Koronapandemia ja luonto linkittyvät yhteen – miten?

Koronakriisi on mullistanut elämän ympäri maailmaa. Kriisi on osoittanut, että ihmiskunnan ja luonnon hyvinvoinnin puolustaminen on tärkeämpää kuin koskaan. Myös ihmisten aiemmin kohtaamilla pandemioilla on yhteytensä luontoon.

Luonnosta huolehtiminen ehkäisee tautiepidemioita

Meneillään oleva koronaviruspandemia on ajanut nykymaailman täysin poikkeukselliseen tilanteeseen. Koronavirus on aiheuttanut inhimillistä kärsimystä ja kuolemaa, johtanut valtaviin yhteiskunnallisiin muutoksiin ja taloudelliseen ahdinkoon. Pandemian seuraukset ovat dramaattisia ja jatkuvat vielä pitkään. 

Virus, viralliselta nimeltään SARS-CoV-2, on ihmiskunnalle täysin uusi. Ensimmäiset tunnetut tapaukset sen aiheuttamasta COVID-19-taudista havaittiin Kiinassa Hubein maakunnassa joulukuussa 2019. Useat ensimmäisistä tapauksista ovat kytköksissä Wuhanin kaupungin toreihin, joilla myydään sekä villi- että kotieläimiä. Viruksen on epäilty lähteneen leviämään villieläintorilta, mutta asiasta ei ole saatu täyttä varmuutta. Lepakoita, muurahaiskäpyä ja muutamia muita eläimiä pidetään viruksen mahdollisina kantajina.

Vaikka uuden koronaviruksen tarkkaa alkuperää ja leviämistapaa ihmisiin ei ole pystytty lopullisesti todistamaan, yhden asian voimme todeta varmuudella: ihmisten nykyinen tapa hyödyntää luontoa muodostaa suuren uhan ihmisten terveydelle. Useat aikaisemmat epidemiat ja tautiesiintymät ovat saaneet alkunsa siitä, että tauti on levinnyt villi- ja kotieläimistä ihmisiin. Metsäkato, elinympäristöjen pirstoutuminen, villieläinten elintilan pieneneminen ja luonnonvarojen kestämätön käyttö nostavat riskiä uusien eläimistä ihmisiin tarttuvien tautien, eli zoonoosien, leviämiseen.

In the Khata Corridor, Nepal, Tamanna Pariyar and its little sister are collecting grasses on the floor of the community forest.

Samat syyt, jotka edistävät zoonoosien leviämistä, heikentävät luonnon monimuotoisuutta ja kiihdyttävät ilmastokriisiä. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi luonnon monimuotoisuutta tuhoava maankäyttö, maatalouden ja eläintuotannon tehostuminen ja leviäminen sekä uhanalaisten lajien metsästys ja kauppa. Edistämällä luonnon monimuotoisuutta voimme ratkaista monta kriisiä yhtä aikaa!

Nyt leviävä koronavirus on osoittanut meille, että meidän täytyy muuttaa merkittävästi tapaa, jolla suhtaudumme luontoon. Meidän on käynnistettävä laaja yhteiskunnallinen muutos, jonka seurauksena luontoa ja luonnonvaroja ei enää tuhlata ja tuhota. 

Yhdessä voimme luoda maapallon, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. 

Näin koronakriisi vaikuttaa luontoon

Vallitseva, poikkeuksellinen tilanne on osoittanut meille, miten kestävät yhteiskunnat rakentuvat hyvinvoivan luonnon ja vakaan ilmaston varaan. Nyt jos koskaan meidän on otettava luonto ja ilmasto huomioon kaikessa toiminnassamme. Keräsimme yhteen seurauksia, joita koronakriisillä on luontoon. 

Auta meitä rakentamaan tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa.

WWF-kummina tukesi menee sinne, missä avun tarve on suurin. Ilman uskollisia tukijoitamme moni vakava ympäristöongelma jäisi ratkaisematta.

Mitä WWF tekee?

