WWF:n yrityskumppanit

Toimimme yhdessä monien eri alojen yritysten kanssa. Tutustu sopimuksellisiin kumppaneihimme ja yhteistöiden sisältöihin.

Ålandsbanken

Pääyhteistyökumppani

Ålandsbanken tukee luonnonsuojelutyötämme ja erityisesti Itämeren suojelua. Lisäksi kannustamme yhdessä kuluttajia ympäristömyönteiseen muutokseen.

Ålandsbanken tarjoaa asiakkailleen biohajoavan, ympäristövaikutuksia mittaavan Itämerikortti-maksukortin. Kortilla halutaan vaikuttaa kulutustottumuksiin. Itämerikorttia käyttävä asiakas voi nähdä ostostensa suuntaa-antavan hiilijalanjäljen ja sen perusteella halutessaan parantaa Itämeren tilaa lahjoittamalla rahaa luonnonsuojeluun tai muuttamalla käyttäytymistään.

Yhteistyömme kytkeytyy Ålandsbankenin Itämeriprojektiin. Ålandsbanken on tukenut erilaisia ympäristöprojekteja jo lähes 20 vuoden ajan Itämeritilin kautta. Vuosittain Itämeren suojeluprojekteihin lahjoitetaan summa, joka vastaa 0,2 % Itämeritilien talletuksista.

Ålandsbanken-konserni tarjoaa pankki- ja varainhoitopalveluja ja it-palveluja sekä myöntää kortteja Ahvenanmaalla, Suomessa ja Ruotsissa.

Yhteistyö alkoi vuonna 2016.

Tiedote: Ålandsbanken tarjoaa ensimmäisenä maailmassa ympäristöystävällisen maksukortin, jolla voi mitata ilmastovaikutustaan

Yhteistyö WWF:n kanssa auttaa meitä tarjoamaan ku­lut­ta­jil­le vaih­toeh­toi­sia käyt­täy­ty­mis­mal­le­ja ja myös eri­tyyp­pi­siä ym­pä­ris­tö­koh­tei­ta, joita kuluttaja halutessaan voi tukea.

Anne-Maria Salonius
Suomen liiketoiminta-alueen johtaja, Ålandsbanken

Yhteistyö WWF:n kanssa auttaa meitä tarjoamaan ku­lut­ta­jil­le vaih­toeh­toi­sia käyt­täy­ty­mis­mal­le­ja ja myös eri­tyyp­pi­siä ym­pä­ris­tö­koh­tei­ta, joita kuluttaja halutessaan voi tukea.

Anne-Maria Salonius
Suomen liiketoiminta-alueen johtaja, Ålandsbanken

Dittmar & Indrenius

Green Office Lahjoitus Pääyhteistyökumppani

Yhteistyön tavoitteena on edistää ja tukea ympäristönsuojelutyötä. Dittmar & Indrenius tukee toimintaamme tarjoamalla juridista neuvonantoa maksuttomana pro bono -työnä, jotta voimme itse keskittyä ympäristönsuojelutyöhön.

Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto on tarjonnut kokonaisvaltaisia neuvoja yritysasiakkailleen vuodesta 1899. Yritysvastuullisuus on osa Dittmar & Indreniuksen tapaa työskennellä ja antaa siten panoksensa ympäröivän yhteiskunnan toimintaan.

”Haluamme olla tukemassa WWF:n merkittävää tehtävää maailman tulevaisuuden rakentamisessa. Yhteistyömme WWF:n kanssa on merkityksellistä meille sekä yrityksenä että yksilötasolla: yritysvastuullisuus on osa omaa kulttuuriamme ja henkilöstöllemme yhteistyö WWF:n kanssa on merkityksellistä ja innostavaa. Valinnoillamme on merkitystä koko maailman tulevaisuuden kannalta.”
– Senior Partner Jan Ollila, Dittmar & Indrenius

Yhteistyö alkoi vuonna 2012. Lisäksi Dittmar & Indrenius on ollut mukana WWF Green Office -verkostossa vuodesta 2014.

Mandatum

Pääyhteistyökumppani

Työskentelemme yhdessä Mandatumin kanssa vastuullisen sijoittamisen edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tuotamme ohjeita ja viestimme sidosryhmille. Tavoitteenamme on, että sijoittajat korvaisivat hiili-intensiivisiä sijoituskohteitaan ilmaston kannalta kestävämmillä vaihtoehdoilla. Taustalla on tarve sopeuttaa sijoitustoimialan toimintaa Pariisin ilmastosopimuksessa sovitun 1,5–2 asteen lämpötilatavoitteen edellyttämälle tasolle.

Haluamme luoda yhdessä konkreettisia toimintamalleja siihen, miten sijoittajat vähentävät käytännössä sijoitustensa hiilidioksidipäästöjä. Näin sijoitusvarallisuus ohjautuu yrityksiin, jotka toimivat ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Olemme julkaisseet yhteistyössä Mandatumin kanssa Sijoittajan ilmasto-oppaan, jossa on ohjeita vastuulliseen sijoittamiseen sekä instituutioille että yksityissijoittajille. Opas antaa arvokasta tietoa sijoittajille, jotka haluavat varmistaa, että omat sijoitukset ovat ilmastokestävissä kohteissa, eli yhtiöissä, jotka vähentävät riittävän kunnianhimoisesti omia hiilidioksidipäästöjään.

Mandatum on suomalainen finanssiyhtiö ja osa Sampo-konsernia. Yrityksen visiona on olla Suomen arvostetuin asiakasvarojen hoitaja ja taloudellisten riskien turvaaja.

Yhteistyö alkoi vuonna 2017.

Sijoittajan opas ilmastoriskien hallintaan

Tiedote: WWF Suomi ja Mandatum Life yhteistyöhön sijoitustoiminnan ilmastovastuullisuuden lisäämiseksi

Mandatumin tiedote: Mandatum Lifen omien sijoituskorien ja mandaattivarainhoidon hiilijalanjälki reilusti alle vertailuindeksien

Stora Enso

Pääyhteistyökumppani

Edistämme yhteistyössä Stora Enson Suomen puunhankinnan kanssa vapaaehtoista metsien suojelua, metsätalouden kestävyyttä sekä vesiensuojelua Suomessa. Yhteistyötä toteutetaan erilaisin viestinnällisin ja koulutuksellisin toimenpitein. Toimimme myös yhteistyössä pienvesien elinympäristöjen ennallistamiseksi tavoitteena parantaa uhanalaisten kalojen ja muiden virtavesilajien tilaa Suomessa. Yhteistyöhankkeiden myötä Stora Enso on yksi WWF Suomen pääyhteistyökumppaneista.

Talousmetsien luonnonhoitoon liittyvien yhteistyötoimenpiteiden tavoitteena on talousmetsien luontoarvojen turvaaminen. Yhteistyötä toteutetaan lisäämällä tietoa ja osaamista Stora Enson keskeisissä sidosryhmissä, jotka tekevät konkreettisia toimia ja valintoja metsissä.

Metsien vapaaehtoisen suojelun edistämiseen liittyvien toimenpiteiden tavoitteena on vapaaehtoisesti suojeltujen hehtaarien lisääminen. Yhteistyön toimenpiteenä edistetään METSO-ohjelmaa ja sen hyödyntämistä.

Pienvesien elinympäristöjen ennallistamiseen tähtäävää työtä toteutetaan Metsäpurojen puolesta -yhteistyössä, joka käynnistettiin vuonna 2022. Tämän kolmivuotisen hankkeen tavoitteena on kunnostaa kohti luonnontilaa pääasiassa metsissä sijaitsevia pienvesistöjä, jotka ovat tärkeitä elinympäristöjä monille lajeille. Metsäpurojen puolesta -yhteistyössä on mukana myös Tornator.

Metsäpurojen puolesta -yhteistyö on osa WWF:n laajempaa ja pitkäjänteistä virtavesiympäristöjen tilaa parantavaa työtä, jonka tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä saavuttaa pien- ja virtavesien hyvä ekologinen tila Suomessa.

Stora Enso on osana kansainvälisen WWF:n metsätyön Forests Forward -ohjelmaa. Yhteistyöohjelman avulla muun muassa vähennetään metsäkatoa, ennallistetaan ekosysteemejä ja suojellaan luonnon monimuotoisuutta. Sen tavoitteena on sitouttaa yrityksiä ja sijoittajia huomioimaan luontoarvoja metsänhoidossa ja puukaupassa. Lisätietoa Forest Forward -ohjelmasta

WWF Suomi ja Stora Enso ovat aloittaneet yhteistyön vuonna 1999.

