Arktinen elinympäristö -oppimateriaali alakouluille

Arktisen alueen elämää esittelevä oppimateriaali kertoo tarinoita arktisten lajien elämästä, auttaa ymmärtämään arktisia ilmiöitä omassa lähiympäristössä ja kannustaa toimimaan luonnon puolesta. Värikäs piirroskuvitus ja äänimaisema vievät oppilaat pohjoisen luonnon tunnelmiin. 

Materiaali on saatavilla myös ruotsiksi ja saamen kielillä Ympäristöministeriön verkkosivulla.  

Maa, Vesi, Tuli, Ilma

Materiaali on jaettu ikiaikaisten luonnonelementtien mukaan vesi, maa, tuli ja ilma -oppitunteihin, jotka on kohdennettu eri luokka-asteille. Kaikissa kokonaisuuksissa ilmaston lämpenemisen tuomat muutokset ovat vahvasti mukana. Vesi-oppitunti kertoo raudusta ja sarvivalaan vaelluksista, Ilma-oppitunti tundrakimalaisen ja tunturipöllön elämästä, Maa -oppitunti ikiroudasta sekä tunturisopulin vuodesta, ja Tuli-oppitunti maastopaloista arktisten lajien näkökulmasta.  

Oppimateriaalin on tuottanut ympäristöministeriö yhteistyössä WWF Suomen kanssa. Kuvitukset ovat Anita Polkutien ja tekstit Pekka Niittysen käsialaa ja äänimaisemista vastasi Artlab. Kaskas vastasi oppimateriaalin konseptoinnista, koordinoinnista ja taitosta. 

Näin käytät materiaalia

Aineisto on käyttövalmista, eli oppitunnin pitäminen onnistuu ilman ennakkotietoja. Sisältö sopii ympäristöopin tunnille, äidinkielen ”tarinatunniksi”, kuvataiteen töiden inspiraatioksi, monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin ja silloin, kun sijaisen on nopeasti pidettävä oppitunti. 

Materiaali koostuu arktisen luonnon tarinallisesta esityksestä ja sen muistiinpanoista, oppilaan tehtävämonisteesta sekä 20-minuuttia kestävästä äänimaisemasta, jota voi soittaa sopivasti eri kohdissa työskentelyä.  Esityksen ja tehtävien tekemisen jälkeen voi opiskelua jatkaa esimerkiksi laatimalla kysymyksiä aiheeseen liittyen ja etsimällä niihin vastauksia; piirtämällä tai kirjoittamalla jatkotarinaa  esiteltyjen lajien elämästä, tai tekemällä ryhmissä esityksiä tai tietoiskuja kyseisten lajien elämästä muille oppilaille esiteltäviksi. Myös sen pohtiminen, mikä minut yhdistää tähän tarinaan, kannattaa ottaa mukaan.   

Aikaa yhden teeman käsittelyyn kannattaa varata 1–3 oppituntia tahdista riippuen.  

Arktinen elinympäristö: VESI

Suositusluokka-aste: esikoulu–1.lk

Tunturisopuli kurkistaa pesäkolostaan.

Arktinen elinympäristö: MAA

Suositusluokka-aste: 2.–3.lk

Arktinen elinympäristö: TULI

Suositusluokka-aste: 4.–5.lk

Arktinen elinympäristö: ILMA

Suositusluokka-aste: 4.–5.lk