WWF:n tavoitteena on rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. Tavoite voidaan saavuttaa vain yhteistyöllä: siksi toimimme yhdessä kansalaisten, järjestöjen ja yritysten kanssa hyvinvoivan luonnon puolesta. 

 • VAADIMME LUONNON JA ILMASTON HUOMIOIVAA TALOUSELVYTYSTÄ

  Tällä hetkellä valtiot pohtivat, miten koronakriisistä noustaan. Päättäjien on huomioitava luonto ja ilmasto elvytystyössä. Parantamalla luonnon monimuotoisuutta ja hillitsemällä ilmastokriisiä alennamme myös riskiä uusien tautiepidemioiden leviämiseen. Olemme osa kansainvälistä WWF-verkostoa ja teemme ehdotuksia kestävään elvytykseen niin kotimaassa, EU:ssa kuin kansainvälisesti.

 • TAISTELEMME LAITONTA KASVI- JA ELÄINKAUPPAA VASTAAN

  Vaadimme valtioilta tiukempia toimia salametsästyksen ja laittoman kaupan pysäyttämiseksi. Toimimme yhteistyössä valtioiden hallituksien kanssa laittomien eläinmarkkinoiden sulkemiseksi ja kuluttajien tietoisuuden lisäämiseksi. 

 • SUOJELEMME LAJEJA JA NIIDEN ELINYMPÄRISTÖJÄ YMPÄRI MAAPALLOA

  Työskentelemme hallitusten, yritysten ja paikallisten yhteisöjen kanssa estääksemme elinympäristöjen häviämistä ja edistääksemme ilmastonmuutoksen vastaisia käytäntöjä. Torjumme myös metsäkatoa eri puolilla maailmaa.

 • TYÖSKENTELEMME ERI PUOLILLA MAAILMAA, JOTTA SYÖMÄMME RUOKA TUOTETTAISIIN ENTISTÄ KESTÄVÄMMIN

  Myös kulutuksemme ja ruokavalintamme vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen ja lajien säilymiseen. Ympäristöystävällisessä tuotannossa esimerkiksi neitseellisiä sademetsiä ei raivattaisi pelloiksi tai palmuöljyplantaaseiksi.

 • VAIKUTAMME POLIITTISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON NIIN KOTIMAASSA KUIN KANSAINVÄLISESTI

  Maailman johtajat tekevät lähitulevaisuudessa monia kriittisiä luontoa ja ilmastoa koskevia päätöksiä. Vaikutamme näihin päätöksiin osana kansainvälistä WWF-verkostoa. Vuonna 2021 tavoitteena on muun muassa uudistaa YK:n biodiversiteettisopimusVaikutamme siihen, että sopimus todella saisi luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäytettyä. Tänä vuonna edistämme myös entistä tiukempaa EU-lainsäädäntöäjonka avulla vähennetään EU-maiden aiheuttamaa metsäkatoa.

Miten sinä voit auttaa?

 • Vaali luonnon monimuotoisuutta

  Luonnovarojen ylikulutus ja ilmastonmuutos kiihdyttävät luonnon monimuotoisuuden katoa. Vähennä ylikulutusta ja hillitse ilmaston lämpenemistä esimerkiksi syömällä ympäristöystävällisesti tai karsimalla omaa kulutustasi. 

 • Matkustele vastuullisesti

  Älä ole turisti, joka osallistuu laittomaan metsästykseen ja kauppaan. Älä osta matkamuistoja tai esineitä, jotka sisältävät uhanalaisten eläinten tai kasvien osia. 

 • Liity vaikuttavaan joukkoon

  Tue WWF-kummina eli kuukausilahjoittajana pitkäjänteistä työtämme laitonta eläin- ja kasvikauppaa sekä luonnonvarojen kestämätöntä käyttöä vastaan.

 • Auta kertalahjoituksella

  Tee kertalahjoitus WWF:n työlle. Jokainen lahjoitus on tärkeä, sillä yli puolet suojelutyömme rahoituksesta tulee kaltaisiltasi yksityisiltä tukijoilta.