Lisätietoa Stora Enson FSC-ryhmäsertifioinnista

Lisätietoa Metsäpurojen puolesta -yhteistyöstä:
WWF, Stora Enso ja Tornator yhteistyöhön metsäpurojen puolesta – yhteisillä kunnostustalkoilla autetaan virtavesiä
WWF:n Stor Enson ja Tornatorin virtavesiyhteistyö käynnistyi kunnostustalkoilla Puumalan Peukalojoella
Metsäpurojen puolesta -yhteistyössä kunnostettiin satoja metrejä virtavesiä vuonna 2022

Uskomme, että kaikki, mikä tänään val­mis­te­taan uusiu­tu­mat­to­mis­ta ma­te­ri­aa­leis­ta, voidaan huomenna valmistaa puusta. Yhteistyö WWF:n kanssa antaa meille lisää luon­toar­vo­ja huomioivaa näkökulmaa met­sä­no­mis­ta­ja­pal­ve­lui­him­me. Yhteinen ta­voit­teem­me on edistää metsien käytön kestävyyttä met­sä­no­mis­ta­jien keskuudessa huomioiden siinä työssä sekä ta­lou­del­li­nen, sosiaalinen että ym­pä­ris­tö­vas­tuu.

Pekka Kallio-Mannila
Yritysvastuujohtaja, Stora Enso

Uskomme, että kaikki, mikä tänään val­mis­te­taan uusiu­tu­mat­to­mis­ta ma­te­ri­aa­leis­ta, voidaan huomenna valmistaa puusta. Yhteistyö WWF:n kanssa antaa meille lisää luon­toar­vo­ja huomioivaa näkökulmaa met­sä­no­mis­ta­ja­pal­ve­lui­him­me. Yhteinen ta­voit­teem­me on edistää metsien käytön kestävyyttä met­sä­no­mis­ta­jien keskuudessa huomioiden siinä työssä sekä ta­lou­del­li­nen, sosiaalinen että ym­pä­ris­tö­vas­tuu.

Pekka Kallio-Mannila
Yritysvastuujohtaja, Stora Enso

Stora Enso on pakkaus, biomateriaali, puutuote ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Stora Enso on myös yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista. Stora Enso työllistää noin 22 000 henkilöä.

Accepta

Green Office Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuotteet: Panda-vihkot ja -paperituotteet sekä koulu- ja toimistotarvikkeet

Accepta lahjoittaa osan WWF:n pandalogolla varustettujen vihkojen, paperituotteiden sekä koulu- ja toimistotarvikkeiden myyntituotosta WWF:n luonnonsuojelutyöhön. Paperituotteet on valmistettu FSC-merkitystä paperista. Reppujen ja penaalien materiaali on kierrätyspolyesteriä.

”Yrityksellämme on pitkä historia ympäristöystävällisten tuotteiden kauppaamisesta. Herlitz- ja Pelikan-tuotevalikoimat ovat tästä oivallinen esimerkki. Haluamme osaltamme edistää vastuullisten tuotteiden saatavuutta ja antaa samalla oman panoksemme luonnonsuojelutyöhön.”
– Toimitusjohtaja Harri Jokinen, Accepta Oy

Katso tuotteet Acceptan verkkokaupassa

Crusell-viikko

Royalty-yhteistyö

Crusell-viikko on Uudessakaupungissa 22.–29.7.2023 järjestettävä puupuhaltimiin keskittyvä festivaali. Jokaisesta myydystä Crusell-viikon lipusta lahjoitetaan euro WWF:n työlle Itämeren suojelemiseksi.

Crusell-viikolla juhlitaan vuonna 2023 planeettamme luontoa. Festivaali soi teemalla Unelmia huomisesta, ja luvassa on luontoon sekä uniin keskittyviä teoksia. Oman teemakonserttinsa saavat meretArktis sekä Amazon, jotka kaikki ovat luonnon monimuotoisuudelle ja ihmiselämälle korvaamattoman tärkeitä. Teemakonserttien ohella ilahduttavat myös ilmaistapahtumat, joiden aikana Crusell-viikko tarjoaa niiden yleisölle mahdollisuuden lahjoituksiin WWF:n luonnonsuojelutyölle. Lisäksi WWF jalkautuu festivaalille muun muassa osana konserttien juontoja.

Lue lisää yhteistyöstä: Musiikkifestivaali Crusell-viikko unelmoi paremmasta huomisesta yhteistyössä WWF:n kanssa

Tutustu festivaalin ohjelmaan

Yhteistyö WWF Suomen kanssa mah­dol­lis­taa taiteen ja yh­teis­kun­nal­li­sen vai­kut­ta­mi­sen vuo­ro­pu­he­lua, jota haluamme Crusell-viikolla olla edistämässä.

Elina Aho-Kuusama
Crusell-viikon toiminnanjohtaja

Yhteistyö WWF Suomen kanssa mah­dol­lis­taa taiteen ja yh­teis­kun­nal­li­sen vai­kut­ta­mi­sen vuo­ro­pu­he­lua, jota haluamme Crusell-viikolla olla edistämässä.

Elina Aho-Kuusama
Crusell-viikon toiminnanjohtaja
Crusell-viikon konsertti

Konserteissa kuullaan niin klassista kuin jazzmusiikkia, folkia sekä lastenmusiikkia kotimaisten ja kansainvälisten huippumuusikoiden esityksinä.

Uudessakaupungissa syntyneen, kansainvälisen uran luoneen klarinetistin ja säveltäjän, Bernhard Henrik Crusellin nimeä kantava Crusell-viikko on maailmanlaajuisestikin uniikki, puupuhallinmusiikkiin erikoistunut festivaali. Musiikkifestivaali järjestetään 42. kertaa.

Digital Office Company

Royalty-yhteistyö

Digital Office Company lahjoittaa jokaisesta uusiokäyttöön menevästä väriainepatruunasta 5 euroa WWF:n luonnonsuojelutyöhön. Varat kohdennetaan etenkin Itämeren ja Suomen sisävesien, kuten virtavesien, suojelutyöhön.

Digital Office Company ottaa palautuvista ja vaihtuvista laitteista käytetyt väriainepatruunat talteen ja toimittaa ne asiakkaille uusiokäyttöön. Tämä pienentää patruunamateriaalien valmistusta ja kulutusta, minimoi jätteeksi menevän hukkaväriaineen määrää sekä edistää väriaineiden loppuun käyttämistä.

Haluamme erityisesti kiinnittää huomiomme Itämeren ja Suomen sisävesien mo­ni­muo­toi­suu­den säi­lyt­tä­mi­seen ja suojeluun, johon WWF on pit­kä­jän­tei­ses­ti ja an­siok­kaas­ti panostanut. Siksi haluamme lahjoittaa keräämämme varat erityisesti tähän työhön.

Timo Danilotschkin
Toimitusjohtaja, Digital Office Company Oy

Haluamme erityisesti kiinnittää huomiomme Itämeren ja Suomen sisävesien mo­ni­muo­toi­suu­den säi­lyt­tä­mi­seen ja suojeluun, johon WWF on pit­kä­jän­tei­ses­ti ja an­siok­kaas­ti panostanut. Siksi haluamme lahjoittaa keräämämme varat erityisesti tähän työhön.

Timo Danilotschkin
Toimitusjohtaja, Digital Office Company Oy

Digital Office Company Oy tuottaa asiakkailleen kattavia tulostukseen liittyviä palveluita kuten monitoimilaitteiden laitetoimituksia sekä niiden asennus-, huolto- ja ylläpitopalveluita.

Earth Control

Lahjoitus Yhteistyökumppani

Midsona lahjoittaa WWF:lle 10 000 euroa suomalaisten metsien suojeluun Earth Control -markkinointikampanjansa yhteydessä touko-kesäkuussa 2023. Samalla viestimme yhdessä kasvipainotteisen ruokavalion puolesta. Yhteistyö Earth Control -brändin kanssa on jatkunut vuodesta 2017.

”Olen todella iloinen, että jatkamme tänäkin vuonna hyvää yhteistyötä WWF Suomen kanssa luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. Vastuullisuus on Midsonan toiminnassa keskiössä. Kehitämme aktiivisesti omaa toimintaamme kestävän kehityksen ja hankintaketjun läpinäkyvyyden osalta ja haluamme olla mukana tukemassa omalla panoksellamme WWF:n pitkäjänteistä luonnonsuojelutyötä.”
– Brand and Category Manager, Laura Sumelius, Midsona Finland Oy

Earth Control -tuotteita ovat muun muassa kuivahedelmät, pähkinät ja siemenet.

Katso yhteistyöreseptit: bulgurisalaatti, pinaattisalaatti kardemummakastikkeella ja raaka parsakaalisalaatti

Pinaattisalaatti kardemummakastikkeella

Edenred

Lahjoitus Yhteistyökumppani

Edenred Finland käynnisti syksyllä 2022 kampanjan, jossa se tarjoaa Delicard®-lahjakorttiasiakkailleen mahdollisuuden tukea WWF:ää lunastamalla lahjakortillaan lahjoituksen WWF Suomen Itämerityölle.

Lue lisää: Edenredin henkilöstölahjat tukevat WWF:n työtä – moni työntekijä valitsee tavaran sijasta lahjoituksen luonnolle

Olemme iloisia ja kiitollisia kaikille Delicard®-asiak­kail­lem­me, joiden yk­sit­täi­sis­tä lah­joi­tuk­sis­ta kertyy koko ajan varoja näin tärkeän asian hyväksi. Itämeri on meitä kaikkia lähellä ja ai­nut­laa­tui­sen arvokas luonnon ja uha­na­lais­ten eläinten suo­je­lu­koh­de. On tärkeää turvata sen mo­ni­muo­toi­suus ja elin­voi­mai­suus myös tu­le­vai­suu­des­sa.

