Pandemiat

Kun elintila ihmisten ja eläinten välillä kapenee, taudit leviävät aiempaa helpommin. Vuonna 2020 pandemiaksi levinnyt koronavirus osoitti, miten ihmiskunnan ja luonnon hyvinvoinnin puolustaminen on tärkeämpää kuin koskaan. Myös ihmisten aiemmin kohtaamilla pandemioilla on yhteytensä luontoon.

Pandemioiden juurisyyt

Vuonna 2020 pandemiaksi levinnyt koronavirus COVID-19 ajoi maailman poikkeukselliseen tilanteeseen. Koronavirus muistutti myös luonnon tärkeydestä uusien pandemioiden ehkäisyssä. Luonnonympäristöjen pirstoutuessa elintila ihmisten ja eläinten välillä kapenee jatkuvasti, ja näin tautien on helpompaa levitä eläimistä ihmisiin.

Onkin epäilty, että COVID-19 lähti leviämään villieläintorilta. Asiasta ei ole saatu täyttä varmuutta, mutta esimerkiksi lepakoita ja muurahaiskäpyä pidetään viruksen mahdollisina kantajina. Myös useat aikaisemmat epidemiat ja tautiesiintymät ovat saaneet alkunsa siitä, että tauti on levinnyt villi- ja kotieläimistä ihmisiin. Näitä tartuntatauteja, jotka voivat siirtyä eläimistä ihmisiin, kutsutaan zoonooseiksi.

Samat syyt, jotka edistävät zoonoosien leviämistä, heikentävät luonnon monimuotoisuutta ja kiihdyttävät ilmastokriisiä. Tällaisia syitä ovat luontoa tuhoava maankäyttö, maatalouden ja eläintuotannon tehostuminen ja leviäminen sekä uhanalaisten lajien metsästys ja kauppa. Kun puutumme näihin juurisyihin, voimme ratkaista monta kriisiä yhtä aikaa.

Tämä leopardi tallentui riistakameran kuviin Mumbain laitamilla.

Miten koronapandemia vaikutti luontoon?

Miten ehkäisemme pandemioita?

Luonnonsuojelulla voidaan torjua mahdollisia uusia pandemioita. Tavoitteemme onkin rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa.

 • VAADIMME PÄÄTTÄJIÄ HUOMIOIMAAN LUONNON JA ILMASTON

  Päättäjien on huomioitava luonto ja ilmasto läpileikkaavasti kaikissa päätöksissä. Parantamalla luonnon monimuotoisuutta ja hillitsemällä ilmastokriisiä pienennämme myös riskiä uusien tautiepidemioiden leviämiseen. Olemme osa kansainvälistä WWF-verkostoa ja kiritämme poliitikkoja kestäviin päätöksiin niin kotimaassa, EU:ssa kuin kansainvälisesti.

 • TAISTELEMME LAITONTA KASVI- JA ELÄINKAUPPAA VASTAAN

  Vaadimme valtioilta tiukempia toimia salametsästyksen ja laittoman kaupan pysäyttämiseksi. Toimimme yhteistyössä viranomaisten kanssa laittomien eläinmarkkinoiden sulkemiseksi ja kuluttajien tietoisuuden lisäämiseksi. 

 • SUOJELEMME LAJEJA JA NIIDEN ELINYMPÄRISTÖJÄ YMPÄRI MAAPALLOA

  Työskentelemme viranomaisten, yritysten ja paikallisten yhteisöjen kanssa estääksemme elinympäristöjen häviämistä. Torjumme esimerkiksi metsäkatoa eri puolilla maailmaa.

 • TYÖSKENTELEMME ERI PUOLILLA MAAILMAA, JOTTA SYÖMÄMME RUOKA TUOTETTAISIIN ENTISTÄ KESTÄVÄMMIN

  Globaali eläintuotannon kasvu ja eläintuotteiden suosiminen ajaa villin luonnon ahtaalle ja lisää riskiä pandemioihin. Kasvipohjainen ruoantuotanto on eduksi luonnon monimuotoisuudelle, ruokaturvalle ja pandemioiden ehkäisylle. Olemme keränneet ohjeita ympäristöystävälliseen ruokavalioon. Tutustu esimerkiksi kestäviä valintoja esittelevään maksuttomaan ruokakurssiin ja Kalaoppaaseen!

Haluatko auttaa?

 • Vaali luonnon monimuotoisuutta

  Luonnovarojen ylikulutus ja ilmastonmuutos kiihdyttävät luonnon monimuotoisuuden katoa. Vähennä ylikulutusta ja hillitse ilmaston lämpenemistä esimerkiksi syömällä ympäristöystävällisesti tai karsimalla omaa kulutustasi. 

 • Matkustele vastuullisesti

  Älä ole turisti, joka osallistuu laittomaan metsästykseen ja kauppaan. Älä osta matkamuistoja tai esineitä, jotka sisältävät uhanalaisten eläinten tai kasvien osia. 

 • Liity vaikuttavaan joukkoon

  Tue WWF-kummina eli kuukausilahjoittajana pitkäjänteistä työtämme laitonta eläin- ja kasvikauppaa sekä luonnonvarojen kestämätöntä käyttöä vastaan.

 • Auta kertalahjoituksella

  Tee kertalahjoitus WWF:n työlle. Jokainen lahjoitus on tärkeä, sillä yli puolet suojelutyömme rahoituksesta tulee kaltaisiltasi yksityisiltä tukijoilta.

Haluaako yrityksenne toimia?

Yritys, auta luontoa yhdessä WWF:n kanssa

Toimimme yhdessä yritysten kanssa luontokadon pysäyttämiseksi, sillä kaikkia tarvitaan mukaan rakentamaan tasapainoista tulevaisuutta luonnolle ja ihmisille.

Katso lahjoitus- ja kumppanuustavat

Yritys, auta luontoa yhdessä WWF:n kanssa

Toimimme yhdessä yritysten kanssa luontokadon pysäyttämiseksi, sillä kaikkia tarvitaan mukaan rakentamaan tasapainoista tulevaisuutta luonnolle ja ihmisille.