Sekä vuokralainen että kiinteistönomistaja hyötyvät energiatehokkuudesta – varsinkin kun sitä edistetään yhdessä

Energiatehokas toimisto tai liiketila on haluttu vuokrauskohde, joka vahvistaa sekä tiloissa toimivan organisaation että kiinteistön omistajan vastuullista brändiä, pienentää energialaskua ja ylläpitokustannuksia sekä hillitsee ilmastonmuutosta. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun vuokralainen ja kiinteistönomistaja parantavat energiatehokkuutta yhdessä.

Toimiva yhteistyö edellyttää keskustelua, mikä voi tuntua vaivalloiselta. Se kuitenkin kannattaa, sillä molemmat osapuolet hyötyvät paitsi energiatehokkuuden parantamisesta, myös yhteistyöstä.

Vuokralainen: Jos kiinteistönomistaja tietää, että olet aktiivinen, kiinnostunut päästöjen vähentämisestä ja sitoutunut toimimaan energiatehokkaasti, hänen on todennäköisesti helpompi tehdä kiinteistössä isompiakin energiatehokkuusinvestointeja, jos niille on tarvetta. Vielä parempi tilanne on, jos hän tietää, että olet halukas osallistumaan vaikkapa mahdolliseen ikkunaremonttiin tai lämpöpumppuratkaisun hankintaan.

Kiinteistönomistaja: Vuokralaisesi ei ehkä tiedä, että voi osallistua energiatehokkuusinvestointiin, ja että se toisi hänellekin säästöä. Voit kertoa, että esimerkiksi lämpöpumppuratkaisuun investoiminen pienentäisi kiinteistön lämpöenergian kulutusta, mikä näkyisi luonnollisesti myös vuokrassa. Jos vuokralainen tietää mahdollisuuksistaan ja niiden hyödyistä, hän voi hyvinkin olla kiinnostunut osallistumaan investointiin.

On myös hyvä muistaa, että energiankulutuksen vähentäminen vaatii vuokralaiselta resursseja, joita on usein käytettävissä rajallisesti. Siksi on tärkeää, että ohjeet ja yhteystiedot ovat selkeästi ja helposti vuokralaisen ulottuvilla. Kun vuokralainen tietää, kehen voi olla yhteydessä kiinteistön puolelta, ja kun tapaamisia järjestetään säännöllisesti, on energiatehokkuutta ja muitakin asioita helpompi edistää yhdessä.

Energiatehokkuus hyödyttää kaikkia osapuolia

Painavin perustelu energiatehokkuuden parantamiselle löytyy ympäriltämme: Kiinteistöjen päästöjen vähentäminen hillitsee ilmastonmuutosta ja suojelee luonnon monimuotoisuutta. Energiatehokkuuden parantaminen on vastuullista, tarpeellista ja välttämätöntä.

Samalla se kannattaa taloudellisesti, sillä kiinteistön energialasku ja ylläpitokustannukset pienenevät. Tämä parantaa myös kiinteistön mainetta ja haluttavuutta, kun vuokralaiset voivat luottaa siihen, että energiakustannukset pysyvät kurissa. Vuokramarkkinoilla arvostetaan yhä enemmän myös mahdollisuutta toimia organisaation arvojen mukaisissa tiloissa.

”Vastuullisuus on monelle organisaatiolle nykyään tärkeä tekijä tai jopa ehto toimitilojen valinnassa”, kertoo WWF Green Officen asiakkuuspäällikkö Helka Julkunen. Green Officessa organisaatio rakentaa WWF:n valmiin mallin pohjalta omiin tarpeisiinsa sopivan ympäristöjärjestelmän. Julkunen tuntee hyvin vuokralaisen näkökulman ja tarpeet: Green Office -verkostoon kuuluu yli 150 organisaatiota ja hieman yli 400 toimistoa, joissa työskentelee yhteensä noin 60 000 työntekijää. Moni organisaatio on tiloissaan vuokralla.

Kiinteistön omistaja voi auttaa vuo­kra­lais­ta tekemällä yhteyden ottamisen mah­dol­li­sim­man helpoksi. Selkeät ohjeet ja yh­teys­tie­dot sekä sään­nöl­li­set tapaamiset auttavat edistämään ener­gia­te­hok­kuut­ta yhdessä.

Helka Julkunen
asiakkuuspäällikkö, WWF Green Office

Kiinteistön omistaja voi auttaa vuo­kra­lais­ta tekemällä yhteyden ottamisen mah­dol­li­sim­man helpoksi. Selkeät ohjeet ja yh­teys­tie­dot sekä sään­nöl­li­set tapaamiset auttavat edistämään ener­gia­te­hok­kuut­ta yhdessä.