Laura Kuusela
vastuullisuusjohtaja, Edenred Finland

Olemme iloisia ja kiitollisia kaikille Delicard®-asiak­kail­lem­me, joiden yk­sit­täi­sis­tä lah­joi­tuk­sis­ta kertyy koko ajan varoja näin tärkeän asian hyväksi. Itämeri on meitä kaikkia lähellä ja ai­nut­laa­tui­sen arvokas luonnon ja uha­na­lais­ten eläinten suo­je­lu­koh­de. On tärkeää turvata sen mo­ni­muo­toi­suus ja elin­voi­mai­suus myös tu­le­vai­suu­des­sa.

Laura Kuusela
vastuullisuusjohtaja, Edenred Finland

Edenred Finland Oy on Suomen johtava työsuhde-etuja tarjoava yritys, joka tarjoaa etumatkaa hyvään arkeen. Yrityksen tuotteita ovat Edenred Lounari, Edenred Virike, Edenred Hieronta, Edenred Työmatka ja Edenred Hammashoito sekä Delicard®-lahjakortit. Koko Edenred-konsernilla on globaalisti 12 000 työntekijää 45:ssa maassa.

Fazer

Yhteistyökumppani

WWF ja Fazer tekevät yhteistyötä kestävän ruuantuotannon edistämiseksi. Monivuotisen yhteistyön tavoitteena on etsiä keinoja ja huomioida entistä laajemmin Fazerin toiminnan vaikutukset luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Fazerin yksi painopiste on kasvipohjaisen tuotevalikoiman lisääminen. Yritys haluaa yhteistyöllä kannustaa myös omaa henkilöstöään, asiakkaitaan ja muita sidosryhmiään vastuullisempiin toimintatapoihin.

Esimerkkejä yhteistyöstä:

  • WWF on ollut mukana vaikuttamassa Fazerin palmuöljysitoumuksen sisältöön ja metsäkatoa hillitseviin linjauksiin.
  • Vaikutamme yhdessä siihen, että Fazerin tuotteet ja palvelut tukevat kuluttajia kestävien valintojen tekemisessä.
  • Olemme järjestäneet yhteistyössä tilaisuuksia ja viestineet kestävistä ruokavalinnoista ja ruokahävikistä.
  • Olemme tehneet yhteistyötä kalastuksen ja kalahankinnan vastuullisuuden edistämiseksi. Fazer noudattaa ravintoloidensa kalavalinnoissa WWF:n Kalaoppaan suosituksia.

Yhteistyö alkoi vuonna 2011.

Lue lisää: WWF:n ja Fazerin yhteistyö jatkuu kestävän ruuantuotannon edistämiseksi

Ruuan tuotanto ja ruo­kai­lu­tot­tu­muk­sem­me vaikuttavat mer­kit­tä­väs­ti ympäristöön. Yhteistyö ja asian­tun­te­muk­sen jakaminen on edellytys siir­ty­mi­sel­le kohti kestävämpää ruu­an­tuo­tan­toa. WWF:n asian­tun­ti­jat ovat tarjonneet tärkeää tukea Fazerin ym­pä­ris­tö­työl­le.

Joséphine Mickwitz
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Fazer-konserni

Ruuan tuotanto ja ruo­kai­lu­tot­tu­muk­sem­me vaikuttavat mer­kit­tä­väs­ti ympäristöön. Yhteistyö ja asian­tun­te­muk­sen jakaminen on edellytys siir­ty­mi­sel­le kohti kestävämpää ruu­an­tuo­tan­toa. WWF:n asian­tun­ti­jat ovat tarjonneet tärkeää tukea Fazerin ym­pä­ris­tö­työl­le.

Joséphine Mickwitz
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Fazer-konserni
Fazer

Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksituotteita sekä ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazer kehittää ruokaa ratkaisuna ympäristön ja liiketoiminnan kestävyyden varmistamiseksi. Yrityksen päämääränä on toimia innovatiivisena suunnannäyttäjänä. Vastuullisuustyötä ohjaa neljä painopistealuetta: ilmasto ja kiertotalous, vastuulliset tuotteet ja innovaatiot, vastuullinen hankinta sekä ihmiset ja hyvinvointi.​

Firstar

Royalty-yhteistyö

Royalty-tuote: Lemmikin ensiapulaukku

Firstar lahjoittaa jokaisesta myydystä lemmikin ensiapulaukusta 50 senttiä WWF:n ilmastotyöhön. Laukku sisältää lemmikin ensiapuun tarvittavia tuotteita, mm. erilaisia haavataitoksia.

”Yrityksillä on iso vastuu ympäristöstä ja ilmastomuutoksen pysäyttämisestä. Yhteistyössä WWF:n kanssa voimme antaa oman panoksemme ilmastotyöhön, johon WWF on ansiokkaasti panostanut.”

– Myyntijohtaja Yrjö Kokkonen, Firstar Healtcare

Forsman tee

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuotteet: Jääkarhu- ja Lumiukko-teepussit 100 g sekä teekalenterit

Forsmanin teetalo tukee WWF:n työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja arktisen luonnon sekä saimaannorpan suojelemiseksi. Forsman tee lahjoittaa 20 senttiä jokaisesta myydystä Jääkarhu- ja Lumiukko-teepusseista ja 50 senttiä jokaisesta myydystä teejoulukalenterista WWF:n luonnonsuojelutyölle.

Yhteistyö käynnistyi vuonna 2019.

Tuotteet Forsman teen verkkokaupassa

WWF toteuttaa globaalisti konk­reet­ti­sia hankkeita luonnon ja ihmisen yhteisen hyvän edis­tä­mi­sek­si. Forsman tee haluaa olla tukemassa tätä tärkeää toimintaa.

Ari Santamäki
Teen maahantuoja, toimitusjohtaja, Aaro Forsman Oy

WWF toteuttaa globaalisti konk­reet­ti­sia hankkeita luonnon ja ihmisen yhteisen hyvän edis­tä­mi­sek­si. Forsman tee haluaa olla tukemassa tätä tärkeää toimintaa.

Ari Santamäki
Teen maahantuoja, toimitusjohtaja, Aaro Forsman Oy
Forsman tee

Hätälä

Yhteistyökumppani

Hätälä Oy, WWF ja WWF Nuoret tekevät yhteistyötä, jonka tavoitteena on edistää kestävistä kalakannoista peräisin olevien kotimaisten kalojen saavutettavuutta ja kysyntää Suomessa.

Yhteistyön tuloksena on syntynyt alkuvuodesta 2022 lanseerattu Hätälän Muikkuli-muikkupihvi, jonka pääraaka-aineena on kestävästi kalastettu kotimainen muikku. Muikkua on saatavilla lähes ympäri vuoden ja sen hiilijalanjälki on erittäin pieni. Tuote on suunniteltu helppokäyttöiseksi ja monipuoliseksi, jotta se madaltaisi erityisesti nuorten kuluttajien kynnystä ostaa kotimaista luonnonkalaa. Tuote on pakattu kierrätystä helpottavaan monomuovi-pakkaukseen. WWF Nuoret ovat olleet mukana kehittämässä tuotetta.

Yhteistyö alkoi vuonna 2021.

Tiivis ja käy­tän­nön­lä­hei­nen yhteistyö WWF:n ja WWF Nuorten kanssa on ollut erittäin antoisaa. Hätälän tuo­te­ke­hi­tys on saanut uusia näkemyksiä, kuinka kehittää tuotteita nuoremmalle väelle ko­ti­mai­ses­ta kalasta. Hätälä on työl­lis­tä­nyt Suomen kalastajia jo 85 vuoden ajan ja haluamme tehdä niin myös tu­le­vai­suu­des­sa, joten kestävästi kalastetun kotimaisen luon­non­ka­lan kysyntä on meille sydämen asia. Olemme iloisia, että olemme voineet edistää sitä yh­teis­työs­sä WWF:n kanssa.

Matti Isohätälä
varatoimitusjohtaja, Hätälä Oy

Tiivis ja käy­tän­nön­lä­hei­nen yhteistyö WWF:n ja WWF Nuorten kanssa on ollut erittäin antoisaa. Hätälän tuo­te­ke­hi­tys on saanut uusia näkemyksiä, kuinka kehittää tuotteita nuoremmalle väelle ko­ti­mai­ses­ta kalasta. Hätälä on työl­lis­tä­nyt Suomen kalastajia jo 85 vuoden ajan ja haluamme tehdä niin myös tu­le­vai­suu­des­sa, joten kestävästi kalastetun kotimaisen luon­non­ka­lan kysyntä on meille sydämen asia. Olemme iloisia, että olemme voineet edistää sitä yh­teis­työs­sä WWF:n kanssa.

