© Magdanatka / Shutterstock

Nauta

Naudanlihan tuotanto kuormittaa ilmastoa merkittävästi. Lisäksi tuotannossa syntyy paljon vesistöjä rehevöittäviä päästöjä. Jätä punaisen ”vältä”-merkinnän saaneet tuotteet ostamatta ja korvaa osa naudanlihasta kasviksilla, esimerkiksi soijarouheella tai Härkiksellä.

Naudanlihan ilmastovaikutukset ovat suuret, koska naudan luontaisessa ruuansulatuksessa syntyy metaania, joka on voimakas kasvihuonekaasu. Toisin kuin kanat ja siat, naudat laiduntavat eli voivat hyödyntää ihmiselle kelpaamatonta ravintoa ja samalla ylläpitää tärkeitä elinympäristöjä. Luonnonlaidunliha on yksi harvoista ruoantuotantotavoista, joka lisää luonnon monimuotoisuutta. Laiduntaessaan perinneympäristöissä eläimet ylläpitävät arvokkaita elinympäristöjä.

Naudanliha ei kuitenkaan ole kovin tehokas tapa tuottaa ruokaa; naudat vaativat paljon rehua kasvaakseen. Siksi niiden tuotanto vie paljon pinta-alaa ja siitä syntyy suuria määriä ilmastonmuutosta kiihdyttäviä ja vesistöjä rehevöittäviä päästöjä.

Monissa maissa naudan tuotannossa käytettään soijaa, jonka vastuullisuudesta ei ole takeita. Vastuuttoman soijan viljely aiheuttaa metsäkatoa ja vähentää luonnon monimuotoisuutta etenkin Etelä-Amerikassa. Tuotantotavat kuitenkin vaihtelevat myös maiden sisällä. Voit kysyä vastuullisen soijan käytöstä tuottajalta tai kauppiaalta.

Etelä-Amerikka

 • Ilmasto
 • Monimuotoisuus
 • Torjunta-aineet
 • Rehevöityminen

Lisääntynyt lihan kulutus näkyy Amazonin sademetsissä, jossa lihakarjan laidunmaiden ja rehun viljelymaan leviäminen on suuri syy metsien häviämiseen. Viime vuosina tuhotuista sademetsäalueista jopa 80 prosenttia on laidunmaana ja loput pitkälti karjalle kasvatettavan rehun viljelymaana. Lisäksi alueella torjunta-aineiden käyttö on huomattavasti suurempaa kuin Euroopassa.

Muut EU-maat

 • Ilmasto
 • Monimuotoisuus
 • Torjunta-aineet
 • Rehevöityminen

Euroopassa naudan rehu sisältää usein soijaa, jonka vastuullisuudesta ei ole takeita. Poikkeuksen muodostavat yritykset, jotka ovat sitoutuneet siirtymään vastuullisen soijan käyttöön. Suomessa sitoumuksen tehneet yritykset löydät täältä. Vastuuttoman soijan viljely aiheuttaa metsäkatoa ja vähentää luonnon monimuotoisuutta etenkin Etelä-Amerikassa. Naudanlihan tuotannolla on aina suuret ilmastovaikutukset. Lisäksi tuotanto aiheuttaa paljon vesistöjä rehevöittäviä päästöjä.

Ruotsi

 • Ilmasto
 • Monimuotoisuus
 • Torjunta-aineet
 • Rehevöityminen

Ruotsissa naudan rehu sisältää usein soijaa. Vastuuttoman soijan viljely aiheuttaa metsäkatoa ja vähentää luonnon monimuotoisuutta etenkin Etelä-Amerikassa. Ruotsalaiset yritykset ovat kuitenkin sitoutuneet käyttämään ainoastaan sertifioitua, vastuullisesti tuotettua soijaa. Naudanlihan tuotannolla on aina suuret ilmastovaikutukset. Lisäksi tuotanto aiheuttaa paljon vesistöjä rehevöittäviä päästöjä.

Suomi

 • Ilmasto
 • Monimuotoisuus
 • Torjunta-aineet
 • Rehevöityminen

Suomalaiset naudat syövät pitkälti suomalaista nurmea ja viljaa, kun taas ulkomailla rehu sisältää usein myös soijaa. Vastuuttoman soijan viljely aiheuttaa metsäkatoa ja vähentää luonnon monimuotoisuutta etenkin Etelä-Amerikassa. Naudanlihan tuotannolla on aina suuret ilmastovaikutukset. Lisäksi tuotanto aiheuttaa paljon vesistöjä rehevöittäviä päästöjä.

Luomu

 • Ilmasto
 • Monimuotoisuus
 • Torjunta-aineet
 • Rehevöityminen

Torjunta-aineiden käyttö ja maaperän köyhtyminen ovat maailmanlaajuisesti merkittäviä uhkia ympäristölle ja ruoantuotannolle. Luomunautojen rehun tuotannossa käytetään torjunta-aineita vain poikkeustapauksissa. Luomutuotanto ylläpitää maan kasvukuntoa paremmin kuin tavanomainen tuotanto. Eläimet laiduntavat luomulaitumilla, mikä ylläpitää lukuisille lajeille tärkeitä elinympäristöjä.

Luonnonlaidunliha

 • Ilmasto
 • Monimuotoisuus
 • Torjunta-aineet
 • Rehevöityminen

Luonnonlaidunlihalla tarkoitetaan luonnonlaitumilla ilman lisäruokintaa ja lannoitteita tuotettua lihaa. Laiduntaminen luonnonympäristössä on yksi harvoista ruoantuotantotavoista, joka parantaa luonnon monimuotoisuutta. Laiduntaessaan perinneympäristöissä eläimet pitävät avoinna arvokkaita elinympäristöjä, kuten niittyjä ja hakamaita.

Kotimaiselle luonnonlaidunlihalle on luotu alustavat tuotantokriteerit, mutta sille ei toistaiseksi ole laatujärjestelmää. Luonnonlaidunlihaa ei siis välttämättä löydy kaupan tiskiltä, mutta voit kysyä sitä suoraan tuottajilta.

Lue lisää luonnonlaidunlihasta.

Jaa tämä sivu: