Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Toimimme yhdessä monien eri alojen yritysten kanssa. Yhteistyökumppaneidemme kanssa edistämme yritystoiminnan vastuullisuutta. Lahjoitusten ja royalty-myynnin avulla tuetaan luonnonsuojelutyötä ja mediakumppaneiden avulla voimme tavoittaa uusia yleisöjä. Tutustu kumppaneihimme ja yhteistyön sisältöihin.

Ålandsbanken

Pääyhteistyökumppani

Ålandsbanken tukee luonnonsuojelutyötämme ja erityisesti Itämeren suojelua. Lisäksi kannustamme yhdessä kuluttajia ympäristömyönteiseen muutokseen.

Ålandsbanken tarjoaa asiakkailleen biohajoavan, ympäristövaikutuksia mittaavan Itämerikortti-maksukortin. Kortilla halutaan vaikuttaa kulutustottumuksiin. Itämerikorttia käyttävä asiakas voi nähdä ostostensa suuntaa-antavan hiilijalanjäljen ja sen perusteella halutessaan parantaa Itämeren tilaa lahjoittamalla rahaa luonnonsuojeluun tai muuttamalla käyttäytymistään.

Yhteistyömme kytkeytyy Ålandsbankenin Itämeriprojektiin. Ålandsbanken on tukenut erilaisia ympäristöprojekteja jo lähes 20 vuoden ajan Itämeritilin kautta. Vuosittain Itämeren suojeluprojekteihin lahjoitetaan summa, joka vastaa 0,2 % Itämeritilien talletuksista.

Ålandsbanken-konserni tarjoaa pankki- ja varainhoitopalveluja ja it-palveluja sekä myöntää kortteja Ahvenanmaalla, Suomessa ja Ruotsissa.

Yhteistyö alkoi vuonna 2016.

Tiedote: Ålandsbanken tarjoaa ensimmäisenä maailmassa ympäristöystävällisen maksukortin, jolla voi mitata ilmastovaikutustaan

Yhteistyö WWF:n kanssa auttaa meitä tarjoamaan ku­lut­ta­jil­le vaih­toeh­toi­sia käyt­täy­ty­mis­mal­le­ja ja myös eri­tyyp­pi­siä ym­pä­ris­tö­koh­tei­ta, joita kuluttaja halutessaan voi tukea.

Anne-Maria Salonius
Suomen liiketoiminta-alueen johtaja, Ålandsbanken

Yhteistyö WWF:n kanssa auttaa meitä tarjoamaan ku­lut­ta­jil­le vaih­toeh­toi­sia käyt­täy­ty­mis­mal­le­ja ja myös eri­tyyp­pi­siä ym­pä­ris­tö­koh­tei­ta, joita kuluttaja halutessaan voi tukea.

Anne-Maria Salonius
Suomen liiketoiminta-alueen johtaja, Ålandsbanken

Dittmar & Indrenius

Pääyhteistyökumppani Green office Lahjoitus

Yhteistyön tavoitteena on edistää ja tukea ympäristönsuojelutyötä. Dittmar & Indrenius tukee toimintaamme tarjoamalla juridista neuvonantoa maksuttomana pro bono -työnä, jotta voimme itse keskittyä ympäristönsuojelutyöhön.

Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto on tarjonnut kokonaisvaltaisia neuvoja yritysasiakkailleen vuodesta 1899. Yritysvastuullisuus on osa Dittmar & Indreniuksen tapaa työskennellä ja antaa siten panoksensa ympäröivän yhteiskunnan toimintaan.

“Haluamme olla tukemassa WWF:n merkittävää tehtävää maailman tulevaisuuden rakentamisessa. Yhteistyömme WWF:n kanssa on merkityksellistä meille sekä yrityksenä että yksilötasolla: yritysvastuullisuus on osa omaa kulttuuriamme ja henkilöstöllemme yhteistyö WWF:n kanssa on merkityksellistä ja innostavaa. Valinnoillamme on merkitystä koko maailman tulevaisuuden kannalta.”
– Senior Partner Jan Ollila, Dittmar & Indrenius

Yhteistyö alkoi vuonna 2012. Lisäksi Dittmar & Indrenius on ollut mukana WWF Green Office -verkostossa vuodesta 2014.

K-ryhmä

Pääyhteistyökumppani

Teemme yhteistyötä K-ryhmän (Kesko ja K-kaupat) kanssa uhanalaisten vaelluskalakantojen pelastamiseksi ja palauttamiseksi.

Lähdimme yhdessä kartoittamaan eri puolilta Suomea löytyviä tuhansia vaelluskalojen kutuesteitä ja poistamaan niitä talkoohengessä yhdessä maanomistajien ja paikallisten K-kauppiaiden kanssa. Yhteistyön alkuvaiheessa keskityttiin kutuesteiden kartoittamiseen ja toimintamallin pilotointiin. Varsinainen talkootoiminta kutuesteiden purkamiseksi alkoi vuonna 2018.

Yhteistyö on jatkumoa K-ryhmän pitkäjänteisesti tekemälle työlle kestävien kalakantojen turvaamiseksi. K-ryhmä on noudattanut tarkasti WWF:n Kalaoppaan suosituksia ja K-ryhmän kala- ja äyriäislinjaus täytti kymmenen vuotta vuonna 2018.

WWF on yksi maailman ar­vos­te­tuim­mis­ta ym­pä­ris­tö­jär­jes­töis­tä. Mo­ni­vuo­ti­nen yh­teis­työm­me antaa meille mah­dol­li­suu­den tehdä konk­reet­tis­ta vas­tuul­li­suus­työ­tä. Pääsemme nyt oikeasti laittamaan ku­mi­saap­paat jalkaan ja kädet saveen.

Matti Kalervo
Vastuullisuusjohtaja, Kesko

WWF on yksi maailman ar­vos­te­tuim­mis­ta ym­pä­ris­tö­jär­jes­töis­tä. Mo­ni­vuo­ti­nen yh­teis­työm­me antaa meille mah­dol­li­suu­den tehdä konk­reet­tis­ta vas­tuul­li­suus­työ­tä. Pääsemme nyt oikeasti laittamaan ku­mi­saap­paat jalkaan ja kädet saveen.

Matti Kalervo
Vastuullisuusjohtaja, Kesko

Kesko on suomalainen yritys, joka toimii päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Kesko on vuonna 2017 valittu maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalle sijalle 25 ja samalla maailman vastuullisimmaksi kaupan alan yritykseksi.

Kesko on ensimmäinen suomalainen yritys, jonka Science Based Targets -ilmastotavoitteet on hyväksytty.

Yhteistyö alkoi vuonna 2017. Keskon kanssa tehtävä yhteistyö on nostettu esiin myös WWF:n kansainvälisessä Nature Means Business -julkaisussa.

Tiedote: K-ryhmä ja WWF yhteistyöhön uhanalaisten vaelluskalojen puolesta: “Kuteminen kuuluu kaikille”

Tutustu K-kalapolut -sivuun

Lue lisää WWF:n virtavesityöstä

Mandatum Life

Pääyhteistyökumppani

Työskentelemme yhdessä Mandatum Lifen kanssa vastuullisen sijoittamisen edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tuotamme ohjeita ja viestimme sidosryhmille. Tavoitteenamme on, että sijoittajat korvaisivat hiili-intensiivisiä sijoituskohteitaan ilmaston kannalta kestävämmillä vaihtoehdoilla. Taustalla on tarve sopeuttaa sijoitustoimialan toimintaa Pariisin ilmastosopimuksessa sovitun 1,5–2 asteen lämpötilatavoitteen edellyttämälle tasolle.

Haluamme luoda yhdessä konkreettisia toimintamalleja siihen, miten sijoittajat vähentävät käytännössä sijoitustensa hiilidioksidipäästöjä. Näin sijoitusvarallisuus ohjautuu yrityksiin, jotka toimivat ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Haluamme olla WWF:n vas­tuul­li­sen si­joit­ta­mi­sen ja ilmastotyön tukija ja kumppani. WWF:n pitkän asian­tun­te­muk­sen tuella parannamme si­joi­tus­toi­min­tam­me vai­kut­ta­vuut­ta ja löydämme konk­reet­ti­sia ratkaisuja sijoitusten ym­pä­ris­tö­vas­tuul­li­suu­den edis­tä­mi­seen.

