jossa ympäristökasvatuksemme asiantuntijat voisivat olla avuksi, niin ota rohkeasti yhteyttä.

Meneillään olevat kumppanuudet

Suomen Partiolaiset

Suomen Partiolaisten kanssa WWF:n ympäristökasvatus on tehnyt yhteistyötä vuodesta 2018. Työ on painottunut tietoisuuden lisäämiseen luontokadosta ja partiolaisten aktivoitiin pienten ympäristötekojen puolesta. Yhteistyön tuloksena on syntynyt muun muassa kolmelle eri ikäryhmälle oma pandamerkki ja vanhimmille partiolaisille ympäristövaikuttajan osaamismerkki. Lisäksi olemme luoneet Kestävästi partiossa -tunnuksen, jota lippukunnat voivat vuosittain hakea sekä yli 100 ympäristöaiheista tehtävää partio-ohjelmaan ja leireille hyödynnettäväksi.

Panda partiopiirissä

Ulos-Ut-Out -tapahtuma

Ulos-Ut-Out on opetus-, kasvatus- ja nuorisotyötä tekevien suurtapahtuma, jota on järjestetty vuodesta 2017. Se kokoaa yhteen satoja opettajia, kasvattajia, tutkijoita ja päättäjiä keskustelemaan yhdessä, inspiroitumaan luonnosta oppimisympäristönä, vahvistamaan luontosuhdettamme ja jakamaan elämyksiä, tietoa ja taitoja toisillemme luonnon ympäröimänä. WWF on ollut vuosia yksi pääjärjestäjistä.

Illanviettoa Ulos-Ut-Out-tapahtumassa

Opettajien täydennyskoulutuksia yhteistyönä

WWF:n ympäristökasvattajat ovat kouluttaneet opettaja, rehtoreita ja varhaiskasvatuksen ammattilaisia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Opetushallituksen rahoittamissa hankkeissa jo yli kymmenen vuoden ajan. Nykyisessä WWF:n koordinoimassa hankkeessa (2022–2023) mukana ovat Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi, Natur och Miljö rf, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus oy, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry, Metsähallituksen luontopalvelut, Ympäristötietokeskus Valonia ja Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut.

Oppimateriaaliyhteistyö

Suomen evankelisluterilainen kirkko

Kirkon kanssa olemme tuottaneet nuorten vapaa-ajantoimintaan, tapahtumiin ja leireille soveltuvan Vihreän timantin metsästys -ulkopelin. Siinä kannustetaan osallistujia kestävään elämäntapaan omassa arjessa. Pelissä joukkueet kisaavat kestävän arjen tiedoilla ja taidoilla, sekä etsivät vihreää timanttia.

Lataa pelilauta A2.
Lataa pelilauta A3.
Lataa peliohjeet. 
Lataa tehtävärastit ja timanttirastit.
Lataa joukkueen lokikirja.

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston Biologian didaktiikan ja kestävän kehityksen kasvatuksen tutkimusryhmän kanssa teimme yhteistyötä Opiskelijat opettajina – kehittämishankkeessa. Yhteistyö tuotti Kestävän tulevaisuuden tekijät -oppaan, jonka avulla opettaja voi helposti toteuttaa opiskelijalähtöisen kestävän kehityksen projektikurssin lukiossa.

Ympäristöministeriö

Peruskoulun alaluokille soveltuvan Arktinen elinympäristö -oppimateriaalin teimme yhteistyössä Ympäristöministeriön kanssa. Arktisen alueen elämää esittelevä oppimateriaali kertoo tarinoita lajien elämästä, auttaa ymmärtämään arktisia ilmiöitä omassa lähiympäristössä ja kannustaa toimimaan luonnon puolesta.

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry.

Nuorten vieraslajitalkoo-opas syntyi Terve askel luontoon -hankkeessa. Opas antaa käytännön ohjeita talkoiden järjestämiseen sekä erityisesti siihen, mitä pitää ottaa huomioon kun organisoi vieraslajien poistoon luonnossa keskittyvät talkoot.

Aiemmat kumppanuudet

Kaikki kuvaa -kilpailu 2020

Kaikki kuvaa -kilpailu on Suomen suurin elokuvakilpailu lapsille ja nuorille. Vuonna 2020 kilpailun teemana oli ympäristö ja WWF Suomi toimi kilpailun pääyhteistyökumppanina yhdessä Sitran kanssa. ”Muutosta ilmassa” -teeman alla lapsia ja nuoria kannustettiin kuvittamaan ajatuksiaan ympäristöstä, ilmastonmuutoksesta sekä pohtimaan,  miten itse voisi olla luomassa muutosta parempaan.

Mainoskuva Kaikki kuvaa -kilpailusta

Haluatko tehdä yhteistyötä kanssamme? Ota yhteyttä.

Ohjelmajohtaja
Hanna Seimola