Kun ilmasto lämpenee, luonto ja talous järkkyvät – mitä WWF tekee ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?

Luonto lähellämme on vaarassa kadota ilmastonmuutoksen seurauksena. Luontokato on uhka jokaisen yrityksen tulevaisuudelle, sillä taloutemme on riippuvainen monimuotoisesta luonnosta. Yritysten joululahjoitukset tukevat WWF:n ilmastotyötä, jonka tärkein tavoite on rajata ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen. Näin WWF toimii konkreettisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi.

Ilmastonmuutoksen takia luonto menee sekaisin. Sään ääri-ilmiöt, kuten tulvat, rankkasateet, myrskyt, helleaallot ja kuivuus lisääntyvät. Nämä ääri-ilmiöt vaurioittavat elinympäristöjä ja kiihdyttävät lajien sukupuuttoa. Muutoksen vauhti on nyt niin huima, ettei osa lajeista pysty siihen sopeutumaan.

Suomessa yli 2 600 eläin- ja kasvilajia on luokiteltu uhanalaisiksi. Maailmanlaajuisesti yli miljoona lajia on vaarassa kadota. Lajit ovat riippuvaisia toisistaan, ja yhdenkin lajin häviäminen voi horjuttaa kokonaisia ekosysteemejä. Esimerkiksi puut, jotka kasvavat hitaasti, ovat alttiita ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Tällä hetkellä näyttää hyvin mahdolliselta, että tämän vuosisadan lopussa kuuset ovat hävinneet Etelä-Suomesta.

Luonnon köyhtyminen ei uhkaa vain eläin- ja kasvilajeja. Ekosysteemien romahtaminen vaarantaa liiketoiminnan, ruuantuotannon sekä ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin. Taloustieteilijä Sir Partha Dasguptan arvion mukaan 50 prosenttia globaalista BKT:sta on riippuvainen monimuotoisesta luonnosta.

Kaikkein rajuimmat vaikutukset luonnolle on yhä mahdollista estää. WWF:n tärkeimpänä tavoitteena on rajata ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti ja torjua ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit ympäristölle, ihmisille ja taloudelle. Jokaisella lämpöasteen kymmenyksellä on nyt väliä.

Tutustu alta, kuinka toimimme ilmastokriisin ratkaisemiseksi.

Näillä keinoilla WWF vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi

WWF:n tavoitteena on rakentaa tulevaisuus, jossa luonto ja ihmiset elävät tasapainossa. Työtä tehdään aktiivisesti niin Suomessa, EU-tasolla kuin maailmanlaajuisesti. Kansainvälinen WWF-verkosto on maailman vaikuttavin ympäristöjärjestö, ja Suomessa WWF on tehnyt töitä oman lähiluontomme puolesta jo yli 50 vuotta. Ilmastonmuutoksen kaltaisia suuria haasteita ratkotaan monin erilaisin työkaluin.

(juttu jatkuu kuvakarusellin jälkeen)

1. Vaikutamme ilmastopolitiikkaan kotimaassa, EU:ssa ja kansainvälisesti

Vaikutamme siihen, että päästöjen vähentäminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja vahinkojen korvaaminen köyhille ja haavoittuville maille ovat merkittävässä osassa Suomen ja EU:n politiikkaa.

Ympäristöjärjestöillä on tärkeä rooli kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa. Tuomme prosesseihin läpinäkyvyyttä ja toimimme linkkinä tutkijoiden ja poliittisten päättäjien välillä. Eräs tärkeä roolimme on muistuttaa maita siitä, mitä on sovittu. Marraskuussa kansainvälisessä COP27-ilmastokokouksessa Egyptissä viemme joka ikiseen neuvottelupöytään hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n viestin siitä, että ilmastokriisi ja luontokato kiihdyttävät toinen toisiaan, ja siksi ne on ratkaistava yhdessä.

Suomen tulee omalta osaltaan vähentää päästöjä niin, että ilmaston lämpeneminen pystytään rajoittamaan 1,5 asteeseen. Vaikka monet keskeiset päätökset tehdään EU:n tasolla, myös oman ilmastolakimme mukaisilla ohjelmilla on tärkeä merkitys. Tästä syystä käymme jatkuvaa keskustelua hallituksen ja eduskunnan kanssa lainsäädännön muutostarpeista ja erilaisista politiikkaohjelmista.