Carolus Reincke
Salkunhoitaja, Mandatum Life

Haluamme olla WWF:n vas­tuul­li­sen si­joit­ta­mi­sen ja ilmastotyön tukija ja kumppani. WWF:n pitkän asian­tun­te­muk­sen tuella parannamme si­joi­tus­toi­min­tam­me vai­kut­ta­vuut­ta ja löydämme konk­reet­ti­sia ratkaisuja sijoitusten ym­pä­ris­tö­vas­tuul­li­suu­den edis­tä­mi­seen.

Carolus Reincke
Salkunhoitaja, Mandatum Life

Mandatum Life on suomalainen finanssiyhtiö ja osa Sampo-konsernia. Yrityksen visiona on olla Suomen arvostetuin asiakasvarojen hoitaja ja taloudellisten riskien turvaaja.

Yhteistyö alkoi vuonna 2017.

Tiedote: WWF Suomi ja Mandatum Life yhteistyöhön sijoitustoiminnan ilmastovastuullisuuden lisäämiseksi

Mandatum Lifen tiedote: Mandatum Lifen omien sijoituskorien ja mandaattivarainhoidon hiilijalanjälki reilusti alle vertailuindeksien

Tallink-konserni

Pääyhteistyökumppani

Teemme Tallink-konsernin kanssa pitkäjänteistä yhteistyötä Itämeren suojelemiseksi.

Yhteistyön tavoitteena on edistää Suomesta liikennöivien Tallinkin ja Silja Linen laivojen ympäristövastuullisuutta, kertoa laivayhtiön asiakkaille Itämeren suojelun tärkeydestä sekä pitää yllä henkilökunnan ympäristötietoisuutta.

Esimerkkejä yhteistyöstä:

 • Tallinkin ja Silja Linen laivoilla on jo vuosien ajan tehty pitkäjänteistä työtä päästöjen pienentämiseksi. Myös kierrätykseen kiinnitetään erityistä huomiota.
 • Silja Linen laivat sitoutuivat ensimmäisten joukossa WWF:n vetoomukseen olla laskematta jätevesiään Itämereen.
 • Laivojen ravintoloissa pyritään noudattamaan WWF:n Kalaoppaan linjauksia ja matkustajille on kerrottu vastuullisista kalavalinnoista.
 • Olemme kouluttaneet Tallink Siljan henkilökuntaa osaksi WWF:n vapaaehtoisia öljyntorjuntajoukkoja.
 • Järjestämme yhdessä viestinnällisiä kampanjoita laivamatkustajille.
 • Olemme järjestäneet lapsille Silja Linen laivoilla ympäristökasvatuksellista ohjelmaa, kuten Muumin merikoulun kesällä 2010 ja Itämeri-suunnistuksen kesällä 2016.
 • Keräsimme kampanjan avulla varoja Itämerennorpan hyväksi. Lahjoittajat saivat nimensä näkyviin Tallinkin uudelle Megastar-laivalle.

Tallink-konserni on yksi Itämeren alueen suurimmista matkustaja- ja rahtiliikennevarustamoista.

Yhteistyö alkoi vuonna 2001 Silja Linen aluksilla. Silja Line toimi pitkään WWF:n Itämeri-kampanjan, Operaatio Merenneidon, tukijana. Nykyinen yhteistyösopimus Tallink-konsernin kanssa solmittiin vuonna 2016.

Tiedote: WWF Suomi ja Tallink käynnistivät keräyksen Itämerennorpan suojeluun

Accepta

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuotteet: Panda-vihkot ja -paperituotteet sekä toimistotarvikkeet

Accepta lahjoittaa osan WWF:n pandalogolla varustettujen vihkojen ja paperituotteiden myyntituotosta WWF:n luonnonsuojelutyöhön. Vihkot on valmistettu FSC-merkitystä paperista.

Lisäksi osa Paperpipe-verkkokaupasta tehtyjen ostosten hinnasta lahjoitetaan WWF:n luonnonsuojelutyöhön.

“Yrityksellämme on pitkä historia ympäristöystävällisten tuotteiden kauppaamisesta. Herlitz ja Pelikan -tuotevalikoimat ovat tästä oivallinen esimerkki. Haluamme osaltamme edistää vastuullisten tuotteiden saatavuutta ja antaa samalla oman panoksemme luonnonsuojelutyöhön.”
– Toimitusjohtaja Harri Jokinen, Accepta Oy

Vihkot ja paperituotteet Acceptan verkkokaupassa

Paperpipe-verkkokauppa

Andiata

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: luomupuuvillainen Famie-t-paita

Andiata tukee lahjoituskampanjoilla WWF:n työtä Itämeren suojelemiseksi.

Yhteistyö alkoi kampanjalla, jonka yhteydessä Andiata lahjoitti jokaisesta Helsingin myymälässä ja verkkokaupassa 10.-22.4.2019 välisenä aikana tehdystä ostoksesta 5 euroa WWF:lle Itämeren suojelutyöhön.

Tämän jälkeen Andiata lahjoittaa jokaisesta Helsingin myymälässä ja verkkokaupassa myydystä kampanjatuotteesta 5 euroa Itämeren suojeluun.

Lisäksi syksyllä 2019 järjestettiin kutsuvierastilaisuus, jonka yhteydessä tehtyjen ostosten hinnasta 20% ohjattiin WWF:n Itämeri-työhön.

Kampanjatuote Andiatan verkkokaupassa

Suomalainen luonto on minulle tärkeä ins­pi­raa­tion lähde, ja erityisesti Itämeri on aina ollut lähellä sydäntäni. Halusimme ryhtyä yh­teis­työ­hön WWF Suomen kanssa, jotta voimme osaltamme tukea heidän arvokasta työtään yhteisen meremme hyväksi.

Tarja Rantanen
Pääsuunnittelija ja toimitusjohtaja, Andiata

Suomalainen luonto on minulle tärkeä ins­pi­raa­tion lähde, ja erityisesti Itämeri on aina ollut lähellä sydäntäni. Halusimme ryhtyä yh­teis­työ­hön WWF Suomen kanssa, jotta voimme osaltamme tukea heidän arvokasta työtään yhteisen meremme hyväksi.

Tarja Rantanen
Pääsuunnittelija ja toimitusjohtaja, Andiata

Calligraphen

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: yritysjoulukortit

Calligraphen lahjoittaa osan WWF-yritysjoulukorttien myyntituotosta WWF:n luonnonsuojelutyölle.

Yritysjoulukortit Calligraphenin verkkokaupassa

Climate Circle

Yhteistyökumppani Lahjoitus

Climate Circle ry järjesti 11.9.2019 Helsingissä Climate Cycling -pyöräilytapahtuman, jonka tavoitteena on sitouttaa yrityksiä ja organisaatioita ilmastonmuutoksen torjumiseen. Tapahtuman yhteydessä kannustettiin osallistujia lahjoittamaan WWF:n ilmastotyöhön.

Climate Circle on yhdistys, joka kerää, tuottaa ja jakaa ilmastonmuutokseen liittyvää tietoa. Yhdistys teetti keväällä 2019 kyselyn, jossa selvitettiin suomalaisten mielipiteitä yritysten ja valtion ilmastotoimista sekä valmiutta toimia itse ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kysely on tarkoitus toistaa puolivuosittain.

Olen aina arvostanut WWF:n arvokasta työtä luonnon ja ympäristön eteen. Miet­ties­sä­ni oikeaa kumppania ja lah­joi­tus­koh­det­ta Climate Cycling -ta­pah­tu­mal­le WWF oli luon­nol­li­nen valinta.

Joonas Ruolahti
Toiminnanjohtaja, Climate Circle ry

Olen aina arvostanut WWF:n arvokasta työtä luonnon ja ympäristön eteen. Miet­ties­sä­ni oikeaa kumppania ja lah­joi­tus­koh­det­ta Climate Cycling -ta­pah­tu­mal­le WWF oli luon­nol­li­nen valinta.

Joonas Ruolahti
Toiminnanjohtaja, Climate Circle ry

Corporate Spirit

Yhteistyökumppani Lahjoitus

Corporate Spirit lahjoittaa uusien tutkimussopimusten arvosta yhden prosentin asiakkaan valitsemaan hyväntekeväisyyskohteeseen. WWF on yksi lahjoituskohteista.