Matti Isohätälä
varatoimitusjohtaja, Hätälä Oy
Hätälä Muikkuli-tuotekuva

Oululainen neljännen polven perheyritys Hätälä on Suomen suurin kotimaisen luonnonkalan ostaja, jonka yhteistyökumppaneihin kuuluu yli 400 suomalaista ammattikalastajaa. Tärkeiden ympäristönäkökulmien lisäksi Hätälä haluaa lisätä kotimaisen luonnonkalan kestävää käyttöä myös tukeakseen kalastajien elinkeinon kannattavuutta ja jatkuvuutta seuraaviin sukupolviin.

Lue Hätälän kalastajien tarinoita työstään
Hätälän kauden kala -teemasivut, reseptejä kotimaiselle kalalle kalalajeittain

Heirol

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

 

Royalty-tuote: Cerasafe Pro -paistoastiasarja

HEIROL lahjoittaa 0,50 euroa jokaisesta myydystä Cerasafe Pro -tuotteesta WWF:n Itämeren suojelutyölle. Tuotesarja sisältää paistinpannuja, paistokasareita, kasareita ja kattiloita. Cerasafe Pro -tuotteissa on keraaminen pinnoite, joka ei sisällä PFOA:ta, PFOS:ää tai muita ympäristölle sekä ihmisille haitallisia PFAS-yhdisteitä, lyijyä tai kadmiumia. Haitallisia kemikaaleja ei käytetä missään vaiheessa tuotteiden valmistusprosessia.

Nykyinen yhteistyö on alkanut vuonna 2022. Ensimmäisen kerran HEIROL tuki WWF:ää royalty-yhteistyöllä vuonna 2009.

Tutustu yhteistyötuotteisiin HEIROLin verkkokaupassa.

”Minulle on neljän lapsen isänä ollut aina selvää, että tuot­tei­dem­me tulee olla myrkyttömiä ja kestäviä. Cerasafe Pro -sarjan tuotteet sekä niiden valmistus ovat ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­siä ja PFAS-vapaita. Itämerestä löytyy luonnolle ja ihmisille haitallisia PFAS-kemikaaleja ja siksi yhteistyö WWF:n kanssa merkitsee meille paljon. Nyt pääsemme konk­reet­ti­ses­ti vai­kut­ta­maan luonnon ja ihmisten hy­vin­voin­tiin ja myrkyttömän pais­toas­tian ostaja tukee myös itse luonnon puhtautta ja myrkytöntä sekä ter­veel­lis­tä tu­le­vai­suut­ta.

Rolf Moborg
HEIROLin perustaja ja yrittäjä

”Minulle on neljän lapsen isänä ollut aina selvää, että tuot­tei­dem­me tulee olla myrkyttömiä ja kestäviä. Cerasafe Pro -sarjan tuotteet sekä niiden valmistus ovat ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­siä ja PFAS-vapaita. Itämerestä löytyy luonnolle ja ihmisille haitallisia PFAS-kemikaaleja ja siksi yhteistyö WWF:n kanssa merkitsee meille paljon. Nyt pääsemme konk­reet­ti­ses­ti vai­kut­ta­maan luonnon ja ihmisten hy­vin­voin­tiin ja myrkyttömän pais­toas­tian ostaja tukee myös itse luonnon puhtautta ja myrkytöntä sekä ter­veel­lis­tä tu­le­vai­suut­ta.

Rolf Moborg
HEIROLin perustaja ja yrittäjä

Hirsala Golf

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuotteet: kuukauden kampanjatuote, avointen kilpailujen osallistumismaksu

Kesäkaudella 2022 Hirsala Golf tukee WWF:n Itämeren suojelutyötä royalty-lahjoituksilla. Yritys lahjoittaa osuuden jokaisen myydyn kampanjatuotteen hinnasta WWF:lle. Kampanjatuote vaihtuu kuukausittain. Esimerkiksi huhtikuun 2022 kampanjatuote on nuoren aikuisen pelioikeus ja toukokuun 2022 kampanjatuote on 10 kerran padel-sarjakortti. Kampanjatuotteet ovat myynnissä Hirsala Golfin verkkokaupassa ja klubilla.

Lisäksi Hirsala Golf lahjoittaa kauden avoimissa pari- ja joukkuekilpailuissa euron jokaista osallistujaa kohden WWF:lle Itämeren suojelutyöhön.

Ensimmäisen kerran Hirsala Golf tuki WWF:ää royalty-yhteistyöllä syksyllä 2020.

Kesällä 2019 Hirsala Golfin alueella järjestettiin WWF:n ja Keskon K-Kalapolut-talkoot.

Hirsala Golf on palkittu kolmesti Suomen Golfliiton Ympäristöpalkinnolla, viimeksi vuonna 2021. Lisätietoa Hirsala Golfin ympäristövastuusta täältä.

Jalofoods

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Jalotofu Maustamaton (270 g)

Jalofoods lahjoittaa 10 senttiä jokaisesta myydystä Jalotofu Maustamaton Luomu Reilu Kauppa (270 g) -tuotteesta WWF:n luonnonsuojelutyölle.

Vuonna 2018 teimme Jalofoodsin kanssa yhteistyötä Pelastetaan talvet -kampanjassa. Royalty-kampanja on luonteva jatko hyvälle yhteistyölle.

”Haluamme arvojemme mukaisesti vaikuttaa tekojen kautta ihmisten hyvinvointiin ja ympäristötietoisuuteen. Yhteistyö WWF:n kanssa on meille kunnia-asia ja konkreettinen osoitus siitä, että me kaikki voimme omilla esimerkeillämme vaikuttaa luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Nyt jos koskaan on meidän kaikkien aika osoittaa aitoa tahtoa oman elinympäristömme suojelemiseksi. Lisäksi tämä kampanja on 30-vuotisen juhlavuotemme investointi meille rakkaaseen asiaan.”
Kaupallinen johtaja Jouko Riihimäki, Jalofoods

Tutustu Jalotofu-resepteihin

Jalofoods lahjoittaa 10 senttiä jokaisesta myydystä Jalotofu Maustamaton-tuotteesta WWF:n luonnonsuojelutyölle.

Karhu Helsinki

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: asiakasprojektit

Digitoimisto Karhu Helsinki lahjoittaa jokaisen toteutuneen asiakasprojektin hinnasta 0,5 prosenttia WWF:n työlle jääkarhun suojelemiseksi. Lisäksi se kannustaa asiakkaitaan vastaamaan asiakastyytyväisyyskyselyyn lahjoittamalla jokaisesta palautetusta kyselystä 10 euroa WWF:lle.

Jääkarhu ja arktiset alueet ovat kor­vaa­mat­to­mia ja suuressa vaarassa. On hienoa, että pääsemme tekemään oman pienen osamme niiden pe­las­ta­mi­sek­si.

Timo Salminen
Asiakkuusjohtaja, Karhu Helsinki Oy

Jääkarhu ja arktiset alueet ovat kor­vaa­mat­to­mia ja suuressa vaarassa. On hienoa, että pääsemme tekemään oman pienen osamme niiden pe­las­ta­mi­sek­si.

Timo Salminen
Asiakkuusjohtaja, Karhu Helsinki Oy

Kino Engel

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Kesäkinon elokuvaliput

Kino Engel lahjoittaa jokaisesta myydystä Kesäkinon elokuvalipusta 0,50 euroa WWF:lle Itämeren suojelutyöhön.

Tutustu Kesäkinoon

Lahjoitus merten suojeluun on paras mahdollinen sijoitus tu­le­vai­suu­teen. Jokainen merellä vietetty päivä lisää yhden päivän ihmisen elämään!

Mika Siltala
Cinema Mondo

Lahjoitus merten suojeluun on paras mahdollinen sijoitus tu­le­vai­suu­teen. Jokainen merellä vietetty päivä lisää yhden päivän ihmisen elämään!

Mika Siltala
Cinema Mondo

Kultakeskus

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Panda-kummilusikka

Kultakeskus lahjoittaa osan Panda-kummilusikoiden myyntituotosta WWF:n luonnonsuojelutyölle. Osa Panda-kummilusikassa käytetystä hopeasta on kierrätyshopeaa.

”Olemme jo usean vuosikymmenen ajan tukeneet ja haluamme jatkossakin olla mukana tukemassa WWF:n arvokasta toimintaa meille tärkeän luontomme säilyttämiseksi.”
– 
Toimitusjohtaja Ilkka Ruohola, Kultakeskus Oy

Kultakeskuksen tuotteiden jälleenmyyjät

Löyly Helsinki

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Jasperin kalakeitto

Helsinkiläinen Löyly-ravintola lahjoittaa jokaisen Jasperin kalakeiton hinnasta 0,50 euroa WWF:n Itämeri-työlle. Keitossa käytettävät kalat on valittu WWF:n Kalaoppaan vihreältä listalta.

Löyly on rakennettu FSC-sertifioidusta puusta ja se on Suomen ensimmäinen FSC-sertifioitu rakennusprojekti. WWF oli mukana projektissa viestimässä kuluttajille FCS-sertifikaatin merkityksestä.