2. Autamme metsiä suojelemalla ja ennallistamalla sekä vaikuttamis- ja kehitysyhteistyön avulla

Metsät ovat kallisarvoinen puskuri ilmastonmuutoksen torjunnassa, sillä ne sitovat itseensä huomattavia määriä ilmakehää lämmittävää hiilidioksidia. Tavoitteemme on pysäyttää maailman metsäkato vuoteen 2030 mennessä ja saattaa puolet maailman metsistä suojelun tai kestävän käytön piiriin. Metsien suojelu, metsänhoidon parantaminen, peltometsäviljelyn edistäminen ja joutomaiden metsittäminen voisivat yhdessä auttaa saavuttamaan jopa 18 prosenttia Pariisin ilmastosopimuksen päästövähennystavoitteista.

Kuluneen neljän vuoden aikana WWF Suomen työllä on suojeltu yli 2,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää ja tuettu yli 165 000 ihmistä kehittyvissä maissa. Työskentelemme tiiviisti yhdessä alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen kanssa, sillä osallistava, ihmisoikeusperustainen luonnonsuojelutyö on WWF:n työn kulmakivi ympäri maailmaa. Näin autamme niin uhanalaisten eläinten tilannetta kuin paikallisten ihmisten toimeentuloa.

Metsien suojelu kytkeytyy myös ilmastopolitiikkaan. Vuonna 2022 olemme vaatineet päättäjiä tukemaan kattavaa EU:n metsäkatolainsäädäntöä, joka on lukuisten yritysten etu sekä toive. Yhteiset pelisäännöt luovat kaikille yrityksille tasapuolisen toimintaympäristön. Sinnikkään vaikuttamistyömme tulokset näkyivät, kun europarlamentti äänesti syyskuussa 2022 vahvan metsäkatolain puolesta.

Kotimaassa edistämme jatkuvan kasvatuksen menetelmän yleistymistä etenkin turvemailla. Vaadimme myös, että arvokkaat luonnonmetsät suojellaan, sillä monimuotoisuutensa ohella ne ovat tärkeitä hiilinieluja ja tukevat Suomen ilmastotavoitteita.

3. Suojelemme ilmastonmuutoksesta kärsiviä lajeja Suomessa

Autamme monia Suomen eläin- ja kasvilajeja, joihin ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt. Esimerkiksi naali ja saimaannorppa ovat kylmään erikoistuneita lajeja, joille ilmastonmuutoksen seuraukset ovat pitkällä aikavälillä suurin uhka.

Olemme työskennelleet naalin suojelemiseksi pitkään. Naalinsuojelussa saatiin kesällä 2022 merkittäviä uutisia, kun Suomessa varmistui naalin onnistunut pesintä yli 25 vuoden tauon jälkeen. Jotta pesintä ei jäisi tämän vuosituhannen ainoaksi ja kanta elpyisi, naali tarvitsee ainakin toistaiseksi jatkuvaa apua. Näillä keinoilla suojelemme naalia.

Aloitimme saimaannorpan suojelun vuonna 1979, minkä jälkeen norppakanta on kasvanut Saimaalla. Saimaannorppa on kuitenkin edelleen erittäin uhanalainen. Lajia autetaan sopeutumaan vähälumisiin talviin muun muassa kolaamalla apukinoksia norpan pesinnän turvaamiseksi.

Ilmaston lämmetessä vieraslajit saavat yhä paremmat mahdollisuudet levitä Suomen luontoon. Vieraslajit leviävät nopeasti ja voimakkaasti ympäristöön tukahduttaen elintilaa kotoperäisiltä lajeilta. Esimerkiksi jättipalsami ja japanintatar ovat jo levinneet Etelä-Suomen metsiin. Järjestämme luonnonhoitotalkoita, joissa torjumme vieraskasvilajeja. Näin tuemme lukuisia lajeja, muun muassa monimuotoisesta luonnosta riippuvaisia pölyttäjiä. Lue, kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa Suomen luontoon.