“Haluamme olla mukana tekemässä konkreettisia asioita luonnon ja elinympäristömme puolesta osana yhteiskuntavastuuohjelmaamme.”
– Hallituksen puheenjohtaja Jukka Pohjola, Corporate Spirit Oy

Etana Editions

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Laura Merzin Tuhat ja yksi otusta -kirja

Etana Editions lahjoittaa jokaisesta myydystä kirjasta yhden euron WWF:lle tiikerien suojeluun. Lapsille suunnattu Tuhat ja yksi otusta -kirja kutsuu lukijansa ihastelemaan eläinmaailman rikkautta ja moninaisuutta. Kirja aktivoi lasta pohdintaan ja keskusteluun luonnon ihmeiden äärellä.

Kirja Etana Editionsin sivuilla

Kus­tan­ta­mol­lem­me ja kuvittaja Laura Merzille eläinten oikeudet ovat tärkeitä. Kirjassa kerrotaan muun muassa maailman suurimman kissapedon, tiikerin, elämästä. Koska haluamme turvata tiikerien elämän myös tu­le­vai­suu­des­sa, lahjoitamme rahaa erittäin uhanalaisen tiikerin suojeluun.

Jenni Erkintalo & Réka Király
Kustantajat, Etana Editions

Kus­tan­ta­mol­lem­me ja kuvittaja Laura Merzille eläinten oikeudet ovat tärkeitä. Kirjassa kerrotaan muun muassa maailman suurimman kissapedon, tiikerin, elämästä. Koska haluamme turvata tiikerien elämän myös tu­le­vai­suu­des­sa, lahjoitamme rahaa erittäin uhanalaisen tiikerin suojeluun.

Jenni Erkintalo & Réka Király
Kustantajat, Etana Editions

Fazer

Yhteistyökumppani

Yhteistyössä pyrimme turvaamaan luonnon monimuotoisuutta ja edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tavoitteena on pienentää vaikutuksia, joita Fazerin toiminnalla on luonnon monimuotoisuudelle.

Esimerkkejä yhteistyöstä:

 • WWF on ollut mukana vaikuttamassa Fazerin palmuöljysitoumuksen sisältöön ja metsäkatoa hillitseviin linjauksiin.
 • Vaikutamme yhdessä siihen, että Fazerin tuotteet ja palvelut tukevat kuluttajia kestävien valintojen tekemisessä.
 • Olemme järjestäneet yhteistyössä tilaisuuksia ja viestineet kestävistä ruokavalinnoista ja ruokahävikistä.
 • Olemme tehneet yhteistyötä kalastuksen ja kalahankinnan vastuullisuuden edistämiseksi. Fazer noudattaa ravintoloidensa kalavalinnoissa WWF:n Kalaoppaan suosituksia.

Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksituotteita sekä ruokailu- ja kahvilapalveluita.

Yhteistyö alkoi vuonna 2011.

Ruuan tuotanto ja ruo­kai­lu­tot­tu­muk­sem­me vaikuttavat mer­kit­tä­väs­ti ympäristöön. Yhteistyö ja asian­tun­te­muk­sen jakaminen on edellytys siir­ty­mi­sel­le kohti kestävämpää ruu­an­tuo­tan­toa. WWF:n asian­tun­ti­jat ovat tarjonneet tärkeää tukea Fazerin ym­pä­ris­tö­työl­le.

Nina Elomaa
Yritysvastuujohtaja, Fazer Group

Ruuan tuotanto ja ruo­kai­lu­tot­tu­muk­sem­me vaikuttavat mer­kit­tä­väs­ti ympäristöön. Yhteistyö ja asian­tun­te­muk­sen jakaminen on edellytys siir­ty­mi­sel­le kohti kestävämpää ruu­an­tuo­tan­toa. WWF:n asian­tun­ti­jat ovat tarjonneet tärkeää tukea Fazerin ym­pä­ris­tö­työl­le.

Nina Elomaa
Yritysvastuujohtaja, Fazer Group

Forsman tee

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Jääkarhu- ja Lumiukko-teepussit 100 g sekä teekalenterit

Forsmanin teetalo tukee WWF:n työtä arktisen luonnon suojelemiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Forsman tee lahjoittaa 20 senttiä jokaisesta myydystä Jääkarhu- ja Lumiukko-teepusseista ja 50 senttiä jokaisesta myydystä teejoulukalenterista WWF:n luonnonsuojelutyölle.

Tuotteet Forsman teen verkkokaupassa

WWF toteuttaa globaalisti konk­reet­ti­sia hankkeita luonnon ja ihmisen yhteisen hyvän edis­tä­mi­sek­si. Forsman tee haluaa olla tukemassa tätä tärkeää toimintaa.

Ari Santamäki
Teen maahantuoja, toimitusjohtaja, Aaro Forsman Oy

WWF toteuttaa globaalisti konk­reet­ti­sia hankkeita luonnon ja ihmisen yhteisen hyvän edis­tä­mi­sek­si. Forsman tee haluaa olla tukemassa tätä tärkeää toimintaa.

Ari Santamäki
Teen maahantuoja, toimitusjohtaja, Aaro Forsman Oy

H&M

Yhteistyökumppani Lahjoitus

Teemme H&M:n kanssa kansainvälistä ja paikallista yhteistyötä. Suomessa yhteistyö keskittyy lahjoituskampanjoihin. Esimerkkejä Suomessa toteutetuista kampanjoista:

 • 27.9.2018 kaikissa H&M-myymälöissä lanseerataan jälleen yhteistyössä suunniteltu kansainvälinen lastenvaatemallisto, joka on myynnissä kaksi viikkoa. H&M lahjoittaa vaatteiden myyntituotosta 10 prosenttia WWF:lle uhanalaisten lajien suojelutyöhön.
 • Kesällä 2018 H&M tarjosi asiakkailleen mahdollisuuden lahjoittaa ostoksensa yhteydessä haluamansa summan WWF:lle Itämeren luonnonsuojelutyöhön. Vastaava kampanja on järjestetty myös kesinä 2016 ja 2017.
 • Syksyllä 2016 lanseerattiin yhteistyössä suunniteltu kansainvälinen lastenvaatemallisto, jonka myyntituotosta lahjoitettiin 10 prosenttia WWF:n suojelutyöhön uhanalaisten lajien hyväksi. H&M:n asiakkailla oli lisäksi mahdollisuus lahjoittaa ostosten yhteydessä varoja WWF:lle.
 • H&M:n vaatekeräykseen tuoduista tekstiileistä lahjoitetaan WWF:n luonnonsuojelutyölle 20 euroa jokaista tekstiilitonnia kohden.

H&M ja WWF ovat tehneet kansainvälistä yhteistyötä vuodesta 2011 edistääkseen muotialan ja H&M:n toiminnan kestävyyttä. Kumppanuuden sisältönä on vastuullinen vedenkäyttö, ilmastonsuojelu ja strateginen keskustelu toimialan kestävyydestä.

Iittala

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Iittala merensiniset-lasiesineet

Iittala lahjoittaa jokaisesta Suomessa myydystä Iittalan merensinisen lasiesineen myyntihinnasta 2,5 % WWF:n työlle Arktisen luonnon suojelemiseksi. Yhteistyötuotteisiin kuuluu Iittalan rakastettuja klassikoita, kuten valikoituja Alvar Aalto-, Kastehelmi- ja Kartio-sarjojen esineitä.

Merensininen on Iittalan vuoden 2019 lasiväri. Inspiraationsa vuosiväri on saanut pohjoisen meristä: kastautumisesta kylmään veteen, jatkuvasti liikkeessä olevien aaltojen rauhoittavasta rytmistä ja saariston lempeistä kesäilloista.