Tiedote: Jaspen Pääkkösen lohikeitto poikinut yli 30 000 euron lahjoituksen WWF:lle

Huolehdimme ym­pä­ris­tö­vas­tuul­li­ses­ta lii­ke­toi­min­nas­ta. Osal­lis­tu­mal­la Itämeren suojeluun ja tukemalla WWF:n arvokasta työtä jatkamme Löylyn ekologisen ra­ken­ta­mi­sen ohjaamia jalanjälkiä.

Tiina Ropponen
General Manager, Löyly Helsinki

Huolehdimme ym­pä­ris­tö­vas­tuul­li­ses­ta lii­ke­toi­min­nas­ta. Osal­lis­tu­mal­la Itämeren suojeluun ja tukemalla WWF:n arvokasta työtä jatkamme Löylyn ekologisen ra­ken­ta­mi­sen ohjaamia jalanjälkiä.

Tiina Ropponen
General Manager, Löyly Helsinki

Marttiini

Royalty-yhteistyö

Royalty-tuote: Marttiini x WWF -puukko

Marttiini lahjoittaa jokaisesta myydystä Marttiini x WWF -puukosta 10 euroa suomalaisten metsien suojelutyöhön.

Marttiini x WWF -puukon perustana ovat mahdollisimman ympäristöystävälliset raaka-aineet. Puukon kahva on tehty biokomposiitista, joka on seos vastuullista FSC-sertifioitua puuta (40 %) sekä biopohjaista muovia. Sormisuojahela on valmistettu uistinvalmistuksen sivuvirtana syntyvästä, 100 prosenttisesti kierrätetystä ABS-muovista. Puukon hiiliterästerästä noin 45 prosenttia on kierrätettyä. Tuppi on kasviparkittua nahkaa. Puukon muotoilu soveltuu mainiosti vuolemiseen sekä luonnossaliikkujan yleispuukoksi. Puukkoja on valmistettu 500 kappaleen numeroitu erä.

Tutustu Marttiini x WWF -puukkoon

Meille on tärkeää kehittää toi­min­taam­me jatkuvasti entistä vas­tuul­li­sem­mak­si, jotta myös tulevat eräi­li­jä­su­ku­pol­vet voivat nauttia luonnossa liik­ku­mi­ses­ta. Vas­tuul­li­suus tarkoittaa meille konk­reet­ti­sia tekoja ympäristön hyväksi, ja siksi olemme ylpeitä yh­teis­työs­tä WWF:n kanssa.

Päivi Ohvo
toimitusjohtaja, Marttiini Oy

Meille on tärkeää kehittää toi­min­taam­me jatkuvasti entistä vas­tuul­li­sem­mak­si, jotta myös tulevat eräi­li­jä­su­ku­pol­vet voivat nauttia luonnossa liik­ku­mi­ses­ta. Vas­tuul­li­suus tarkoittaa meille konk­reet­ti­sia tekoja ympäristön hyväksi, ja siksi olemme ylpeitä yh­teis­työs­tä WWF:n kanssa.

Päivi Ohvo
toimitusjohtaja, Marttiini Oy

Marttiinin lähes satavuotiaat juuret ovat syvällä suomalaisilla korpimailla, mikä on tuotesuunnittelun innoittaja tänäkin päivänä. Suunnittelun lähtökohta on tehdä käyttöpuukkoja, jotka kestävät sukupolvelta toiselle.

Marttiini x WWF -puukko

Posti

Yhteistyökumppani

Työskentelemme yhteistyössä Postin kanssa luonnon monimuotoisuuden hyväksi vuosina 2023–2025.

Yhteistyön tavoitteena on parantaa yrityspäättäjien tietoisuutta yritysten käytännön keinoista luontokadon torjumiseksi, tukea WWF:n työtä luonnon monimuotoisuuden hyväksi sekä vahvistaa Postin omaa luontokadon vastaista työtä. Postin päämääränä on kasvattaa omaa osaamistaan sekä jakaa tietoa sidosryhmille ja toimialalle. Yhteistyössä korostuvat keskinäinen asiantuntijayhteistyö ja kehitys- ja viestintähankkeet.

Yrityksillä on merkittävä rooli luontokadon pysäyttämisessä ja syy toimia, sillä luonnon monimuotoisuus on yhteiskuntien, ihmisten hyvinvoinnin sekä kaiken liiketoiminnan ja talouden perusta. Yritysten tulisikin arvioida omat haitalliset vaikutuksensa luontoon ja minimoida ne.

Lue lisää: WWF ja Posti kolmevuotiseen yhteistyöhön luonnon monimuotoisuuden hyväksi

Tukeudumme il­mas­to­työs­säm­me il­mas­to­tie­tee­seen ja haluamme tuoda saman ajattelun myös luontokadon haasteiden rat­kai­se­mi­sek­si. Haluamme jakaa omia ko­ke­muk­siam­me yrityksille sekä oppia itse lisää muilta, jotta voisimme kaikki olla py­säyt­tä­mäs­sä luontokatoa mah­dol­li­sim­man tehokkaasti.

Anna Heino
ilmasto- ja luontojohtaja, Posti

Tukeudumme il­mas­to­työs­säm­me il­mas­to­tie­tee­seen ja haluamme tuoda saman ajattelun myös luontokadon haasteiden rat­kai­se­mi­sek­si. Haluamme jakaa omia ko­ke­muk­siam­me yrityksille sekä oppia itse lisää muilta, jotta voisimme kaikki olla py­säyt­tä­mäs­sä luontokatoa mah­dol­li­sim­man tehokkaasti.

Anna Heino
ilmasto- ja luontojohtaja, Posti
Postin Anna Heino ja kollega

Posti Group on yksi Suomen, Ruotsin ja Baltian johtavista jakelu- ja logistiikkayhtiöistä.

Lue Postin vastuullisuudesta

Rudus

Lahjoitus Yhteistyökumppani

Rudus tukee WWF:n työtä virtavesiluonnon hyväksi lahjoittamalla kiviainesta hankkeisiin, joissa rakennetaan uhanalaisille vaelluskaloille elintärkeitä kalateitä.

Ensimmäisenä yhteistyökohteena oli Siuntion Kirkkojoen hanke, jossa WWF ja Uudenmaan ELY-keskus rakensivat syksyn 2018 aikana kahden padon ohi kulkevat luonnonmukaiset kalatiet. Rudus lahjoitti kiviaineksen hankkeeseen. Yhteistyö Ruduksen kanssa on varmistanut, että Siuntion hankkeessa päästiin käyttämään laadultaan juuri oikeanlaista kiviainesta.

Lisäksi Rudus ja WWF käyvät asiantuntijavuoropuhelua luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä haasteista ja ratkaisuista.

Tar­vit­ta­vien ki­viai­nes­ten lahjoitus on meille pieni asia verrattuna sen po­si­tii­vi­siin vai­ku­tuk­siin. Meillä on tarvittavat ki­viai­nes­tuot­teet ja kalustoa niiden kul­jet­ta­mi­seen sekä tahtotila olla mukana tukemassa työtä vir­ta­ve­si­luon­non hyväksi yhdessä merkittävän vaikuttajan, WWF:n, kanssa.

Terhi Rauhamäki
Ympäristöpäällikkö, Rudus

Tar­vit­ta­vien ki­viai­nes­ten lahjoitus on meille pieni asia verrattuna sen po­si­tii­vi­siin vai­ku­tuk­siin. Meillä on tarvittavat ki­viai­nes­tuot­teet ja kalustoa niiden kul­jet­ta­mi­seen sekä tahtotila olla mukana tukemassa työtä vir­ta­ve­si­luon­non hyväksi yhdessä merkittävän vaikuttajan, WWF:n, kanssa.

Terhi Rauhamäki
Ympäristöpäällikkö, Rudus

S-ryhmä

Yhteistyökumppani

Yhteistyön tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä luonnonvarojen kulutuksen ja tuotannon haitallisten ympäristövaikutusten pienentäminen.

Kumppanuuden toimenpiteet tukevat WWF:n työtä etenkin kansainväliseen metsäkatoon, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä vastuulliseen, erityisesti kasvipohjaiseen ruokaan, liittyvien suojelutavoitteiden saavuttamisessa. Näiden tavoitteiden saavuttamista edistetään muun muassa tunnistamalla ja pienentämällä S-ryhmän negatiivisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen sekä innostamalla ja kannustamalla S-ryhmän asiakkaita ja sidosryhmiä luonnon monimuotoisuuden kannalta vastuullisempiin valintoihin ja toimintatapoihin.

Saimaan Risteilyt

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Saimaan Risteilyt lahjoittaa jokaisen Norpparisteilylle osallistuvan matkustajan lipun hinnasta 12 euroa WWF:lle saimaannorpan suojelutyöhön.

Tutustu norpparisteilyihin

Saimaan Tuore

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Saimaan Tuore lahjoittaa 1 %:n myynnistään kampanja-aikana 15.8.–31.12.2022 WWF:n työlle uhanalaisten vaelluskalojen suojelemiseksi.