4. Vaikutamme yrityksiin päästöjen vähentämiseksi

Teräksen tuotanto aiheuttaa noin 7–8 prosenttia kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Raskaan teollisuuden prosessien muuttaminen vähähiilisiksi onkin ratkaisevan tärkeää, ja toimiala on yksi avainsektoreista ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Tästä syystä käynnistimme syksyllä 2022 projektin, jonka tarkoituksena on saada teräksen tuottajat sitoutumaan Science Based Targets -aloitteen 1,5 asteen mukaiseen päästövähennystavoitteeseen.

Lisäksi kiritämme monien alojen yrityksiä vähentämään päästöjään. Esimerkiksi WWF Green Office -ympäristöjärjestelmä on käytössä yli 200 yrityksessä ja organisaatiossa Suomessa. Valmiin mallin avulla työpaikat voivat mitata ja vähentää ympäristövaikutustaan sekä hiilijalanjälkeään.

5. Edistämme sijoitustoiminnan ilmastokestävyyttä

Sijoitukset on siirrettävä pois ilmastonmuutosta vauhdittavista fossiilisista polttoaineista. Tavoitteemme on, että sijoittajat korvaisivat hiili-intensiivisiä sijoituskohteitaan ilmaston kannalta kestävämmillä vaihtoehdoilla.

Edistämme sijoitusten ilmastovastuullisuutta viestimällä sekä institutionaalisille että yksityisille sijoittajille. Esimerkiksi WWF:n ja Mandatumin yhteistyössä tekemä Sijoittajan ilmasto-opas antaa ohjeita vastuulliseen sijoittamiseen. Olemme myös selvittäneet, kuinka hyvin Suomen viiden suurimman eläkeyhtiön sijoitukset ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa.

6. Kannustamme kuluttajia ympäristöystävällisempiin valintoihin ja vähentämään ilmastopäästöjään

Viestintä on keskeisen tärkeää luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamiseksi. Tarjoamme konkreettisia ratkaisuja ympäristöystävälliseen elämäntapaan ja hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Kannustamme esimerkiksi kasvipainotteiseen ruokavalioon, koska eläinperäisen ruuan tuotanto on maailmanlaajuisesti valtava kasvihuonekaasujen aiheuttaja sekä suurin syy metsäkatoon. Ruokatyössä olemme tehneet paljon yhteistyötä nuorten kanssa, sillä nuorissa on tulevaisuus.

Järjestämme myös vuosittain maailman suurimman ilmastotapahtuman, WWF:n Earth Hourin, joka antaa ihmisille mahdollisuuden ilmaista mielipiteensä ilmaston puolesta.

Auta luontoa ja tee yrityksen joululahjoitus jo tänään

Meillä on osaamista ja asiantuntemusta sekä keinot ja kanavat toimia. Voittoa tavoittelemattomana ympäristöjärjestönä tarvitsemme kuitenkin pitkäjänteisen työmme jatkamiseksi yritysten taloudellista tukea. Vain tukijoidemme ansiosta voimme suunnitella ja toteuttaa luonnonsuojelun toimenpiteitä sekä saada tuloksia aikaan.

Yrityksenne voi olla tänään tärkeässä roolissa ja osa ratkaisua. Osoittakaa yritysvastuuta tekemällä lahjoitus WWF:n joulukampanjaan. Kiitoksena lahjoituksesta tarjoamme käyttöönne viestintämateriaalin, joilla ilahdutatte joulun aikaan sekä työyhteisöä että asiakkaita. Lisäksi kampanjan jälkeen viestimme lahjoituksen tehneistä yrityksistä ja organisaatioista WWF:n kanavissa. Tulkaa mukaan jo tänään.

Luonto on lahja arvoinen – osallistu joulukeräykseen yrityksenä

Luonto on antanut meille kaiken. Jotta korvaamaton luontomme säilyisi, on nyt yritysten vuoro auttaa. Tee yrityksesi joululahjoitus vaikuttavan luonnonsuojelutyön tukemiseksi.

Tee yrityksesi joululahjoitus nyt

Luonto on lahja arvoinen – osallistu joulukeräykseen yrityksenä

Luonto on antanut meille kaiken. Jotta korvaamaton luontomme säilyisi, on nyt yritysten vuoro auttaa. Tee yrityksesi joululahjoitus vaikuttavan luonnonsuojelutyön tukemiseksi.