“Arvostamme suuresti WWF:n työtä. Kotimaamme Suomi on arktinen maa, ja pohjoisen erityinen luonto on kautta Iittalan historian toiminut inspiraation lähteenä muotoilussamme sekä läsnäolollaan määritellyt suhdettamme ympäristöön kokonaisuudessaan. Meillä on yleisö, jolle puhua, ja mahdollisuus käyttää ääntämme tärkeinä pitämiemme asioiden hyväksi. Yhteistyöllämme WWF:n kanssa haluamme tukea WWF:ää tärkeässä työssä arktisten alueiden luonnon suojelemiseksi ja samalla osaltamme tehdä arktisen alueen tilannetta näkyväksi yleisöllemme.”
– Globaali markkinointijohtaja Anna Vartiainen, Fiskars Oyj

Iittala on Fiskars-konsernin omistama tavaramerkki.

Tuotteet Iittalan verkkokaupassa

Jalofoods

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Jalotofu Maustamaton (270 g)

Jalofoods lahjoittaa 10 senttiä jokaisesta myydystä Jalotofu Maustamaton Luomu Reilu Kauppa (270 g) -tuotteesta WWF:n luonnonsuojelutyölle.

Vuonna 2018 teimme Jalofoodsin kanssa yhteistyötä Pelastetaan talvet -kampanjassa. Royalty-kampanja on luonteva jatko hyvälle yhteistyölle.

”Haluamme arvojemme mukaisesti vaikuttaa tekojen kautta ihmisten hyvinvointiin ja ympäristötietoisuuteen. Yhteistyö WWF:n kanssa on meille kunnia-asia ja konkreettinen osoitus siitä, että me kaikki voimme omilla esimerkeillämme vaikuttaa luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Nyt jos koskaan on meidän kaikkien aika osoittaa aitoa tahtoa oman elinympäristömme suojelemiseksi. Lisäksi tämä kampanja on 30-vuotisen juhlavuotemme investointi meille rakkaaseen asiaan.”
Kaupallinen johtaja Jouko Riihimäki, Jalofoods

Tutustu Jalotofu-resepteihin

Jalofoods lahjoittaa 10 senttiä jokaisesta myydystä Jalotofu Maustamaton-tuotteesta WWF:n luonnonsuojelutyölle.

John West

Yhteistyökumppani

Teemme John Westin kanssa yhteistyötä kestävien tonnikalahankintojen edistämiseksi. Tavoitteena on lisätä kuluttajien tietoisuutta tonnikalojen kalastuksen vastuullisuudesta sekä ohjata kuluttajia tekemään kestäviä valintoja, kuten suosimaan ostoksissaan MSC-sertifioituja tonnikalatuotteita.

Yhteistyö Suomessa pohjautuu WWF UK:n ja John Westin sekä sen emoyhtiö Thai Union Europen vuonna 2014 käynnistämään yhteistyöhön kestävien kalahankintojen edistämiseksi. Lisätietoa yhteistyön tavoitteista, toimenpiteistä ja saavutuksista WWF UK:n sivuilla.

John West ja WWF ovat mukana vastuulliseen tonnikalatuotantoon tähtäävässä toimintaohjelmassa Intian valtamerellä. Intian valtameren Fishery Improvement Projectilla (FIP) tähdätään siihen, että alueen tonnikalatuottajat saavuttavat MSC-sertifikaatin viiden vuoden kuluessa.

“Thai Unionin visio on olla maailman luotetuin, johtava kalanjalostustalouden toimija. Vastuullisuus on sisällytetty osaksi Thai Unionin kulttuuria ja se ohjaa toimintaamme nyt ja tulevaisuudessa. Pidämme huolta yhteisistä luonnonvaroistamme tulevien sukupolvien hyväksi. Uusi maailmanlaajuinen visiomme ja missiomme sekä uudet arvomme tuovat meille lisää vastuuta. Tämän vuoksi yhteistyö WWF:n kanssa MCS-periaatteiden omaksumiseksi ja edistämiseksi on meille erityisen tärkeää.”
– Toimitusjohtaja Elisabeth Fleuriot, Thai Union Europe

John West on vuonna 1857 perustettu kalasäilykevalmistaja, joka on tällä hetkellä osa Thai Union Europe -yhtymää. Suomeen John West -tuotteita maahantuo ja markkinoi Lejos Oy.

Yhteistyö alkoi vuonna 2016.

Tiedote: John West ja WWF Suomi käynnistävät yhteistyön

K-plussa

Yhteistyökumppani Lahjoitus

K-Plussa tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden lahjoittaa kertyneen Plussa-rahan hyväntekeväisyyteen. WWF on yksi lahjoituskohteista.

”Sekä lukuisat Plussa-asiakkaat että K-Plussa arvostavat WWF:n työtä luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. Antamalla asiakkaillemme mahdollisuuden lahjoittaa Plussa-rahaa, voimme yhdessä tukea tätä tärkeää toimintaa.”
– 
Johtaja Tapio Näveri, Kesko Oyj

Lahjoita Plussa-raha WWF:lle Oma K-Plussa -palvelussa

Karhu Helsinki

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: asiakasprojektit

Digitoimisto Karhu Helsinki lahjoittaa jokaisen toteutuneen asiakasprojektin hinnasta 0,5 prosenttia WWF:n työlle jääkarhun suojelemiseksi. Lisäksi se kannustaa asiakkaitaan vastaamaan asiakastyytyväisyyskyselyyn lahjoittamalla jokaisesta palautetusta kyselystä 10 euroa WWF:lle.

Jääkarhu ja arktiset alueet ovat kor­vaa­mat­to­mia ja suuressa vaarassa. On hienoa, että pääsemme tekemään oman pienen osamme niiden pe­las­ta­mi­sek­si.

Timo Salminen
Toimitusjohtaja, Karhu Helsinki Oy

Jääkarhu ja arktiset alueet ovat kor­vaa­mat­to­mia ja suuressa vaarassa. On hienoa, että pääsemme tekemään oman pienen osamme niiden pe­las­ta­mi­sek­si.

Timo Salminen
Toimitusjohtaja, Karhu Helsinki Oy

Kemira

Yhteistyökumppani Lahjoitus

Kemira lahjoittaa 40 000 euroa WWF Suomelle Himalajan vesivarantojen suojelutyöhön. Tehokkain keino turvata Himalajan vesivarannot on suojella Nepalin ja Bhutanin metsiä. Lahjoituksella muun muassa perustetaan uusia yhteisömetsiä paikallisten ihmisten kanssa sekä edistetään kestävää metsänhoitoa ja politiikkaa.

”Puhtaan veden mahdollistaminen on Kemiran liiketoiminnan kulmakiviä. Sen vuoksi on luontevaa, että tuemme hanketta, jonka tavoitteena on suojella maailman herkimpiin alueisiin kuuluvan Himalajan vesivarantoja. Ilmastonmuutoksen tuomat muutokset ovat jo arkipäivää paikallisten asukkaiden elämässä, ja pidämme tärkeänä, että voimme osaltamme auttaa niiden vaikutusten hillitsemisessä. Globaalina yhtiönä valitsimme yhteistyökumppaniksi WWF:n, jolla on vahvaa osaamista kansainvälisten hankkeiden koordinoinnista ja erityisesti vesivarantojen suojelusta.”
– Industry & Water -segmentin johtaja Antti Salminen, Kemira

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Se tarjoaa asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaiden lopputuotteen laatua sekä prosessi- ja resurssitehokkuutta. Kemira on keskittynyt massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn.

Lue lisää lahjoituksesta

Kino Engel

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Kesäkinon elokuvaliput

Kino Engel lahjoittaa jokaisesta myydystä Kesäkinon elokuvalipusta 0,50 euroa WWF:lle Itämeren suojelutyöhön.

Tutustu Kesäkinoon

Lahjoitus merten suojeluun on paras mahdollinen sijoitus tu­le­vai­suu­teen. Jokainen merellä vietetty päivä lisää yhden päivän ihmisen elämään!

Mika Siltala
Cinema Mondo

Lahjoitus merten suojeluun on paras mahdollinen sijoitus tu­le­vai­suu­teen. Jokainen merellä vietetty päivä lisää yhden päivän ihmisen elämään!

Mika Siltala
Cinema Mondo

Kultakeskus

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Panda-kummilusikka

Kultakeskus lahjoittaa osan Panda-kummilusikoiden myyntituotosta WWF:n luonnonsuojelutyölle. Osa Panda-kummilusikassa käytetystä hopeasta on kierrätyshopeaa.

