Pandemiat

Kun elintila ihmisten ja eläinten välillä kapenee, taudit leviävät aiempaa helpommin. Vuonna 2020 pandemiaksi levinnyt koronavirus onkin osoittanut, miten ihmiskunnan ja luonnon hyvinvoinnin puolustaminen on tärkeämpää kuin koskaan. Myös ihmisten aiemmin kohtaamilla pandemioilla on yhteytensä luontoon.

Pandemioiden juurisyyt

Vuonna 2020 pandemiaksi levinnyt koronavirus COVID-19 ajoi maailman poikkeukselliseen tilanteeseen. Koronavirus on muistuttanut myös luonnon tärkeydestä uusien pandemioiden ehkäisyssä. Luonnonympäristöjen pirstoutuessa elintila ihmisten ja eläinten välillä kapenee jatkuvasti, ja näin tautien on helpompaa levitä eläimistä ihmisiin.

Onkin epäilty, että COVID-19 lähti leviämään villieläintorilta. Asiasta ei ole saatu täyttä varmuutta, mutta esimerkiksi lepakoita ja muurahaiskäpyä pidetään viruksen mahdollisina kantajina. Myös useat aikaisemmat epidemiat ja tautiesiintymät ovat saaneet alkunsa siitä, että tauti on levinnyt villi- ja kotieläimistä ihmisiin. Näitä tartuntatauteja, jotka voivat siirtyä eläimistä ihmisiin, kutsutaan zoonooseiksi.

Samat syyt, jotka edistävät zoonoosien leviämistä, heikentävät luonnon monimuotoisuutta ja kiihdyttävät ilmastokriisiä. Tällaisia syitä ovat juuri luontoa tuhoava maankäyttö, maatalouden ja eläintuotannon tehostuminen ja leviäminen sekä uhanalaisten lajien metsästys ja kauppa. Kun puutumme näihin juurisyihin, voimme ratkaista monta kriisiä yhtä aikaa.

Tämä leopardi tallentui automaattikameran kuviin Mumbain laitamilla.

Koronapandemian vaikutukset luontoon

Mitä WWF tekee?

WWF:n tavoitteena on rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. Tavoite voidaan saavuttaa vain yhteistyöllä: siksi toimimme yhdessä kansalaisten, järjestöjen ja yritysten kanssa hyvinvoivan luonnon puolesta. 

 • VAADIMME PÄÄTTÄJIÄ HUOMIOIMAAN LUONNON JA ILMASTON

  Päättäjien on huomioitava luonto ja ilmasto läpileikkaavasti kaikissa päätöksissä. Parantamalla luonnon monimuotoisuutta ja hillitsemällä ilmastokriisiä pienennämme myös riskiä uusien tautiepidemioiden leviämiseen. Olemme osa kansainvälistä WWF-verkostoa ja kiritämme poliitikkoja kestäviin päätöksiin niin kotimaassa, EU:ssa kuin kansainvälisesti.

 • TAISTELEMME LAITONTA KASVI- JA ELÄINKAUPPAA VASTAAN

  Vaadimme valtioilta tiukempia toimia salametsästyksen ja laittoman kaupan pysäyttämiseksi. Toimimme yhteistyössä viranomaisten kanssa laittomien eläinmarkkinoiden sulkemiseksi ja kuluttajien tietoisuuden lisäämiseksi. 

 • SUOJELEMME LAJEJA JA NIIDEN ELINYMPÄRISTÖJÄ YMPÄRI MAAPALLOA

  Työskentelemme viranomaisten, yritysten ja paikallisten yhteisöjen kanssa estääksemme elinympäristöjen häviämistä ja edistääksemme ilmastonmuutoksen vastaisia käytäntöjä. Torjumme myös metsäkatoa eri puolilla maailmaa.

 • TYÖSKENTELEMME ERI PUOLILLA MAAILMAA, JOTTA SYÖMÄMME RUOKA TUOTETTAISIIN ENTISTÄ KESTÄVÄMMIN

  Myös kulutuksemme ja ruokavalintamme vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen ja lajien säilymiseen. Ympäristöystävällisessä tuotannossa esimerkiksi neitseellisiä sademetsiä ei raivattaisi pelloiksi tai palmuöljyplantaaseiksi.

Haluatko auttaa?

 • Vaali luonnon monimuotoisuutta

  Luonnovarojen ylikulutus ja ilmastonmuutos kiihdyttävät luonnon monimuotoisuuden katoa. Vähennä ylikulutusta ja hillitse ilmaston lämpenemistä esimerkiksi syömällä ympäristöystävällisesti tai karsimalla omaa kulutustasi. 

 • Matkustele vastuullisesti

  Älä ole turisti, joka osallistuu laittomaan metsästykseen ja kauppaan. Älä osta matkamuistoja tai esineitä, jotka sisältävät uhanalaisten eläinten tai kasvien osia. 

 • Liity vaikuttavaan joukkoon

  Tue WWF-kummina eli kuukausilahjoittajana pitkäjänteistä työtämme laitonta eläin- ja kasvikauppaa sekä luonnonvarojen kestämätöntä käyttöä vastaan.

 • Auta kertalahjoituksella

  Tee kertalahjoitus WWF:n työlle. Jokainen lahjoitus on tärkeä, sillä yli puolet suojelutyömme rahoituksesta tulee kaltaisiltasi yksityisiltä tukijoilta.