Royalty-tuotteista virtavesien kunnostustalkoisiin — WWF tekee monenlaista yhteistyötä yritysten kanssa

Yhteistyöllä yritysten kanssa voidaan saada aikaan merkittäviä suojeluvoittoja.  WWF:n yritysyhteistyön johtaja Kati Malmelin vastaa kysymyksiin yritysyhteistyöstä.

Miksi WWF tekee yhteistyötä yritysten kanssa?

Toimimalla yhdessä yritysten kanssa WWF edistää luonnonsuojelua vaikuttavasti. WWF tarvitsee luonnonsuojelutyöhönsä yritysten taloudellista tukea sekä osallistumista erilaisiin toimenpiteisiin. Vain yhteistyöllä yksilöiden, yhteisöjen ja organisaatioiden kanssa pääsemme tavoitteisiimme luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Yrityksillä on paitsi mahdollisuus myös vastuu huolehtia luonnonvarojemme kestävästä kulutuksesta. Luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen on lisäksi yritysten oman edun mukaista, sillä luonto on talouden ja liiketoiminnan perusta. WWF kannustaa yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa tavalla, joka on hyväksi luonnolle ja ihmisille. Järjestöyhteistyö onkin yrityksille tapa toteuttaa omaa vastuullisuusstrategiaansa.”

Kenen kanssa WWF voi tehdä yritysyhteistyötä?

”WWF työskentelee laaja-alaisesti eri toimialojen ja yritysten kanssa. Yritysyhteistyökumppaneita on esimerkiksi vähittäiskaupan ja metsäteollisuuden aloilla sekä finanssisektorilla.

WWF noudattaa maailmanlaajuisesti yritysyhteistyön kumppanuuksissa yhteisesti sovittuja toimintatapoja. WWF ei ota vastaan lahjoituksia yrityksiltä, joiden toiminta on ristiriidassa suojelutavoitteidemme kanssa. Näitä ovat esimerkiksi aseteollisuus, tupakkateollisuus sekä yritykset, joiden liiketoiminta keskittyy fossiilisiin polttoaineisiin.”

(juttu jatkuu kuvan jälkeen)

”Yrityksillä on paitsi mah­dol­li­suus myös vastuu huolehtia luon­non­va­ro­jem­me kestävästä ku­lu­tuk­ses­ta”, sanoo WWF:n yri­ty­syh­teis­työn johtaja Kati Malmelin.

”Yrityksillä on paitsi mah­dol­li­suus myös vastuu huolehtia luon­non­va­ro­jem­me kestävästä ku­lu­tuk­ses­ta”, sanoo WWF:n yri­ty­syh­teis­työn johtaja Kati Malmelin.

Millä tavoin yritysyhteistyötä tehdään?

”Eri yhteistyömuotoja on useita. Yhteistyökumppanuudessa WWF ja yritys voivat yhdessä esimerkiksi pienentää liiketoimintojen haitallisia ympäristövaikutuksia, kampanjoida suojeluteemasta, tuottaa viestintämateriaaleja tai järjestää luonnonhoitotalkoita. Kumppanuuteen kuuluu yleensä myös taloudellinen tuki WWF:n työlle.

Tänä kesänä esimerkiksi aloitimme Tornatorin ja Stora Enson kanssa Metsäpurojen puolesta -yhteistyön, jossa kunnostetaan metsissä sijaitsevia pienvesistöjä kohti luonnontilaa. Kunnostustalkoot auttavat Suomen uhanalaisia vaelluskaloja sekä muita virtavesistä riippuvaisia lajeja.

Royalty-yhteistyössä osa tuotteen tai palvelun myyntituotosta lahjoitetaan WWF:lle. Varoilla voidaan tukea joko yleisesti WWF:n luonnonsuojelutyötä tai tiettyä suojelukohdetta. Pandalogo tuotteen markkinoinnissa kertoo yrityksen tuesta WWF:lle.

Parhaillaan WWF:llä on käynnissä kansainvälinen yhteistyö suomalaisen lastenvaatemerkki Reiman kanssa. Yhteistyömalliston tuotosta lahjoitetaan osa WWF:n työlle monimuotoisen luonnon suojelemiseksi. Mallisto on tehty ympäristöä säästävistä materiaaleista.”

Onko royalty-yhteistyö ristiriidassa WWF:n ylikulutuksen lopettamisen tavoitteen kanssa?

Ylikulutuksen vähentäminen on yksi WWF:n päätavoitteista. Ylikulutusta voidaan vähentää työskentelemällä ympäristön kannalta kestävien tuotantomenetelmien ja kohtuullisemman kulutuksen puolesta. Royalty-kumppanuudet tarjoavat yrityksille ja niiden asiakkaille mahdollisuuden tukea WWF:n suojelutyötä taloudellisesti. Lisäksi kampanjoiden aikana viestitään yritysten asiakkaille luonnonsuojelun tarpeista ja ratkaisuista.

Royalty-kumppanit ja yhteistyötuotteet valitaan tarkasti. Tuotteiden tulee olla pitkäikäisiä, kierrätettäviä ja WWF:n hyväksymistä raaka-aineista valmistettuja. WWF kannustaa aina ostamaan vain tuotteita, joita oikeasti tarvitsee. Suurimman osan tavaroista voi ostaa käytettynä.”

Tutustu WWF:n monipuolisiin yhteistyömahdollisuuksiin

Yhdessä yritysten kanssa rakennamme tulevaisuuden, jossa luonto ja ihmiset elävät tasapainossa. Yritykset voivat tukea WWF:n luonnonsuojelutyötä lahjoituksella tai toteuttaa konkreettisesti vastuullisuustavoitteitaan kumppaninamme.

Katso kaikki yritysten yhteistyötavat

Tutustu WWF:n monipuolisiin yhteistyömahdollisuuksiin

Yhdessä yritysten kanssa rakennamme tulevaisuuden, jossa luonto ja ihmiset elävät tasapainossa. Yritykset voivat tukea WWF:n luonnonsuojelutyötä lahjoituksella tai toteuttaa konkreettisesti vastuullisuustavoitteitaan kumppaninamme.