Yhteistyökumppanit

Toimimme yhdessä monien eri alojen yritysten kanssa. Yhteistyökumppaneidemme kanssa edistämme yritystoiminnan vastuullisuutta. Lahjoitusten ja royalty-myynnin avulla tuetaan luonnonsuojelutyötä ja mediakumppaneiden avulla voimme tavoittaa uusia yleisöjä. Tutustu kumppaneihimme ja yhteistyön sisältöihin.

Ålandsbanken

Pääyhteistyökumppani

Ålandsbanken tukee luonnonsuojelutyötämme ja erityisesti Itämeren suojelua. Lisäksi kannustamme yhdessä kuluttajia ympäristömyönteiseen muutokseen.

Ålandsbanken tarjoaa asiakkailleen biohajoavan, ympäristövaikutuksia mittaavan Itämerikortti-maksukortin. Kortilla halutaan vaikuttaa kulutustottumuksiin. Itämerikorttia käyttävä asiakas voi nähdä ostostensa suuntaa-antavan hiilijalanjäljen ja sen perusteella halutessaan parantaa Itämeren tilaa lahjoittamalla rahaa luonnonsuojeluun tai muuttamalla käyttäytymistään.

Yhteistyömme kytkeytyy Ålandsbankenin Itämeriprojektiin. Ålandsbanken on tukenut erilaisia ympäristöprojekteja jo lähes 20 vuoden ajan Itämeritilin kautta. Vuosittain Itämeren suojeluprojekteihin lahjoitetaan summa, joka vastaa 0,2 % Itämeritilien talletuksista.

Ålandsbanken-konserni tarjoaa pankki- ja varainhoitopalveluja ja it-palveluja sekä myöntää kortteja Ahvenanmaalla, Suomessa ja Ruotsissa.

Yhteistyö alkoi vuonna 2016.

Tiedote: Ålandsbanken tarjoaa ensimmäisenä maailmassa ympäristöystävällisen maksukortin, jolla voi mitata ilmastovaikutustaan

Yhteistyö WWF:n kanssa auttaa meitä tarjoamaan ku­lut­ta­jil­le vaih­toeh­toi­sia käyt­täy­ty­mis­mal­le­ja ja myös eri­tyyp­pi­siä ym­pä­ris­tö­koh­tei­ta, joita kuluttaja halutessaan voi tukea.

Anne-Maria Salonius
Suomen liiketoiminta-alueen johtaja, Ålandsbanken

Yhteistyö WWF:n kanssa auttaa meitä tarjoamaan ku­lut­ta­jil­le vaih­toeh­toi­sia käyt­täy­ty­mis­mal­le­ja ja myös eri­tyyp­pi­siä ym­pä­ris­tö­koh­tei­ta, joita kuluttaja halutessaan voi tukea.

Anne-Maria Salonius
Suomen liiketoiminta-alueen johtaja, Ålandsbanken

Dittmar & Indrenius

Green Office Lahjoitus Pääyhteistyökumppani

Yhteistyön tavoitteena on edistää ja tukea ympäristönsuojelutyötä. Dittmar & Indrenius tukee toimintaamme tarjoamalla juridista neuvonantoa maksuttomana pro bono -työnä, jotta voimme itse keskittyä ympäristönsuojelutyöhön.

Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto on tarjonnut kokonaisvaltaisia neuvoja yritysasiakkailleen vuodesta 1899. Yritysvastuullisuus on osa Dittmar & Indreniuksen tapaa työskennellä ja antaa siten panoksensa ympäröivän yhteiskunnan toimintaan.

“Haluamme olla tukemassa WWF:n merkittävää tehtävää maailman tulevaisuuden rakentamisessa. Yhteistyömme WWF:n kanssa on merkityksellistä meille sekä yrityksenä että yksilötasolla: yritysvastuullisuus on osa omaa kulttuuriamme ja henkilöstöllemme yhteistyö WWF:n kanssa on merkityksellistä ja innostavaa. Valinnoillamme on merkitystä koko maailman tulevaisuuden kannalta.”
– Senior Partner Jan Ollila, Dittmar & Indrenius

Yhteistyö alkoi vuonna 2012. Lisäksi Dittmar & Indrenius on ollut mukana WWF Green Office -verkostossa vuodesta 2014.

