Ylikulutus

Luonnonvarojen ylikulutus on ilmastokriisin ja luontokadon juurisyy. Kulutamme luontoa huomattavasti nopeammin kuin se kykenee uusiutumaan. Voimme kuitenkin muuttaa kulutustamme niin, ettei se uhkaa jälkipolvien mahdollisuutta hyvään elämään.

Suomalaisten ylikulutuspäivä jo alkuvuodesta

Ylikulutuspäivä on laskennallisesti se päivä, jona ihmisten ekologinen jalanjälki ylittää maapallon biokapasiteetin, eli kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisten polttoaineiden käytön aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä.

Suomalaisten ylikulutuspäivä ajoittuu alkuvuoteen, sillä suomalaiset kuluttavat oman osansa maailman luonnonvaroista noin nelisen kuukautta maailman keskiarvoa nopeammin. Vuonna 2024 suomalaisten laskennallinen ylikulutuspäivä oli 12. huhtikuuta.

Maailman ylikulutuspäivä on viime vuodet pysytellyt elokuun alun tienoilla. Poikkeus on vuosi 2020, jonka kohdalla laskelmissa näkyy koronasulkujen vaikutus. Sen jälkeen ylikulutus on taas palannut aiemmalle tasolleen. Käytämme siis noin seitsemässä kuukaudessa luonnonvarat, joiden pitäisi riittää koko vuodeksi. Suurimmat syyt tähän ovat energiantuotanto, liikenne ja ruoantuotanto.

Ylikulutuksen vaikutukset

Ylikulutus on juurisyy maailmanlaajuisille, luonnon ja ihmisten hyvinvointia heikentäville kriiseille – luontokadolle ja ilmastonmuutokselle.

Ylikulutuksen merkkejä Suomessa ovat esimerkiksi metsäluonnon köyhtyminen ja hiilinielujen heikkeneminen, uhanalaiset kalakannat sekä arvokkaiden luontotyyppien väheneminen. Kaikki ylikulutuksen vaikutukset eivät kuitenkaan näy Suomessa, koska merkittävä osa ylikulutuksen haitoista on ulkoistettu muualle.

Tiesitkö, että...

Suomalaisten kuluttaman ruuan vaikutukset eivät näy vain kotimaassa, sillä 40 prosenttia suomalaisten käyttämien elintarvikkeiden tuottamiseen tarvittavasta maa-alasta on maamme rajojen ulkopuolella.

Ylikulutuksen vaikutukset näkyvät etenkin elinympäristöjen häviämisenä. Huomattava osa käyttämästämme soijasta – josta valtaosan syötämme sioille sekä broilereille ja munintakanoille – tuotetaan Etelä-Amerikassa. Soijapellot ovat vallanneet alaa muun muassa Cerrado-savannilta Brasiliassa ja metsäkato uhkaa monien lajien tulevaisuutta. Saippuoissa ja elintarvikkeissa käytetty palmuöljy taas tuotetaan valtaosin Kaakkois-Aasiassa, jossa palmuöljyplantaasien tieltä raivataan sademetsiä. Monet maailman kalakannoista ovat ylikalastettuja ja jotkin lajit, kuten sinievätonnikala, ovat tämän takia uhanalaisia. Elinympäristöjen häviäminen nostaa myös riskiä uusien eläimistä ihmisiin tarttuvien tautien leviämiseen. Fossiilisista polttoaineista aiheutuvat päästöt puolestaan kiihdyttävät ilmastonmuutosta ja aiheuttavat esimerkiksi aavikoitumista ja sulattavat katastrofaalisesti arktista aluetta.

Ylikulutuksella on merkittäviä vaikutuksia monien paikallisyhteisöjen elinkeinoihin ja toimeentuloon kehittyvissä maissa. Luonnonvarojen laajamittainen ja hallitsematon hyödyntäminen esimerkiksi Etelä-Amerikassa, Kaakkois-Aasiassa ja Afrikassa voi heikentää paikallisten perinteisiä toimeentulon keinoja sekä oikeuksia omien luonnonvarojensa käyttöön. Usein köyhimmät ovat kaikkein riippuvaisimpia luonnonantimista, joita ylikulutus uhkaa.

Ylikulutus voidaan lopettaa

Luonnonvarojen kulutuksen laskeminen kestävälle tasolle on lopulta vain valintakysymys: haluammeko jatkaa tuhoisaa ylikulutusta vai rakentaa turvallisempaa tulevaisuutta? Lue lisää siitä, miten luonnonvarojen ylikulutus voidaan lopettaa.

Lue lisää

Ylikulutus voidaan lopettaa

Luonnonvarojen kulutuksen laskeminen kestävälle tasolle on lopulta vain valintakysymys: haluammeko jatkaa tuhoisaa ylikulutusta vai rakentaa turvallisempaa tulevaisuutta? Lue lisää siitä, miten luonnonvarojen ylikulutus voidaan lopettaa.

Mitä WWF tekee?

Jotta meillä olisi yhdelle maapallolle mahtuva tulevaisuus, kulutusta on vähennettävä huomattavasti ja pian. Talouden rakenteita on ohjattava nykyistä kestävämmäksi ja kulutusta kohtuullistettava.