“Olemme jo usean vuosikymmenen ajan tukeneet ja haluamme jatkossakin olla mukana tukemassa WWF:n arvokasta toimintaa meille tärkeän luontomme säilyttämiseksi.”
– 
Toimitusjohtaja Ilkka Ruohola, Kultakeskus Oy

Kultakeskuksen tuotteiden jälleenmyyjät

Kuusakoski

Yhteistyökumppani

Edistämme yhteistyössä Kuusakosken kanssa sähkölaitteiden uudelleenkäyttöä ja kierrätystä suomalaisissa yrityksissä.

Yhteistyön tavoitteena on kertoa kierrätyksestä ja sen tärkeydestä sekä erityisesti elektroniikan uudelleenkäytön hyödyistä käyttäjälle ja ympäristölle. Yrityksille tarjotaan innovatiivisia tapoja kerätä käytöstä poistettuja elektroniikkalaitteita kierrätykseen.

Yhteistyössä olemme kutsuneet yrityksiä Kuusakosken kierrätyslaitoksille tutustumaan elektroniikan kierrätykseen ja kampanjoineet kierrätyksestä sidosryhmillemme. Kuusakosken palveluun kuuluu materiaalikierrätyksen ja tietosuojan lisäksi myös laitteiden uudelleenkäyttö. Mikäli uudelleenkäyttö ei ole mahdollista, materiaalit kierrätetään hyötykäyttöön uusioraaka-aineeksi tai energiaksi.

Kuusakoski on kierrätysliiketoiminnan edelläkävijä, joka tuottaa ympäristöstä huolehtivia kierrätyspalveluratkaisuja.

Yhteistyö alkoi vuonna 2014. Kuusakosken pääkonttori liittyi WWF Green Office -verkostoon vuonna 2015.

Tiedote: WWF ja Kuusakoski yhteistyöhön kierrätyksen ja uudelleenkäytön edistämiseksi

Löyly Helsinki

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Jasperin kalakeitto

Helsinkiläinen Löyly-ravintola lahjoittaa jokaisen Jasperin kalakeiton hinnasta 0,50 euroa WWF:n Itämeri-työlle. Keitossa käytettävät kalat on valittu WWF:n Kalaoppaan vihreältä listalta.

Löyly on rakennettu FSC-sertifioidusta puusta ja se on Suomen ensimmäinen FSC-sertifioitu rakennusprojekti. WWF oli mukana projektissa viestimässä kuluttajille FCS-sertifikaatin merkityksestä.

Huolehdimme ym­pä­ris­tö­vas­tuul­li­ses­ta lii­ke­toi­min­nas­ta. Osal­lis­tu­mal­la Itämeren suojeluun ja tukemalla WWF:n arvokasta työtä jatkamme Löylyn ekologisen ra­ken­ta­mi­sen ohjaamia jalanjälkiä.

Tiina Ropponen
General Manager, Löyly Helsinki

Huolehdimme ym­pä­ris­tö­vas­tuul­li­ses­ta lii­ke­toi­min­nas­ta. Osal­lis­tu­mal­la Itämeren suojeluun ja tukemalla WWF:n arvokasta työtä jatkamme Löylyn ekologisen ra­ken­ta­mi­sen ohjaamia jalanjälkiä.

Tiina Ropponen
General Manager, Löyly Helsinki

Mori Collective

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuotteet: Welcome to the Jungle -takit

Mori Collective lahjoittaa jokaisesta Welcome to the Jungle -bombertakin hinnasta 20 euroa WWF:n luonnonsuojelutyölle.

Welcome to the Jungle -takit on valmistettu osittain kierrätysmateriaalista. Teemoina ovat panda, pantteri ja leijona.

Takit Mori Collectiven verkkokaupassa

Olemme erittäin innoissamme yh­teis­työs­tä WWF:n kanssa. Työ uhanalaisen luonnon puolesta on tärkeää ja haluamme tukea sitä. Me kaikki kulutamme nykyään liikaa, jonka vuoksi meidän tulisi miettiä ku­lu­tus­tot­tu­muk­siam­me ja tehdä kestäviä os­to­pää­tök­siä. 

Jenni Koli
Suunnittelija, perustaja, Mori Collective Oy

Olemme erittäin innoissamme yh­teis­työs­tä WWF:n kanssa. Työ uhanalaisen luonnon puolesta on tärkeää ja haluamme tukea sitä. Me kaikki kulutamme nykyään liikaa, jonka vuoksi meidän tulisi miettiä ku­lu­tus­tot­tu­muk­siam­me ja tehdä kestäviä os­to­pää­tök­siä. 

Jenni Koli
Suunnittelija, perustaja, Mori Collective Oy

Novita

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuotteet: 7 Veljestä Napapiiri -langat

Novita lahjoitti jokaisen 7 Veljestä Napapiiri -lankakerän hinnasta 10 senttiä WWF:n työlle arktisen luonnon suojelemiseksi.

”Olemme todella iloisia yhteistyöstä, tällä tavoin pystymme osallistumaan ja tukemaan vastuullista toimintaa, mikä on Novitan yksi tärkeimmistä arvoista. Suomen luonto on tuotteittemme inspiraation lähde. Haluamme tukea suomalaisen luonnon monimuotoisuutta ja hyvinvointia sekä luontomme uhanalaisten arktisten eläinten suojelua. Suomessa on vahva neulomisen kulttuuri ja neulomme todennäköisesti eniten maailmassa asukasta kohden laskettuna. Valitsemalla Novita 7 Veljestä Napapiiri -langan, voi tukea WWF:n työtä arktisen luonnon ja ilmaston suojelemiseksi.”
– T
oimitusjohtaja Daniela Yrjö-Koskinen, Novita

7 Veljestä Napapiiri -langat Novitan verkkokaupassa

Tiedote: Novita lahjoittaa Napapiiri-lankojen myynnistä osan WWF:lle arktisen luonnon suojeluun

Novitan tiedote: Novitan ja WWF:n 7 Veljestä Napapiiri -lankakampanja onnistui yli odotusten – Kampanja tuotti huimat 16 391 euroa arktisen luonnon suojeluun

Olympia Kaukomatkatoimisto

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Olympia Kaukomatkatoimisto lahjoittaa 2 euroa jokaisesta ryhmämatkalla Kiinaan matkustavasta matkustajasta WWF:n luonnonsuojelutyöhön.

Meille on tärkeää, että myös tulevat matkailijasukupolvet voivat nähdä maailman luonnon koko ihmeellisyydessään. Siksi haluamme olla osaltamme tukemassa WWF:n työtä luonnon suojelemiseksi.”
– 
Markkinointipäällikkö Sari Juurinen, Olympia Kaukomatkatoimisto

Tutustu Kiinan-matkoihin

Orthex

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Vanhoista kalaverkoista tehty Orthex-sanko

Kotimaisen Orthex-sangon raaka-aineena on hyödynnetty vanhoja, käytöstä poistettuja kalaverkkoja. Orthex ja S-ryhmä lahjoittavat jokaisesta myydystä sangosta 0,25 euroa WWF:lle Itämeren suojelutyöhön. Tuote on myynnissä Prismoissa ja Kodin Terroissa keväällä ja kesällä 2019.

Kalaverkot ovat yksi suurimpia merissä kelluvan muovijätteen lähteitä ja irrallaan ajelehtivat verkot tappavat merieläimiä. Vanhojen kalaverkkojen uusiokäyttö ehkäisee merten roskaantumista ja niistä valmistetuilla tuotteilla on merkittävästi tavallisia muovituotteita pienempi hiilijalanjälki.

”Pohjoismaisena yrityksenä Itämeren tila on meille lähellä sydäntä ja haluamme tukea WWF:n arvokasta työtä sen suojelemiseksi myös tuleville sukupolville. Yhteistyö sopii luontevasti tuotteeseen, joka jo raaka-aineensa puolesta edistää merten puhtautta.”
– Markkinointijohtaja Hanna Kukkonen, Orthex Group

Vanhoista kalaverkoista tehty Orthex-sanko

Paletti

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuotteet: postikortit ja Luontokalenteri

Paletti lahjoittaa osan pandalogolla varustettujen postikorttien sekä Luontokalenterin myyntituotosta WWF:n luonnonsuojelutyölle. Yhteistyötuotteissa käytetään FSC-merkittyä paperia.