Saimaan Tuore myy kirjolohta, joka on kasvatettu yrityksen omassa kiertovesilaitoksessa Varkaudessa. Kaikki suomalainen kasvatettu kirjolohi on WWF:n Kalaoppaassa vihreällä listalla. Kiertovesikasvatuksen etuna on, että se kuormittaa vesistöä verkkoallaskasvatusta vähemmän. 

Yhteistyö alkoi kesällä 2020. Vastaavia lahjoituskampanjoita on toteutettu vuosina 2020 ja 2021. Saimaan Tuoreen lahjoitukset ovat tukeneet WWF:n työtä Vauhtia vaellukseen -hankkeen virtavesikohteissa.

Saimaan Tuore on Finnforel Oy:n käyttämä tuotemerkki.

Olemme erittäin ylpeitä yh­teis­työs­tä WWF Suomen kanssa. Olemme alusta asti tehneet töitä suurella sydämellä, ja ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­syys on kul­ma­ki­vem­me.

Tanja Pitko
Toimitusjohtaja, Finnforel Oy

Olemme erittäin ylpeitä yh­teis­työs­tä WWF Suomen kanssa. Olemme alusta asti tehneet töitä suurella sydämellä, ja ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­syys on kul­ma­ki­vem­me.

Tanja Pitko
Toimitusjohtaja, Finnforel Oy

SEB

Green Office Lahjoitus Yhteistyökumppani

SEB ja WWF Suomi ovat aloittaneet yhteistyön 1980-luvulla. Yhteistyö Suomessa pohjautuu WWF Ruotsin ja SEB:n väliseen yhteistyökumppanuuteen.

Näkyvimmillään yhteistyö on SEB WWF Nordenfond -rahastossa (aiemmin SEB Österjsöfond/WWF). SEB lahjoittaa vuosittain yhden prosentin rahaston kokonaisarvosta WWF:lle ympäristönsuojelutyöhön Suomessa ja Ruotsissa sillä edellytyksellä, että rahaston arvo on noussut vuoden aikana vähintään prosentin.

SEB:n toimisto Helsingissä on ollut mukana WWF Green Office -verkostossa vuodesta 2009.

SEB on yli 20 maassa toimiva ja 15 000 työntekijää työllistävä finanssipalvelukonserni. Suomessa SEB on toiminut vuodesta 1984 lähtien.

Skiffer

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Itämeri-liuska ja Skiffer-kahvi

Ravintola Skiffer lahjoittaa jokaisen myydyn Itämeri-liuskan hinnasta 0,50 euroa WWF:n työlle Itämeren suojelemiseksi. Itämeri-liuska sisältää WWF:n Kalaoppaan vihreän listan kaloja sekä paikallisia kasviksia.

Lisäksi jokaisesta myydystä Skiffer-kahvikilosta lahjoitetaan 2 euroa Itämeren suojelutyölle. Robert Paulig Roasteryssä Skifferille paahdetun kahvin ja siinä käytettyjen papujen alkuperä on jäljitettävissä ja kahvin tuotannon vastuullisuuskysymykset on otettu huomioon.

WWF tekee tärkeää työtä luonnon ja ihmisten hy­vin­voin­nin eteen. Itämeren hyvinvointi on meille erityisen tärkeää. Haluamme omalta osaltamme olla mukana tukemassa Itämeren elin­voi­mai­suu­den pa­ran­ta­mis­ta.

Pyry Koskimo
Toimitusjohtaja, Peruna & Co. Oy

WWF tekee tärkeää työtä luonnon ja ihmisten hy­vin­voin­nin eteen. Itämeren hyvinvointi on meille erityisen tärkeää. Haluamme omalta osaltamme olla mukana tukemassa Itämeren elin­voi­mai­suu­den pa­ran­ta­mis­ta.

Pyry Koskimo
Toimitusjohtaja, Peruna & Co. Oy

Slow

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Slow-kahvituotteet

Slow tukee WWF Suomea lahjoittamalla osan Suomessa myymiensä kahvituotteiden tuotosta WWF:n kansainväliseen suojelutyöhön. Suojelutyön tukemisen lisäksi tavoitteena on lisätä tietoisuutta kestävästi tuotetusta kahvista Suomen markkinoilla.

Slow ja WWF aloittivat vuonna 2022 yhteistyön Prosperous Forests -ohjelmassa, jossa keskitytään edistämään vastuullista ja kestävää kahvituotantoa Vietnamissa, Indonesiassa ja Laosissa. Tavoitteena on löytää kestäviä kahvinviljelymenetelmiä, jotka vähentävät tuotannon ympäristövaikutuksia, tukevat paikallisia elinkeinoja ja edistävät paikallisen luonnon ennallistamistyötä haavoittuvilla alueilla. Lisäksi tavoitteena on luoda yhteisö, jossa tätä hyväksi havaittua agrometsätalousmallia voidaan monistaa viljelijöiden kanssa maailmanlaajuisesti.

Lue lisää: Näin edistämme kestävää kahvintuotantoa yhdessä

Slow on innoissaan siitä, että teemme vaikuttavaa matkaamme WWF:n kanssa, ja on kunnia antaa panos paremman tu­le­vai­suu­den puolesta. Yhdessä olemme edel­lä­kä­vi­jöi­tä kestävässä kah­vin­tuo­tan­nos­sa, edistämme ym­pä­ris­tön­suo­je­lua ja tuemme paikallisia elinkeinoja. On ilo sovittaa ta­voit­teem­me yhteen WWF:n kanssa, kun jatkamme sin­nik­kääs­ti sellaisen maailman ra­ken­ta­mis­ta, jossa ihmiset ja planeetta kukoistavat so­pusoin­nus­sa.

Sebastian Nielsen
toimitusjohtaja, Slow

Slow on innoissaan siitä, että teemme vaikuttavaa matkaamme WWF:n kanssa, ja on kunnia antaa panos paremman tu­le­vai­suu­den puolesta. Yhdessä olemme edel­lä­kä­vi­jöi­tä kestävässä kah­vin­tuo­tan­nos­sa, edistämme ym­pä­ris­tön­suo­je­lua ja tuemme paikallisia elinkeinoja. On ilo sovittaa ta­voit­teem­me yhteen WWF:n kanssa, kun jatkamme sin­nik­kääs­ti sellaisen maailman ra­ken­ta­mis­ta, jossa ihmiset ja planeetta kukoistavat so­pusoin­nus­sa.

Sebastian Nielsen
toimitusjohtaja, Slow
Slow-kahvi

Sokos & Emotion

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: We Care Icon -kosmetiikka

Sokos-tavaratalot ja Emotion-myymälät lahjoittavat jokaisen We Care Icon – Pure Love -luomiväripaletin hinnasta yhden euron WWF:lle suomalaisen luonnon suojeluun.

Lisäksi osa kaikkien We Care Icon -värikosmetiikkatuotteiden myyntituotosta on sarjan lanseerauksesta lähtien (2009) lahjoitettu WWF:lle suomalaisen luonnon suojeluun.

Vuosina 2015–2020 jokaisen We Care Icon I Love Tigers -luomiväripaletin myynnistä lahjoitettiin yksi euro tiikereiden suojeluun.

We Care Icon -tuotteissa suositaan uusiutuvia ja luonnossa hajoavia raaka-aineita eikä niissä käytetä esimerkiksi eläinperäisiä aineita, hajusteita, parabeeneja tai säilöntäaineita. Myös turhaa pakkaamista vältetään. Tuotesarja on kehitetty Suomessa.

We Care Icon Sokoksen verkkokaupassa

Stockmann

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Lokakuussa 2019 Stockmann käynnisti uudistetun kanta-asiakasohjelmansa. Ohjelmassa asiakas saavuttaa uusia tasoja keräämällä pisteitä, ja pisteillä asiakas saa käyttöönsä erilaisia etuja. Kanta-asiakasohjelma tarjoaa kaksi etua, joiden kautta Stockmann lahjoittaa asiakkaan puolesta WWF:n luonnonsuojelutyöhön. Etujen yhteydessä viestitään luonnon monimuotoisuuden merkityksestä.

Elokuussa 2018 Stockmann tarjosi asiakkailleen mahdollisuuden lahjoittaa ostostensa yhteydessä haluamansa summan WWF:lle Itämeren luonnonsuojelutyöhön. Kampanja oli viikonlopun mittainen ja se järjestettiin Suomen luonnon päivän kunniaksi.

Syyskuussa 2017 Stockmann lahjoitti kuukauden ajan jokaisesta ostamatta jääneestä muovi- tai paperikassista tai ostetusta kestokassista 5 senttiä WWF:lle Itämeren suojelutyöhön. Kampanjan piiriin kuuluivat Stockmannin omat muovi- ja paperikassit ja se toteutettiin Stockmannin kaikissa tavarataloissa Suomessa.

Lisäksi syksyn 2017 Hullujen päivien aikana myytyjen kestokassien tuotto lahjoitettiin kokonaisuudessaan WWF:lle Itämeren suojelutyöhön.

Stockmannin artikkeli: Kuinka monta kassia voimme jättää ostamatta syyskuussa?