Fiskars

Pääyhteistyökumppani Royalty-yhteistyö

Royalty-tuote: Fiskars kierrätyssakset

Teemme yhteistyötä Fiskarsin kanssa monimuotoisen luonnon suojelemiseksi Suomessa.

Fiskars valmistaa 40 000 kappaleen erikoiserän kierrätyssaksia, joista jokainen saksipari edustaa yhtä eliölajia Suomessa. Fiskars lahjoittaa kierrätyssaksien Suomen yritysmyynnistä 5 prosenttia suojelutyöllemme. Lahjoituksella järjestämme vuonna 2021 talkoita, jotka ovat konkreettinen tapa auttaa luonnonympäristöjä ja niiden runsasta lajikirjoa. Sakset ovat osa Design Recycled -sarjaa, johon lukeutuu myös Iittalan kierrätyslasituotteita.

Kierrätyssakset valmistetaan Suomessa Billnäsin tehtaalla, missä jokainen saksipari testataan käsin. Sakset on valmistettu kierrätetyistä materiaaleista ja ovat 100 prosenttisesti kierrätettävissä. Niiden kahvaosa on valmistettu uudesta, kotimaassa kehitetystä ja valmistetusta biopohjaisesta materiaalista. Saksien terät ovat myös kierrätettyä ruostumatonta terästä. Kierrätyssaksilla on energia- ja materiaalitehokkaiden valmistusmenetelmien ansiosta 40 prosenttia pienempi hiilijalanjälki kuin perinteisillä saksilla.

Kierrätyssakset sekä muut kierrätysmateriaaleista valmistetut yritysyhteistyötuotteet tulevat myyntiin 1.9.2020 alkaen. Design recycled -tuotteet ovat saatavilla Fiskars Groupin yritysmyynnistä.

Visiomme on parantaa elä­män­laa­tua to­del­li­sil­la ja kestävillä rat­kai­suil­la. Olemme yrityksenä sitoutuneet luomaan kestävää kehitystä tukevia palveluita ja tuotteita, joten yhteistyö WWF Suomen kanssa on meille täydellinen mah­dol­li­suus rakentaa yhdessä vas­tuul­li­sem­paa tu­le­vai­suut­ta. Design recycled -tuotteet ovat erinomainen esimerkki pyr­ki­myk­ses­täm­me kehittää vas­tuul­li­ses­ti tuotettuja tuotteita, jotka ovat valmistettu eko­lo­gi­sis­ta ma­te­ri­aa­leis­ta.

Leni Valsta
VP, Sustainability, Fiskars Group

Visiomme on parantaa elä­män­laa­tua to­del­li­sil­la ja kestävillä rat­kai­suil­la. Olemme yrityksenä sitoutuneet luomaan kestävää kehitystä tukevia palveluita ja tuotteita, joten yhteistyö WWF Suomen kanssa on meille täydellinen mah­dol­li­suus rakentaa yhdessä vas­tuul­li­sem­paa tu­le­vai­suut­ta. Design recycled -tuotteet ovat erinomainen esimerkki pyr­ki­myk­ses­täm­me kehittää vas­tuul­li­ses­ti tuotettuja tuotteita, jotka ovat valmistettu eko­lo­gi­sis­ta ma­te­ri­aa­leis­ta.

Leni Valsta
VP, Sustainability, Fiskars Group
Jo vuodesta 1649 Fiskarsin toimintaa ovat ohjanneet korkea laatu, käytettävyys ja ajaton muotoilu. Tänä päivänä Fiskars on yksi maailman johtavista puutarha- ja keittiötuotevalmistajista inspiroiden arjen luovuuteen.
Fiskars-kierrätyssakset

Iittala

Pääyhteistyökumppani Royalty-yhteistyö

Royalty-tuote:  Kierrätyslasikokoelma

Teemme yhteistyötä Iittalan kanssa monimuotoisen luonnon suojelemiseksi Suomessa.