 • Vaikutamme yhteiskunnassa

  Poliittiset päätökset ohjaavat talouden toimintaa. Vaikutamme vaaleissa ja vaalikausien aikana työryhmissä ja kuulemisissa, jotta taloutta voitaisiin kehittää nykyistä kestävämpään suuntaan. Esimerkiksi ympäristölle haitallisia tukia on karsittava voimakkaasti. Vaikutamme päätöksentekoon myös kansainvälisesti ja EU-tasolla. Esimerkiksi ympäristölle haitallisia tukia on karsittava voimakkaasti.

 • Ohjaamme sijoituksia kestäviksi

  Ylikulutuksen taittamiseksi sijoittajien rahat on siirrettävä fossiilisista energialähteistä hiilettömiin vaihtoehtoihin. Työskentelemme yhteistyössä tutkijoiden ja finanssialan toimijoiden kanssa, jotta sijoituksilla hillittäisiin ilmastonmuutosta.

 • Toimimme kulutuksen muuttamiseksi

  Myös kulutusvalintamme vaikuttavat. Ympäristön kannalta tärkein päivittäinen valinta on se, mitä valitsemme lautasellemme. Tuemme ihmisiä siirtymään ympäristöystävälliseen ruokavalioon. Vinkkejä ylikulutusta vähentävän ruokavalion koostamiseen saat esimerkiksi tilaamalla sähköpostiisi ruokakurssin ja tutustumalla WWF:n Kalaoppaaseen.

 • Suojelemme elinympäristöjä

  Ylikulutuksen haittoja voidaan rajoittaa ympäristön kannalta kestävillä tuotantomenetelmillä. Työskentelemme ympäristöystävällisemmän tuotannon puolesta Suomessa ja maailmalla esimerkiksi tukemalla kestävien elinkeinojen kehittämistä ja turvaamalla lajeille arvokkaita elinympäristöjä yhdessä paikallisten kanssa. Edistämme muun muassa vastuullista kahvin-, vaniljan- ja hunajantuotantoa suojelualueiden ympärillä esimerkiksi Laosissa ja Madagaskarilla. 

 • Edistämme vastuullisia raaka-aineita

  Vaikutamme tuotannon vastuullisuuteen esimerkiksi osallistumalla vastuullisuuskriteereiden kehittämiseen sekä kannustamalla yrityksiä vastuullisesti tuotettujen raaka-aineiden käyttöön. Suomessa yritysten vastuullisuus esimerkiksi palmuöljyyn liittyen on parantunut. Monien vähittäiskauppojen ja ravintoloiden kalahankinnat ovat muuttuneet entistä vastuullisemmiksi.

 • Vaikutamme yrityksiin

  Vaikutamme yrityksiin, jotta ne vähentäisivät päästöjään tieteeseen perustuvien tavoitteiden mukaisesti. Edistämme yritysten luontokadon pysäyttämiseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen liittyviä tavoitteita muun muassa Science Based Targets Networkin avulla. Olemme myös kehittäneet Green Office -ympäristöjärjestelmän, joka auttaa vähentämään kulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä työpaikoilla. Lue lisää yritysyhteistyöstämme.

Mitä sinä voit tehdä?

Näillä teoilla voit vähentää ylikulutustasi

Keräsimme yhteen vinkit, joilla jokainen voi aloittaa oman jalanjälkensä pienentämisen.

Lue vinkit

Näillä teoilla voit vähentää ylikulutustasi

Keräsimme yhteen vinkit, joilla jokainen voi aloittaa oman jalanjälkensä pienentämisen.

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Suojele elämää WWF-kummina

Monimuotoinen luonto on kaiken elämän edellytys maapallollamme. Silti luontoa tuhotaan nyt nopeammin kuin koskaan ihmisen historian aikana. Meillä on ratkaisuja pysäyttää luonnon hätätila, mutta se on mahdollista vain tukijoidemme avulla. Nyt tarvitaan jokaista luonnonsuojelijaa!

Lahjoita alk. 10 €/kk

Suojele elämää WWF-kummina

Monimuotoinen luonto on kaiken elämän edellytys maapallollamme. Silti luontoa tuhotaan nyt nopeammin kuin koskaan ihmisen historian aikana. Meillä on ratkaisuja pysäyttää luonnon hätätila, mutta se on mahdollista vain tukijoidemme avulla. Nyt tarvitaan jokaista luonnonsuojelijaa!

Yritys, auta luontoa yhdessä WWF:n kanssa

Toimimme yhdessä yritysten kanssa luontokadon pysäyttämiseksi, sillä kaikkia tarvitaan mukaan rakentamaan tasapainoista tulevaisuutta luonnolle ja ihmisille.

Katso lahjoitus- ja kumppanuustavat

Yritys, auta luontoa yhdessä WWF:n kanssa

Toimimme yhdessä yritysten kanssa luontokadon pysäyttämiseksi, sillä kaikkia tarvitaan mukaan rakentamaan tasapainoista tulevaisuutta luonnolle ja ihmisille.