Stockmannin tiedote: Jo 100 000 asiakasta jättänyt kassin ostamatta

Stockmannin tiedote: Stockmannin kassikampanja poiki 311 765 lahjoitusta Itämeren hyväksi

Stockmannin tiedote: Stockmann ja WWF järjestävät lahjoituskampanjan Suomen luonnon päivän kunniaksi

Stockmannin tiedote: Stockmannin ja WWF:n lahjoituskampanja keräsi varoja Itämeren hyväksi

Strömma Finland

Yhteistyökumppani

WWF toimii yhteistyössä Strömma Turism & Sjöfartin kanssa puhtaamman Itämeren puolesta Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.

Strömma jakaa matkailijoille ja yhteistyökumppaneilleen tietoa Itämeren ympäristöhaasteista ja tukee WWF:n paikallisia luonnonsuojeluhankkeita.

Suomessa Strömma tukee talkooleiriämme Vallisaaressa. Leirillä tehdään töitä Helsingin rannikon arvokkaiden luonto- ja kulttuurikohteiden kunnostamiseksi. Strömma Finland on myös sitoutunut noudattamaan ravintolalaivoillaan WWF:n Kalaoppaan linjauksia.

Kesäkaudella 2018 Strömma tarjosi asiakkailleen mahdollisuuden lahjoittaa ostostensa yhteydessä haluamansa summan WWF:lle Itämeren luonnonsuojelutyöhön.

”Strömma-ryhmällä on lähes 80 matkustaja-alusta, jotka risteilevät Itämeren saaristossa. Strömmalle on tärkeää, että voimme ylpeänä esitellä kaunista ja ainutlaatuista ympäristöämme niin paikallisille asukkaille kuin matkailijoille. Tuemme WWF:n vaikuttamistyötä ja haluaisimme mielellämme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme osallistuvan siihen”.
– 
Toimitusjohtaja Peter Kåla, Strömma Suomi Oy

Strömma Turism & Sjöfart tuottaa tekemistä, elämyksiä ja viihdettä vapaa-aikaan, tapahtumiin ja kokouksiin.

Yhteistyö alkoi vuonna 2015.

Tiedote: Strömma ja WWF yhteistyöhön Itämeren suojelemiseksi

Lisätietoja yhteistyöstä WWF Ruotsin sivuilla

Suomen korttipiste

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuotteet: postikortit ja Luontokalenteri

Suomen korttipiste lahjoittaa osan pandalogolla varustettujen postikorttien sekä Luontokalenterin myyntituotosta WWF:n luonnonsuojelutyölle. Yhteistyötuotteissa käytetään FSC-merkittyä paperia.

Yhteistyö alkoi vuonna 1994.

Postikortteja ja Luontokalenteria myydään monissa kaupoissa ja tavarataloissa.

Arvostamme WWF:n arvokasta työtä ym­pä­ris­töm­me hyväksi ja olemme omalta osaltamme mukana tukemassa sitä val­mis­ta­mal­la ja myymällä WWF-kortteja ja ka­len­te­rei­ta.

Olli Jaakkola
Kaupallinen johtaja, Paletti Oy

Arvostamme WWF:n arvokasta työtä ym­pä­ris­töm­me hyväksi ja olemme omalta osaltamme mukana tukemassa sitä val­mis­ta­mal­la ja myymällä WWF-kortteja ja ka­len­te­rei­ta.

Olli Jaakkola
Kaupallinen johtaja, Paletti Oy

Sushibar + Wine

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Käsityösushia, skandinaavista muotoilua ja orgaanisia viinejä yhdistävä Sushibar + Wine lahjoittaa jokaisesta myydystä New Nordic -lajitelmasta 0,50 euroa WWF:n Itämeri-työlle. Lajitelmassa käytetyt kotimaiset kalat löytyvät WWF:n Kalaoppaan vihreältä listalta.

Sushibar + Wine käyttää tuotteissaan ainoastaan WWF:n vihreän listan mereneläviä lukuunottamatta norjalaista merilohta, joka on keltaisella listalla. Yrityksessä tehdään jatkuvasti töitä, jotta tulevaisuudessa saataisiin myös vihreän listan lohta, joka täyttää laadultaan ja tuoreudeltaan sushin vaatimukset.

Tutustu New Nordic -lajitelmaan

Me Sushibar + Winella tykätään maa­pal­los­tam­me. Yhdessä WWF.n kanssa kehitetyssä ’New Nordic’ -la­ji­tel­mas­sa oleva ’Baltic Nigiri’ on kään­nyt­tä­nyt monta si­lak­kas­kep­tik­koa puolelleen, mikä on meistä aivan mahtavaa!

Anders Westerholm
Entrepreneur, Sushibar + Wine

Me Sushibar + Winella tykätään maa­pal­los­tam­me. Yhdessä WWF.n kanssa kehitetyssä ’New Nordic’ -la­ji­tel­mas­sa oleva ’Baltic Nigiri’ on kään­nyt­tä­nyt monta si­lak­kas­kep­tik­koa puolelleen, mikä on meistä aivan mahtavaa!

Anders Westerholm
Entrepreneur, Sushibar + Wine

Teemu Järvi Illustrations

Lahjoitus

Teemu Järvi Illustrations lahjoittaa 5 % kuvittamansa The Wonders of Nordic Nature -seinäkalenterin myyntituotosta WWF:n luonnonsuojelutyöhön Suomen metsien hyväksi. Kalenterin kuvitus keskittyy pohjoismaiden uhanalaisiin eläimiin ja nostaa esiin huolen luonnon monimuotoisuuden kapenemisesta. Kalenteri on painettu Suomessa korkealaatuiselle paperille, joka on FSC-sertifioitu ja kalenterilla on suomalaisen työn Avainlippu- ja Design from Finland -merkit.

Jokainen työni kumpuaa syvästä luon­to­ko­ke­muk­ses­ta: vietän suuren osan vuodesta metsässä ja vesillä ja kerään tai pyydän itse kuvieni mallit ja monet työvälineet. Siksi haluan antaa oman panokseni myös luon­non­suo­je­lu­työ­hön. Toivon, että voin ammentaa ins­pi­raa­tio­ta pohjoisen luonnon mo­ni­muo­toi­suu­des­ta myös tu­le­vai­suu­des­sa

Teemu Järvi
Taiteilija

Jokainen työni kumpuaa syvästä luon­to­ko­ke­muk­ses­ta: vietän suuren osan vuodesta metsässä ja vesillä ja kerään tai pyydän itse kuvieni mallit ja monet työvälineet. Siksi haluan antaa oman panokseni myös luon­non­suo­je­lu­työ­hön. Toivon, että voin ammentaa ins­pi­raa­tio­ta pohjoisen luonnon mo­ni­muo­toi­suu­des­ta myös tu­le­vai­suu­des­sa

Teemu Järvi
Taiteilija

The Wonders of Nordic Nature -seinäkalenterin kuvitus keskittyy pohjoismaiden uhanalaisiin eläimiin

Tornator

Yhteistyökumppani

Edistämme yhteistyössä Tornatorin kanssa pienvesien elinympäristöjen ennallistamista tavoitteena parantaa uhanalaisten kalojen ja muiden virtavesilajien tilaa Suomessa.

Pienvesien elinympäristöjen ennallistamiseen tähtäävää työtä toteutetaan Metsäpurojen puolesta -yhteistyössä, joka käynnistettiin vuonna 2022. Tämän kolmivuotisen hankkeen tavoitteena on kunnostaa kohti luonnontilaa pääasiassa metsissä sijaitsevia pienvesistöjä, jotka ovat tärkeitä elinympäristöjä monille lajeille. Metsäpurojen puolesta -yhteistyössä on mukana myös Stora Enso.

Metsäpurojen puolesta -yhteistyö on osa WWF:n laajempaa ja pitkäjänteistä virtavesiympäristöjen tilaa parantavaa työtä, jonka tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä saavuttaa pien- ja virtavesien hyvä ekologinen tila Suomessa.

WWF Suomi ja Tornator ovat aloittaneet yhteistyön vuonna 2022.

Lisätietoa Metsäpurojen puolesta -yhteistyöstä

"WWF:n kanssa tehtävä yhteistyö lisää ve­sie­li­nym­pä­ris­tö­jen hoidon määrää ja osaamista Tor­na­to­ris­sa sekä täydentää hienosti mo­ni­muo­toi­suus­oh­jel­mam­me muiden toi­men­pi­tei­den, kuten soiden en­nal­lis­ta­mi­sen ja ta­lous­met­sien luon­non­hoi­don vai­kut­ta­vuut­ta."

Heikki Myöhänen
Ympäristöpäällikkö, Tornator

"WWF:n kanssa tehtävä yhteistyö lisää ve­sie­li­nym­pä­ris­tö­jen hoidon määrää ja osaamista Tor­na­to­ris­sa sekä täydentää hienosti mo­ni­muo­toi­suus­oh­jel­mam­me muiden toi­men­pi­tei­den, kuten soiden en­nal­lis­ta­mi­sen ja ta­lous­met­sien luon­non­hoi­don vai­kut­ta­vuut­ta."