Yhteistyö alkoi vuonna 1994.

Postikortteja ja Luontokalenteria myydään monissa kaupoissa ja tavaraloissa.

Arvostamme WWF:n arvokasta työtä ym­pä­ris­töm­me hyväksi ja olemme omalta osaltamme mukana tukemassa sitä val­mis­ta­mal­la ja myymällä WWF-kortteja ja ka­len­te­rei­ta.

Olli Jaakkola
Kaupallinen johtaja, Paletti Oy

Arvostamme WWF:n arvokasta työtä ym­pä­ris­töm­me hyväksi ja olemme omalta osaltamme mukana tukemassa sitä val­mis­ta­mal­la ja myymällä WWF-kortteja ja ka­len­te­rei­ta.

Olli Jaakkola
Kaupallinen johtaja, Paletti Oy

Pohjola Vakuutus

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Pohjola Vakuutus kannustaa paperisia palveluita käyttäviä asiakkaitaan siirtymään ympäristöystävällisempään asiointiin vaihtamalla vakuutuspostinsa verkkoon.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Pohjola Vakuutus lahjoitti 15.4.–30.6.2019 jokaisesta uudesta sähköiseen vakuutuspostiin siirtyneestä asiakkuudesta 5 euroa WWF:lle, aina 20 000 euroon asti. Varoilla tuetaan lumesta ja jäästä riippuvaisten eläinlajien suojelutyötä.

WWF:n arktisen työn hyväksi toteutettava kampanja oli osa Pohjola Vakuutuksen ja WWF:n yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

Lue lisää kampanjasta

Haluamme tukea arktisen alueen suojelua, jonka johdosta lähdimme rakentamaan WWF Suomen ja Pohjola Vakuutuksen yhteistyötä. Jokaisella on mah­dol­li­suus vaikuttaa, sillä pienillä teoilla voimme saada aikaan suuren vaikutuksen.

Hanna Forsström
Johtaja, Pohjola Vakuutus, Digitaaliset kanavat ja markkinointi

Haluamme tukea arktisen alueen suojelua, jonka johdosta lähdimme rakentamaan WWF Suomen ja Pohjola Vakuutuksen yhteistyötä. Jokaisella on mah­dol­li­suus vaikuttaa, sillä pienillä teoilla voimme saada aikaan suuren vaikutuksen.

Hanna Forsström
Johtaja, Pohjola Vakuutus, Digitaaliset kanavat ja markkinointi

R-Collection

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Outa-anorakki

R-Collection lahjoittaa jokaisen Outa-anorakin hinnasta 10 euroa WWF:n luonnonsuojelutyöhön.

Anorakin materiaali on 100-prosenttista puuvillaa ja tuote täyttää Ökö-Tex -standardin vaatimukset. Takin taskussa kulkee mukana irroitettava kestokassi. Anorakki on saatavilla merensinisenä ja sammaleenvihreänä.

Outa-anorakit R-Collectionin verkkokaupassa

Rokua

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

ROKUA Skincare lahjoittaa yhden prosentin liikevaihdostaan WWF:n työlle Itämeren suojeluun.

Yrityksen luonnonkosmetiikkatuotteet ovat FI Natura-sertifioituja ja valmistettu Suomessa.

”ROKUA Skincaren tarkoitus on luoda hyvinvointia kuluttajilleen sekä pitää huolta ympäristöstä vastuullisilla ja ekologisilla valinnoilla sekä toimintatavoilla. Luonto, saaristo ja meri ovat meille erityisen tärkeitä. Rakas Itämeremme on päässyt surulliseen kuntoon ja haluamme yhdessä WWF:n kanssa tehdä voitavamme, jotta Itämeri saadaan pelastettua.”
– Jari Niitynperä, CEO, Hygge Nordic Oy

Rokuan luonnonkosmetiikkatuotteet ovat FI Natura-sertifioituja ja valmistettu Suomessa.

Rudus

Yhteistyökumppani Lahjoitus

Rudus tukee WWF:n työtä virtavesiluonnon hyväksi lahjoittamalla kiviainesta hankkeisiin, joissa rakennetaan uhanalaisille vaelluskaloille elintärkeitä kalateitä.

Ensimmäisenä yhteistyökohteena oli Siuntion Kirkkojoen hanke, jossa WWF ja Uudenmaan ELY-keskus rakensivat syksyn 2018 aikana kahden padon ohi kulkevat luonnonmukaiset kalatiet. Rudus lahjoitti kiviaineksen hankkeeseen. Yhteistyö Ruduksen kanssa on varmistanut, että Siuntion hankkeessa päästiin käyttämään laadultaan juuri oikeanlaista kiviainesta.

Lisäksi Rudus ja WWF käyvät asiantuntijavuoropuhelua luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä haasteista ja ratkaisuista.

Tar­vit­ta­vien ki­viai­nes­ten lahjoitus on meille pieni asia verrattuna sen po­si­tii­vi­siin vai­ku­tuk­siin. Meillä on tarvittavat ki­viai­nes­tuot­teet ja kalustoa niiden kul­jet­ta­mi­seen sekä tahtotila olla mukana tukemassa työtä vir­ta­ve­si­luon­non hyväksi yhdessä merkittävän vaikuttajan, WWF:n, kanssa.

Terhi Rauhamäki
Ympäristöpäällikkö, Rudus

Tar­vit­ta­vien ki­viai­nes­ten lahjoitus on meille pieni asia verrattuna sen po­si­tii­vi­siin vai­ku­tuk­siin. Meillä on tarvittavat ki­viai­nes­tuot­teet ja kalustoa niiden kul­jet­ta­mi­seen sekä tahtotila olla mukana tukemassa työtä vir­ta­ve­si­luon­non hyväksi yhdessä merkittävän vaikuttajan, WWF:n, kanssa.

Terhi Rauhamäki
Ympäristöpäällikkö, Rudus

Yhteistyö käynnistyi vuonna 2018.

Rudus on kivipohjaisia rakennusmateriaaleja valmistava yhtiö. Se on kuulunut vuodesta 1999 lähtien rakennusmateriaalialalla maailmanlaajuisesti toimivaan irlantilaiseen CRH-konserniin.

Lisätietoja yhteistyöstä Ruduksen verkkosivuilla

Tiedote: WWF:n kaikkien aikojen suurin virtavesihanke käynnistynyt Siuntiossa – uhanalaisille vaelluskaloille rakennetaan elintärkeät kalatiet

Saimaan Risteilyt

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Saimaan Risteilyt lahjoittaa jokaisen Norpparisteilylle osallistuvan matkustajan lipun hinnasta 15 euroa WWF:lle saimaannorpan suojelutyöhön.

Tutustu norpparisteilyihin

SEB

Yhteistyökumppani Green office Lahjoitus

SEB ja WWF Suomi ovat aloittaneet yhteistyön 1980-luvulla. Yhteistyö Suomessa pohjautuu WWF Ruotsin ja SEB:n väliseen yhteistyökumppanuuteen.

Näkyvimmillään yhteistyö on SEB Östersjöfond/WWF -rahastossa, joka noudattaa sijoitustoiminnassaan WWF:n eettisiä suosituksia. SEB lahjoittaa vuosittain yhden prosentin rahaston kokonaisarvosta WWF:lle Itämeren suojelutyöhön Suomessa ja Ruotsissa sillä edellytyksellä, että rahaston arvo on noussut vuoden aikana vähintään prosentin. Lisäksi SEB lahjoittaa Itämeren suojeluun rahaston hallinnointipalkkiot.

SEB:n toimisto Helsingissä on ollut mukana WWF Green Office -verkostossa vuodesta 2009.

SEB on yli 20 maassa toimiva ja 15 000 työntekijää työllistävä finanssipalvelukonserni. Suomessa SEB on toiminut vuodesta 1984 lähtien.

Skiffer

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Itämeri-liuska ja Skiffer-kahvi

Ravintola Skiffer lahjoittaa jokaisen myydyn Itämeri-liuskan hinnasta 0,50 euroa WWF:n työlle Itämeren suojelemiseksi. Itämeri-liuska sisältää WWF:n Kalaoppaan vihreän listan kaloja sekä paikallisia kasviksia.