Iittala lahjoittaa kierrätyslasikokoelman Suomen yritysmyynnistä 5 prosenttia suojelutyöllemme. Lahjoituksella järjestämme vuonna 2021 talkoita, jotka ovat konkreettinen tapa auttaa luonnonympäristöjä ja niiden runsasta lajikirjoa.

WWF-yhteistyötuotteet on valmistettu 100 prosenttisesti kierrätyslasista Suomessa, Iittalan lasitehtaalla. Yhteistyötuotteisiin kuuluvat kierrätyslasista valmistetut Aalto-maljakko 120 mm, Aalto-kynttilälyhty 60 mm, Aalto-kulho 75mm sekä Oiva Toikan suunnittelema Tirri-lintu.

Kierrätetystä lasista valmistetut tuotteet säästävät sekä energiaa että luonnonvaroja. Kierrätyslasin valmistamisessa on hyödynnetty Iittalan lasitehtaalla syntyvää hukkalasia, eli lasituotteet eivät sisällä lainkaan uusia materiaaleja. Lasitehtaalla hukkalasia syntyy suupuhalluksen jälkityöstössä, lasin valutuksen aikana ja laaduntarkastuksen yhteydessä, jos esine ei täytä Iittalan tarkkoja laatukriteerejä.

Hukkalasista valmistetut esineet ovat yhtä kestäviä, kirkkaita ja laadukkaita kuin täysin uusista materiaaleista valmistetut esineet. Iittalan tavoitteena on tulevaisuudessa hyödyntää valtaosa hukkalasista uusien tuotteiden valmistamisessa. Kirkkaan lasin osalta tavoite toteutui jo kesällä 2019. 

Yritysyhteistyötuotteet tulevat myyntiin 1.9.2020 alkaen. Tuotteet ovat saatavilla Fiskars Groupin yritysmyynnistä.

Koko Iittalan historian ajan pohjoinen luonto on toiminut ins­pi­raa­tion lähteenä muo­toi­lul­lem­me sekä läs­nä­olol­laan määritellyt suhdettamme ympäristöön ko­ko­nai­suu­des­saan. Arvostamme suuresti WWF:n työtä, ja ydin­toi­min­tam­me ohessa tuemme ja spon­so­roim­me jatkuvasti tahoja, jotka tekevät tärkeää työtä ym­pä­ris­tön­suo­je­lun saralla.

Katarina Pettersson
Suomen markkinointijohtaja, Iittala

Koko Iittalan historian ajan pohjoinen luonto on toiminut ins­pi­raa­tion lähteenä muo­toi­lul­lem­me sekä läs­nä­olol­laan määritellyt suhdettamme ympäristöön ko­ko­nai­suu­des­saan. Arvostamme suuresti WWF:n työtä, ja ydin­toi­min­tam­me ohessa tuemme ja spon­so­roim­me jatkuvasti tahoja, jotka tekevät tärkeää työtä ym­pä­ris­tön­suo­je­lun saralla.

Katarina Pettersson
Suomen markkinointijohtaja, Iittala

Vuonna 2019 Iittala lahjoitti jokaisesta Suomessa myydystä Iittalan merensinisen lasiesineen myyntihinnasta 2,5 prosenttia työllemme Arktisen luonnon suojelemiseksi. Yhteistyötuotteisiin kuului tuolloin valikoituja Alvar Aalto-, Kastehelmi- ja Kartio-sarjojen esineitä.

Iittala on pohjoismaisen muotoilun pioneeri. Brändi edustaa harkittua muotoilua, joka on suunniteltu kestämään – päivästä ja vuodesta toiseen, sukupolvien yli. Muotoilu edustaa kehitystä: luovuudesta kumpuavaa pyrkimystä parempaan. Kaiken ytimessä on pohjoismainen luovuus.