Helka Julkunen
asiakkuuspäällikkö, WWF Green Office

Energiatehokkuus viestii vastuullisuudesta ja vahvistaa näin sekä kiinteistön omistajan että tiloissa toimivan vuokralaisen vastuullista brändiä. Se edistää myös muita organisaation vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita, kuten ympäristösertifikaatin saamista. Lisäksi siitä on hyötyä, jos yritys on tekemässä vastuullisuusarviointia.

Yhä useammalla organisaatiolla on nykyään myös oma ympäristö- tai vastuullisuusohjelma, jonka tavoitteiden saavuttamisessa toimiston päästöjen vähentäminen on keskeistä.

”Oma vastuullisuus- tai ympäristöohjelma on monelle organisaatiolle nykyään elinehto. Se saattaa olla kriteerinä esimerkiksi erilaisiin tarjouskilpailuihin osallistumisessa: organisaation täytyy pystyä osoittamaan konkreettisilla mittareilla ja luvuilla, että se on saavuttanut ympäristötavoitteensa”, Julkunen kertoo.

Eikä lainkaan vähäisimpänä: työhyvinvointi ja työn sujuvuus paranevat, kun esimerkiksi toimiston lämmitys ja viilennys toimivat oikein ja tilat on järjestetty järkevästi.

Valmiit mallit helpottavat yhteisiä investointeja

Yhteistyötä ja yhteisiä investointeja on helpompi tehdä, kun noudattaa valmista mallia. WWF Green Office on esimerkki työkalusta, jonka avulla voi selventää ensin itselleen, millaiset tavoitteet ja mittarit sopivat oman organisaation tarpeisiin. Tämän jälkeen on helpompi olla yhteydessä kiinteistön omistajaan tai kiinteistömanageriin.

”Kiinteistön omistaja tai kiinteistömanageri voi auttaa tässäkin tekemällä yhteyden ottamisen mahdollisimman helpoksi vuokralaiselle. Selkeät ohjeet ja yhteystiedot sekä säännölliset tapaamiset auttavat edistämään energiatehokkuutta ja muitakin asioita yhdessä”, Julkunen sanoo.

Toinen esimerkki molempia osapuolia hyödyttävästä olemassa olevasta järjestelmästä on Green Lease eli vihreät sopimusmallit. Ne ovat vuokralaisen ja vuokranantajan välisiä sopimuksia, joiden tarkoituksena on säästää sekä rahaa ja työtunteja että luonnonvaroja.

Sopimusmallin keskeinen hyöty on siinä, että sovitut asiat ja molempien osapuolten tavoitteet ja mittarit kirjataan ylös – mikä tietenkin edellyttää, että niistä täytyy olla kunnolla selvillä. Kun suunnitelma tehdään kerralla hyvin ja siitä on mustaa valkoisella, on tavoitteiden edistymistä helppo seurata ja niihin liittyvistä asioista luontevaa keskustella. Vihreisiin sopimusmalleihin myös kuuluvat säännölliset keskustelut edistyksen seuraamiseksi, ja mikä tärkeintä, sopimuksen päivittäminen tarpeen vaatiessa.

Lopputuloksena on useita hyötyjä: energiaa ja rahaa säästyy, luonnonvarojen kierrätys tehostuu, ja vuokralaisen ja vuokranantajan välisestä viestinnästä tulee laadukkaampaa ja vaivattomampaa. Näin myös mahdolliset heikot kohdat järjestelmissä on helpompi löytää ja kiinteistön käyttöä mahdollista optimoida.

Kiinnostuitko Green Officesta?

WWF Green Office -ympäristöjärjestelmällä pienennät työpaikkasi hiilijalanjälkeä ja kulutat luonnonvaroja järkevästi.

Lue lisää

Kiinnostuitko Green Officesta?

WWF Green Office -ympäristöjärjestelmällä pienennät työpaikkasi hiilijalanjälkeä ja kulutat luonnonvaroja järkevästi.

WWF edistää energiatehokkuutta

LIFE EconomisE -hankkeen tavoitteena on vähentää päästöjä yhteistyössä rakennusten omistajien, institutionaalisten sijoittajien sekä kaupunkien ja kuntien kanssa.

Lue lisää

WWF edistää energiatehokkuutta

LIFE EconomisE -hankkeen tavoitteena on vähentää päästöjä yhteistyössä rakennusten omistajien, institutionaalisten sijoittajien sekä kaupunkien ja kuntien kanssa.
LIFE EconomisE-hankkeen logot ja disclaimer-teksti.

Sinua saattaa kiinnostaa