Lisäksi jokaisesta myydystä Skiffer-kahvikilosta lahjoitetaan 2 euroa Itämeren suojelutyölle. Robert Paulig Roasteryssä Skifferille paahdetun kahvin ja siinä käytettyjen papujen alkuperä on jäljitettävissä ja kahvin tuotannon vastuullisuuskysymykset on otettu huomioon.

WWF tekee tärkeää työtä luonnon ja ihmisten hy­vin­voin­nin eteen. Itämeren hyvinvointi on meille erityisen tärkeää. Haluamme omalta osaltamme olla mukana tukemassa Itämeren elin­voi­mai­suu­den pa­ran­ta­mis­ta.

Pyry Koskimo
Toimitusjohtaja, Peruna & Co. Oy

WWF tekee tärkeää työtä luonnon ja ihmisten hy­vin­voin­nin eteen. Itämeren hyvinvointi on meille erityisen tärkeää. Haluamme omalta osaltamme olla mukana tukemassa Itämeren elin­voi­mai­suu­den pa­ran­ta­mis­ta.

Pyry Koskimo
Toimitusjohtaja, Peruna & Co. Oy

Sokos & Emotion

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: We Care Icon -kosmetiikka

Sokos-tavaratalot ja Emotion-myymälät lahjoittavat jokaisen We Care Icon – I Love Tigers -luomiväripalettien hinnasta yhden euron WWF:lle tiikerien suojeluun.

Lisäksi osa kaikkien We Care Icon -värikosmetiikkatuotteiden myyntituotosta on sarjan lanseerauksesta lähtien (2009) lahjoitettu WWF:lle suomalaisen luonnon suojeluun. Syksyllä 2019 royalty-tuotteisiin lisättiin uudet We Care Icon -ihonhoitotuotteet.

We Care Icon -tuotteissa suositaan uusiutuvia ja luonnossa hajoavia raaka-aineita eikä niissä käytetä esimerkiksi eläinperäisiä aineita, hajusteita, parabeeneja tai säilöntäaineita. Myös turhaa pakkaamista vältetään. Tuotesarja on kehitetty Suomessa.

We Care Icon Sokoksen verkkokaupassa

Stockmann

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Elokuussa 2018 Stockmann tarjosi asiakkailleen mahdollisuuden lahjoittaa ostostensa yhteydessä haluamansa summan WWF:lle Itämeren luonnonsuojelutyöhön. Kampanja oli viikonlopun mittainen ja se järjestettiin Suomen luonnon päivän kunniaksi.

Syyskuussa 2017 Stockmann lahjoitti kuukauden ajan jokaisesta ostamatta jääneestä muovi- tai paperikassista tai ostetusta kestokassista 5 senttiä WWF:lle Itämeren suojelutyöhön. Kampanjan piiriin kuuluivat Stockmannin omat muovi- ja paperikassit ja se toteutettiin Stockmannin kaikissa tavarataloissa Suomessa.

Lisäksi syksyn 2017 Hullujen päivien aikana myytyjen kestokassien tuotto lahjoitettiin kokonaisuudessaan WWF:lle Itämeren suojelutyöhön.

”Etsimme jatkuvasti keinoja pienentää toimintamme ympäristövaikutuksia. Olemme iloisia voidessamme kampanjoida ostoskassien vähentämiseksi ja samalla osaltamme pienentää muoviroskan määrää merissä. Siksi on luonnollista ohjata kampanjasta saatavat varat WWF:lle Itämeren suojelutyöhön.”
– Yhteiskuntavastuupäällikkö Emilia Gädda, Stockmann

Stockmannin artikkeli: Kuinka monta kassia voimme jättää ostamatta syyskuussa?

Stockmannin tiedote: Jo 100 000 asiakasta jättänyt kassin ostamatta

Stockmannin tiedote: Stockmannin kassikampanja poiki 311 765 lahjoitusta Itämeren hyväksi

Stockmannin tiedote: Stockmann ja WWF järjestävät lahjoituskampanjan Suomen luonnon päivän kunniaksi

Stockmannin tiedote: Stockmannin ja WWF:n lahjoituskampanja keräsi varoja Itämeren hyväksi

Stora Enso

Yhteistyökumppani

Edistämme yhteistyössä Stora Enson kanssa metsien käytön kestävyyttä ja niiden vapaaehtoista suojelua Suomessa.

Esimerkkejä yhteistyöstä:

 • WWF ja Stora Enso edistävät FSC-metsäsertifioinnin käyttöönottoa Suomessa.
 • WWF ja Stora Enso edistävät metsän jatkuvaan kasvatukseen perustuvien metsänhoitomenetelmien käyttöönottoa.
 • Stora Enso on ollut mukana WWF:n Metsähaasteessa, joka julkistettiin vuonna 2016.
 • Stora Enso on ollut mukana WWF:n Perintömetsä-hankkeessa sen alusta lähtien.

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Yrityksen tavoitteena on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja.

Yhteistyö alkoi vuonna 1999.

Lisätietoa Stora Enson FSC-ryhmäsertifioinnista

Yhteistyö WWF:n kanssa antaa meille lisää luon­toar­vo­ja huomioivaa näkökulmaa met­sä­no­mis­ta­ja­pal­ve­lui­him­me. Yhteinen ta­voit­teem­me on edistää metsien käytön kestävyyttä met­sä­no­mis­ta­jal­le helpolla tavalla.

Pekka Kallio-Mannila
Yritysvastuujohtaja, Stora Enso

Yhteistyö WWF:n kanssa antaa meille lisää luon­toar­vo­ja huomioivaa näkökulmaa met­sä­no­mis­ta­ja­pal­ve­lui­him­me. Yhteinen ta­voit­teem­me on edistää metsien käytön kestävyyttä met­sä­no­mis­ta­jal­le helpolla tavalla.

Pekka Kallio-Mannila
Yritysvastuujohtaja, Stora Enso

Strömma Finland

Yhteistyökumppani

WWF toimii yhteistyössä Strömma Turism & Sjöfartin kanssa puhtaamman Itämeren puolesta Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.

Strömma jakaa matkailijoille ja yhteistyökumppaneilleen tietoa Itämeren ympäristöhaasteista ja tukee WWF:n paikallisia luonnonsuojeluhankkeita.

Suomessa Strömma tukee talkooleiriämme Vallisaaressa. Leirillä tehdään töitä Helsingin rannikon arvokkaiden luonto- ja kulttuurikohteiden kunnostamiseksi. Strömma Finland on myös sitoutunut noudattamaan ravintolalaivoillaan WWF:n Kalaoppaan linjauksia.

Kesäkaudella 2018 Strömma tarjosi asiakkailleen mahdollisuuden lahjoittaa ostostensa yhteydessä haluamansa summan WWF:lle Itämeren luonnonsuojelutyöhön.

“Strömma-ryhmällä on lähes 80 matkustaja-alusta, jotka risteilevät Itämeren saaristossa. Strömmalle on tärkeää, että voimme ylpeänä esitellä kaunista ja ainutlaatuista ympäristöämme niin paikallisille asukkaille kuin matkailijoille. Tuemme WWF:n vaikuttamistyötä ja haluaisimme mielellämme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme osallistuvan siihen”.
– 
Toimitusjohtaja Peter Kåla, Strömma Suomi Oy

Strömma Turism & Sjöfart tuottaa tekemistä, elämyksiä ja viihdettä vapaa-aikaan, tapahtumiin ja kokouksiin.

Yhteistyö alkoi vuonna 2015.

Tiedote: Strömma ja WWF yhteistyöhön Itämeren suojelemiseksi

Lisätietoja yhteistyöstä WWF Ruotsin sivuilla

Sushibar + Wine

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Käsityösushia, skandinaavista muotoilua ja orgaanisia viinejä yhdistävä Sushibar + Wine lahjoittaa jokaisesta myydystä New Nordic -lajitelmasta 0,50 euroa WWF:n Itämeri-työlle. Lajitelmassa käytetyt kotimaiset kalat löytyvät WWF:n Kalaoppaan vihreältä listalta.

Sushibar + Wine käyttää tuotteissaan ainoastaan WWF:n vihreän listan mereneläviä lukuunottamatta norjalaista merilohta, joka on keltaisella listalla. Yrityksessä tehdään jatkuvasti töitä, jotta tulevaisuudessa saataisiin myös vihreän listan lohta, joka täyttää laadultaan ja tuoreudeltaan sushin vaatimukset.