Heikki Myöhänen
Ympäristöpäällikkö, Tornator

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2021 noin 129 miljoona euroa ja taseen koko noin 2,4 miljardia euroa. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.

Veikkaus

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Luonto-arvat

Osa Veikkauksen Luonto-arpojen myyntituotosta lahjoitetaan WWF:n luonnonsuojelutyöhön. Arvat ovat saatavilla Veikkauksen myyntipaikoissa ja nettiarpana.

Luonto-arvat netissä

VELUX Group

Lahjoitus Yhteistyökumppani

Vuonna 2020 WWF solmi 20-vuotisen kansainvälisen yhteistyökumppanuuden VELUX Groupin kanssa. Yritys sitoutuu vähentämään oman toimintansa ja toimitusketjunsa hiilidioksidipäästöjä Pariisin ilmastosopimuksen 1,5°C vähennystavoitteen mukaisesti.

Päästövähennysten ohella VELUX Group tukee WWF:n metsiensuojeluhankkeita, joiden tavoitteena on pysäyttää elinympäristöjen kapeneminen ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen kohdealueilla. Metsähankkeiden avulla sidotaan VELUX Groupin koko toimintahistorian aikaisia hiilidioksidipäästöjä vastaava hiilimäärä vuodesta 1941 lähtien – 5,6 miljoonaa päästettyä hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

WWF Suomi on mukana yhteistyön viestintäkampanjassa syksyllä 2020, minkä yhteydessä VELUX Group lahjoittaa myös WWF Suomen luonnonsuojelutyöhön.  WWF Suomi ei ole osallisena yhteistyön metsänsuojeluprojekteissa.

Tanskalainen VELUX Group valmistaa muun muassa kattoikkunoita, kaihtimia ja älykotiratkaisuja. Yrityksellä on toimintoja yli 40 maassa ja noin 11 500 työntekijää ympäri maailmaa. VELUX Groupin omistaa VKR Holding A/S osakeyhtiö, jonka omistavat kokonaan voittoa tavoittelemattomat hyväntekeväisyysjärjestöt (THE VELUX FOUNDATIONS) ja perhe.

Lisätietoja yhteistyöstä WWF Tanskan sivuilla.

Tiedote 1.9.2020: WWF ja VELUX Group aloittavat 20-vuotisen yhteistyön metsien suojelemiseksi – Yritys näyttää esimerkkiä välttämättömien päästövähennysten toteuttamisessa

Villawool

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Villawool x WWF -pipot

Villawool lahjoittaa jokaisesta Villawool x WWF -mallistoon kuuluvan pipon hinnasta 3 euroa WWF:lle arktisen alueen suojelemiseksi.

Yhteistyöpipot on valmistettu Bluesign-sertifioidusta merinovillasta.

Yhteistyö käynnistyi vuonna 2017.

”Olemme perheyrityksenä koko 40-vuotisen historiamme aikana aina panostaneet parhaaseen laatuun, käsityöläisyyteen ja ekologisuuteen. Yrityksillä on nyt ja varsinkin tulevaisuudessa iso vastuu ympäristöstä. Yhteistyössä WWF:n kanssa voimme antaa luonnolle ja maapallolle takaisin, ja jatkaa entistä luottavaisemmin mielin käsityötä parempien ja kestävien tuotteiden tekemisessä.”
– Designer, Creative Director Rasmus Tikkanen, Villawool

Villawool x WWF -pipot Villawoolin verkkokaupassa

Villawoolin viininpunainen pipo

Visit Oulu

Green Office Royalty-yhteistyö

Royalty-tuote: Pelekääkkönää-suklaalevy

Oulun Matkailu Oy – Visit Oulu tukee arktisen luonnon suojelutyötä lahjoittamalla 5 prosenttia Pelekääkkönää-suklaalevyjensä myyntituotosta WWF:lle. Tervanmaulla maustetut Pelekääkkönää-suklaalevyt valmistetaan Valhronan valmistamasta vastuullisesta suklaasta, jonka kaakaon alkuperä voidaan jäljittää.

”Oulun Matkailu eli tutummin Visit Oulu on luomassa Oulusta Pohjolan houkuttelevinta matkailuhubia. Olemme tekemässä ja tukemassa vastuullista ja kestävää matkailua. Haluamme antaa oman panoksemme ympäristölle tukemalla WWF:n arvokasta luonnonsuojelutyötä.”
– Toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari, Oulun Matkailu Oy

Nallikarin uimarannan vierestä kulkeva pyöräilyreitti on suosittu.

Olemme tekemässä ja tukemassa vas­tuul­lis­ta ja kestävää matkailua. Haluamme antaa oman panoksemme ym­pä­ris­töl­le tukemalla WWF:n arvokasta luon­non­suo­je­lu­työ­tä.

Yrjötapio Kivisaari
Toimitusjohtaja, Oulun Matkailu Oy - Visit Oulu

Olemme tekemässä ja tukemassa vas­tuul­lis­ta ja kestävää matkailua. Haluamme antaa oman panoksemme ym­pä­ris­töl­le tukemalla WWF:n arvokasta luon­non­suo­je­lu­työ­tä.

Yrjötapio Kivisaari
Toimitusjohtaja, Oulun Matkailu Oy - Visit Oulu

Koko Oulun yhdessä luoma ”PELEKÄÄKKÖNÄÄ Oulua? Elä pelekää. Koe se! PELEKÄÄKKÖNÄÄ” -haaste on kokoelma asioita, ilmiöitä ja elämyksiä, jotka kertovat oululaisesta elämänasenteesta.

WWF Green Office

Green Office Yhteistyökumppani

WWF Green Office -ympäristöjärjestelmän avulla rakennat aktiivisen ja tavoitteellisen suunnitelman, jolla edistät ja johdat organisaatiosi ympäristöasioita.

Ympäristöjärjestelmän tarkoituksena on pienentää työpaikan hiilijalanjälkeä, vähentää luonnonvarojen ylikulutusta ja tukea luonnon monimuotoisuutta. Valmis malli ohjaa asettamaan tavoitteita, tekemään oikeita toimenpiteitä, mittaamaan tuloksia ja parantamaan suoritusta. Monipuoliset työkalut, oppaat ja muut materiaalit sekä WWF:n asiantuntijoiden tuki auttavat sinua viemään ympäristötoimet osaksi työyhteisön jokaista päivää.

Suomen WWF Green Office -verkostossa on mukana eri alojen asiantuntijayrityksiä, yliopistoja ja ammattikorkeakouluja, pääkonttoreita, ministeriöitä ja virastoja, myyntitoimistoja, järjestöjä sekä muita toimijoita.

Tutustu WWF Green Office -verkostoon

WWF:n ystäväyritys

Lahjoitus Yhteistyökumppani

WWF:n ystäväyritykset tukevat luonnonsuojelutyötämme tekemällä vuosittain lahjoituksen, jonka suuruus määräytyy yrityksen koon mukaan. Vuonna 2015 perustettu Ystäväyritys-ohjelma on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille.

Tutustu WWF:n ystäväyrityksiin

Ota yhteyttä

Johtaja
Annemi Usva-Vänttinen
Asiakkuuspäällikkö
Tiina Jussila
Asiakkuuspäällikkö
Sanna Laine

Luonto on lahja arvoinen – osallistu joulukeräykseen yrityksenä

Luonto on antanut meille kaiken. Jotta korvaamaton luontomme säilyisi, on nyt yritysten vuoro auttaa. Yrityksesi joululahjoituksella autat hillitsemään ilmastonmuutosta sekä korjaamaan luonnolle aiheutuneita haittoja. Kiitoksena tuesta saat viestintäpaketin, jolla kerrot yrityksesi arvoista ja vastuullisuudesta.

Tee joululahjoitus nyt

Luonto on lahja arvoinen – osallistu joulukeräykseen yrityksenä

Luonto on antanut meille kaiken. Jotta korvaamaton luontomme säilyisi, on nyt yritysten vuoro auttaa. Yrityksesi joululahjoituksella autat hillitsemään ilmastonmuutosta sekä korjaamaan luonnolle aiheutuneita haittoja. Kiitoksena tuesta saat viestintäpaketin, jolla kerrot yrityksesi arvoista ja vastuullisuudesta.

Tutustu WWF:n monipuolisiin yhteistyömahdollisuuksiin

Yhdessä yritysten kanssa rakennamme tulevaisuuden, jossa luonto ja ihmiset elävät tasapainossa. Yritykset voivat tukea WWF:n luonnonsuojelutyötä lahjoituksella tai toteuttaa konkreettisesti vastuullisuustavoitteitaan kumppaninamme.

Katso kaikki yritysten yhteistyötavat

Tutustu WWF:n monipuolisiin yhteistyömahdollisuuksiin

Yhdessä yritysten kanssa rakennamme tulevaisuuden, jossa luonto ja ihmiset elävät tasapainossa. Yritykset voivat tukea WWF:n luonnonsuojelutyötä lahjoituksella tai toteuttaa konkreettisesti vastuullisuustavoitteitaan kumppaninamme.