Vuoden ympäristöystävällisin maatila palkittiin Salossa

WWF:n jakaman viljelijöiden ympäristöpalkinnon ovat voittaneet salolaiset Fredrik ja Helena von Limburg Stirum, jotka suojelevat maatilallaan Kosken kartanossa kokonaisvaltaisesti Itämerta ja luonnon monimuotoisuutta. 

Fredrik ja Helena von Limburg Stirumin maatila sijaitsee Perniön Koskella, joka kuuluu Salon kaupunkiin. Maatilan alasta 200 hehtaaria on peltoa, 80 hehtaaria luonnonlaidunta ja yli tuhat hehtaaria metsää. Kosken kartano myy luonnonmukaisesti tuotettua naudanlihaa.

“Maatilallamme tärkeintä ympäristönhoitotyötä tekevät lehmät. Ne hoitavat laiduntamalla luonnon monimuotoisuutta ja mahdollistavat monien eri hyönteis- ja kasvilajien viihtymisen tilan mailla”, Fredrik von Limburg Stirum sanoo.

Tilan sata lehmää vasikoineen pitävät maiseman avoimena, auttavat ottamaan uudelleen käyttöön vanhoja laitumia sekä hoitavat niittyjä, rantoja, jokivartta ja metsämaata.

Ympäristöpalkinnon tarkoituksena on välittää tietoa parhaista käytännöistä ympäristöystävällisessä viljelyssä. WWF järjesti kilpailun yhdessä maataloustuottajajärjestöjen MTK:n ja SLC:n kanssa. Palkinto jaetaan nyt viidettä kertaa. Suomen kilpailun voittajat osallistuvat koko Itämeren alueen kilpailuun, jossa kansainvälinen tuomaristo valitsee voittajan kansallisten ehdokkaiden joukosta.

”Palkittu maatila on hyvä esimerkki siitä, miten luonnon monimuotoisuutta ja vesistöjä voidaan suojella samanaikaisesti. Kosken kartanossa on yhdeksän kosteikkoa, jotka vähentävät vesistöjä rehevöittäviä ravinnevalumia sekä edistävät luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi von Limburg Stirumit ovat perustaneet jokivarsille ja rannoille kilometrien mittaisia suojavyöhykkeitä, jotka auttavat parantamaan vesistöjen tilaa”, WWF Suomen meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen sanoo.

Kosken kartanon vanhin kosteikko on perustettu jo 10 vuotta sitten. Eri-ikäiset kosteikot muodostavat arvokkaan verkoston, jossa monet lajit pystyvät hyödyntämään erilaisia luonnonympäristöjä.

Luonnon monimuotoisuudelle on Kosken kartanossa annettu tilaa myös metsien ja peltojen välisillä vaihettumisvyöhykkeillä, jotka tarjoavat arvokkaita piilo- ja ruokailupaikkoja monille riistaeläimille ja linnuille.

“Ympäristötyössä tärkeintä on kokonaisvaltaisuus, joten otamme ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassa. Olemme toteuttaneet ympäristön tilan parantamiseksi paljon erilaisia toisiaan täydentäviä ratkaisuja, kuten kosteikkoja ja suojavyöhykkeitä”, von Limburg Stirum kertoo.

Kosken kartanossa on vähennetty rehevöittäviä ravinnevalumia myös nurmiviljelyllä, laajalla talviaikaisella kasvipeitteisyydellä, lannan levityksellä vain kasvukauden aikana ja eläinten asvaltoiduilla jaloittelualueilla.

Tilan ympäristötyöhön kuuluvat lisäksi riistanhoito, ekosysteemipalveluiden edistäminen, FSC-metsäsertifiointi, jätevedenpuhdistus ja uusiutuvan energian käyttö lämmityksessä.

Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinnon saamisen kriteerinä on myös se, että viljelijä viestii maatalouden ympäristöystävällisisistä käytännöistä muille viljelijöille.

“Ympäristön hyväksi voi ja pitää tehdä töitä monella eri foorumilla. Kotitilan ympäristötyön lisäksi osallistumme aktiivisesti erilaisten ympäristötyötä tekevien hankkeiden ja organisaatioiden toimintaan”, hän sanoo.

Kosken kartano on toiminut mallitilana Baltic Deal -hankkeessa vuodesta 2010 ja on sitoutunut työskentelemään puhtaamman Itämeren puolesta myös Elävä Itämeri -säätiön kautta.

“Yksittäisten viljelijöiden on tärkeää osallistua erilaisiin yhteistyö- ja tutkimushankkeisiin, verkostoitua, ottaa opiksi muiden onnistuneista ja vähemmän onnistuneista käytännöistä ja kokemuksista sekä aktiivisesti etsiä uusia tuulia ja ratkaisuja ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Siten syntyy ympäristöystävällistä maanviljelyä”, Helena von Limburg Stirum sanoo.

Lisätietoja:

Meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen, WWF Suomi, 040 550 3854, [email protected]

Viljelijä Fredrik von Limburg Stirum, [email protected], 040 540 1506

Kosken kartano verkossa: www.koskis.fi

Lisätietoa ympäristöpalkinnosta

WWF ja maataloustuottajajärjestöt MTK ja SLC etsivät Itämeren ympäristöystävällisintä maataloustuottajaa Suomesta nyt viidettä kertaa. Suomen kilpailu on osa laajempaa WWF:n Itämeri-ohjelman kilpailua.

Jokaisesta yhdeksästä Itämeren maasta valitaan kansallinen voittaja, joka palkitaan 1000 eurolla ja perhelomalla. Kansallisten voittajien joukosta valitaan koko kilpailun voittaja, joka palkitaan 10 000 eurolla. Koko kilpailun voittaja julkistetaan elokuussa.

Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinnon tarkoituksena on välittää tietoa parhaista käytännöistä Itämeri-ystävällisessä viljelyssä ja antaa tunnustusta viljelijöille, jotka ovat edelläkävijöitä innovatiivisten, varsinkin vesistöjä rehevöittäviä ravinnevalumia pienentävien menetelmien käytössä.

wwf.fi/wwf-suomi/palkinnot-ja-tunnustukset/itameren-viljelijoiden-ymparistopalkinto/