Tutustu New Nordic -lajitelmaan

Me Sushibar + Winella tykätään maa­pal­los­tam­me. Yhdessä WWF.n kanssa kehitetyssä ’New Nordic’ -la­ji­tel­mas­sa oleva ’Baltic Nigiri’ on kään­nyt­tä­nyt monta si­lak­kas­kep­tik­koa puolelleen, mikä on meistä aivan mahtavaa!

Anders Westerholm
Entrepreneur, Sushibar + Wine

Me Sushibar + Winella tykätään maa­pal­los­tam­me. Yhdessä WWF.n kanssa kehitetyssä ’New Nordic’ -la­ji­tel­mas­sa oleva ’Baltic Nigiri’ on kään­nyt­tä­nyt monta si­lak­kas­kep­tik­koa puolelleen, mikä on meistä aivan mahtavaa!

Anders Westerholm
Entrepreneur, Sushibar + Wine

System Frugt

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Earth Control -tuotteet

System Frugt lahjoitti 1.5.–30.6.2018 jokaisen Earth Control -tuotteen hinnasta 10 senttiä WWF Suomelle metsien suojelutyöhön.

Vastaava royaltykampanja järjestettiin ensimmäisen kerran touko-kesäkuussa 2017.

Tanskalainen System Frugt on tehnyt yhteistyötä myös WWF Tanskan kanssa vuodesta 2014.

”Olen todella iloinen, että toiminnan laajennuttua Suomeen pääsimme aloittamaan yhteistyön myös WWF Suomen kanssa. Uskon, että yhteisestä matkastamme tulee pitkä ja että se auttaa kumpaakin osapuolta. Kehitämme aktiivisesti omaa toimintaamme kestävän kehityksen ja hankintaketjun läpinäkyvyyden osalta ja haluamme olla mukana tukemassa omalla panoksellamme WWF:n pitkäjänteistä luonnonsuojelutyötä.”
– Maajohtaja Jouni Kesseli, System Frugt Oy Ab

Earth Control on System Frugt A/S:n rekisteröimä tavaramerkki. Yritys ostaa ja pakkaa laadukkaita kuivattuja hedelmiä ja pähkinöitä sekä snacks-tuotteita.

Tutustu Earth Control -tuotteisiin

Tetra Pak

Yhteistyökumppani

Haastoimme yhdessä Tetra Pakin kanssa Suomen alakoulut kierrätyskilpailuun. Kampanjan tavoitteena oli edistää kartonkisten maito- ja mehutölkkien kierrättämistä ja tukea WWF:n luonnonsuojelutyötä.

Kilpailu oli jatkoa WWF Ruotsin ja Tetra Pakin pitkäaikaiselle yhteistyölle ja Ruotsissa järjestetyille vastaaville kilpailuille. Vuonna 2018 kilpailu järjestettiin maaotteluna suomalaisten ja ruotsalaisten alakoululaisten kesken.

Kilpailuun kutsuttiin mukaan kaikki Suomen 1.– 6.-luokkalaiset. Kilpailu alkoi elokuussa 2018 ja jatkui helmikuuhun 2019 saakka. Sen tavoitteena oli kertoa kierrätyksestä ja innostaa koululaiset kierrättämään erilaisten tehtävien avulla. Luokat saattoivat esimerkiksi vierailla paikallisella kierrätyspisteellä, ideoida kierrätyskampanjan sekä jakaa tietoa kierrättämisestä. Samalla oppilaat osallistuivat WWF:n luonnonsuojelutyöhön, jota Tetra Pak tukee.

”Tetra Pak ja WWF ovat molemmat pitkäjänteisesti sitoutuneet kestävän kehityksen edistämiseen ja siksi yhteistyö tässäkin kampanjassa on erittäin luontevaa.”
– Ympäristöpäällikkö Sari Hassi, Tetra Pak Oy

Tetra Pak valmistaa elintarvikepakkauksia kartongista ja on maailman johtava ruoan prosessoinnin ja pakkausratkaisujen tarjoaja.

Tetra Pakin tiedote: Kartonkikilpailu innosti koululaiset kierrättämään Suomessa ja Ruotsissa

Lisätietoja yhteistyöstä WWF Ruotsin sivuilla

Toyota

Yhteistyökumppani Lahjoitus

Toyota tukee luonnonsuojelutyötämme lahjoittamalla käyttöömme pistokehybridihenkilöauton.

“Yhteistyö WWF Suomen kanssa on meille tärkeä osa paikallista ympäristötoimintaamme. Haluamme mahdollistaa WWF:n henkilöstön liikkuvuuden poikkeuksellisen vähäpäästöisesti ja käytännöllisesti. Toyotan ja WWF:n globaalitason yhteistyö vankistaa entisestään paikallistenkin ympäristötavoitteiden saavuttamista.”
– 
Ympäristöpäällikkö Kalle Kalaja, Toyota Auto Finland Oy

Yhteistyö alkoi vuonna 2006.

WWF ja Toyota aloittivat vuonna 2016 myös kansainvälisen yhteistyön, jonka teemoina ovat luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä ilmastonmuutos.

Uimaliitto

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuotteet: Nuorten EM-kisaliput 2018 ja saimaannorppa-pehmolelut

Uimaliitto lahjoitti jokaisen myydyn 2018 nuorten EM-kisalipun hinnasta 10 prosenttia WWF:n työlle saimaannorpan suojelemiseksi. Nuorten EM-kilpailut uinnissa, uimahypyissä ja taitouinnissa järjestettiin Helsingissä ja Tampereella 25.6.–8.7.2018.

Kisojen maskottina toimi Norphy-saimaannorppa ja kisojen yhteydessä myytiin saimaannorppa-pehmoleluja. Uimaliitto lahjoitti jokaisen myydyn pehmolelun hinnasta 10 prosenttia saimaannorpan suojelutyölle.

Kisojen kummeina toimivat Kimmo Ohtonen ja Hanna-Maria Seppälä.

Tutustu nuorten EM-kisasivuihin

Veikkaus

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Luonto-arvat

Osa Veikkauksen Luonto-arpojen myyntituotosta lahjoitetaan WWF:n luonnonsuojelutyöhön. Arvat ovat saatavilla Veikkauksen myyntipaikoissa ja nettiarpana.

Luonto-arvat netissä

Villawool

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Villawool x WWF -pipot

Villawool lahjoittaa jokaisesta Villawool x WWF -mallistoon kuuluvan pipon hinnasta 3 euroa WWF:lle arktisen alueen suojelemiseksi.

Yhteistyöpipot on valmistettu Bluesign-sertifioidusta merinovillasta.

Yhteistyö käynnistyi vuonna 2017.

“Olemme perheyrityksenä koko 40-vuotisen historiamme aikana aina panostaneet parhaaseen laatuun, käsityöläisyyteen ja ekologisuuteen. Yrityksillä on nyt ja varsinkin tulevaisuudessa iso vastuu ympäristöstä. Yhteistyössä WWF:n kanssa voimme antaa luonnolle ja maapallolle takaisin, ja jatkaa entistä luottavaisemmin mielin käsityötä parempien ja kestävien tuotteiden tekemisessä.”
– Designer, Creative Director Rasmus Tikkanen, Villawool

Villawool x WWF -pipot Villawoolin verkkokaupassa

WWF Green Office

Yhteistyökumppani Green office

WWF Green Officessa organisaatiot rakentavat valmiin mallimme pohjalta omiin tarpeihinsa sopivan ympäristöjärjestelmän. Sen avulla organisaatiot pienentävät työpaikkojensa hiilijalanjälkeä ja käyttävät luonnonvaroja vastuullisesti.

WWF:n ystäväyritys

Yhteistyökumppani Lahjoitus

WWF:n ystäväyritykset tukevat luonnonsuojelutyötämme tekemällä vuosittain lahjoituksen, jonka suuruus määräytyy yrityksen koon mukaan. Vuonna 2015 perustettu Ystäväyritys-ohjelma on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille.

Tutustu WWF:n ystäväyrityksiin

Sinua saattaa kiinnostaa