Korvaa osa lihasta kasviksilla

Älä heitä ruokaa roskiin

Suosi vastuullisesti tuotettuja elintarvikkeita


Maa-alaa on rajallisesti

Viljelyskäyttöön ei voi jatkuvasti raivata uutta maata luonnon monimuotoisuuden kärsimättä. Lähes 80 prosenttia maailman tuottavasta maatalousmaasta käytetään eläinperäisten tuotteiden tuotantoon.

Ilmastonmuutos on pysäytettävä

Ruoka muodostaa noin 20 % ihmisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä, saman verran kuin liikenne. Ilmaston lämpeneminen uhkaa luonnon monimuotoisuutta ja vaikeuttaa ravinnontuotantoa.

Veden on riitettävä kaikille

Maatalous on suurin makean veden kuluttaja maailmassa. Oikeilla ruokavalinnoilla vettä riittää sekä kaikille ihmisille että erilaisten elinympäristöjen ylläpitämiseen.