K-ryhmä

Green Office Pääyhteistyökumppani Royalty-yhteistyö

Teemme yhteistyötä K-ryhmän (Kesko ja K-kaupat) kanssa uhanalaisten vaelluskalakantojen pelastamiseksi ja palauttamiseksi. Yhteistyö alkoi vuonna 2017.

K-ryhmän ja WWF:n K-Kalapolut-yhteistyössä kartoitetaan ja avataan eri puolilta Suomea löytyviä vaellusesteitä. Avaamme vaellusesteitä ja teemme kutusoraikkoja yhdessä maa- ja vesialueiden omistajien, paikallisten K-kauppiaiden ja vapaaehtoisten kanssa. Yhteistyön alkuvaiheessa keskityttiin vaellusesteiden kartoittamiseen ja toimintamallin pilotointiin. Varsinainen talkootoiminta vaellusesteiden purkamiseksi alkoi vuonna 2018. Tavoitteena on samalla lisätä tietoisuutta ja keskustelua Suomen uhanalaisista vaelluskalakannoista. Yhteistyön tunnistaa “Kuteminen kuuluu kaikille” -sloganista. Seuraa K-Kalapolut-yhteistyön työn tuloksia ja katso animaatio Suomen vaelluskaloista sekä vaellusesteistä ja niiden purkamisen vaikutuksista K-Kalapolut-sivustolta. Yhteistyö on nostettu esiin myös WWF:n kansainvälisessä Nature Means Business -julkaisussa.

 

WWF on yksi maailman ar­vos­te­tuim­mis­ta ym­pä­ris­tö­jär­jes­töis­tä. Mo­ni­vuo­ti­nen yh­teis­työm­me antaa meille mah­dol­li­suu­den tehdä konk­reet­tis­ta vas­tuul­li­suus­työ­tä. Pääsemme nyt oikeasti laittamaan ku­mi­saap­paat jalkaan ja kädet saveen.

Matti Kalervo
Vastuullisuusjohtaja, Kesko

WWF on yksi maailman ar­vos­te­tuim­mis­ta ym­pä­ris­tö­jär­jes­töis­tä. Mo­ni­vuo­ti­nen yh­teis­työm­me antaa meille mah­dol­li­suu­den tehdä konk­reet­tis­ta vas­tuul­li­suus­työ­tä. Pääsemme nyt oikeasti laittamaan ku­mi­saap­paat jalkaan ja kädet saveen.

Matti Kalervo
Vastuullisuusjohtaja, Kesko

Yhteistyö on jatkumoa K-ryhmän pitkäjänteisesti tekemälle työlle kestävien kalakantojen turvaamiseksi. K-ryhmä on noudattanut tarkasti WWF:n Kalaoppaan suosituksia ja K-ryhmän kala- ja äyriäislinjaus täytti kymmenen vuotta vuonna 2018.

Kesko tukee myös ilmastotyötämme arktisen alueen ja monimuotoisen luonnon suojelemiseksi. Joulukuussa 2019 toteutimme royalty-kampanjan, jonka aikana Kesko lahjoitti jokaisesta yhteistyön piiriin kuuluvan lahjakortin hinnasta yhden prosentin luonnonsuojelutyöllemme.

Kesko on suomalainen yritys, joka toimii päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Kesko on vuonna 2017 valittu maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalle sijalle 25 ja samalla maailman vastuullisimmaksi kaupan alan yritykseksi. Kesko on ensimmäinen suomalainen yritys, jonka Science Based Targets -ilmastotavoitteet on hyväksytty.

Tiedote: K-ryhmä ja WWF yhteistyöhön uhanalaisten vaelluskalojen puolesta: “Kuteminen kuuluu kaikille”

Uutinen: WWF:n ja K-ryhmän neljäs K-Kalapolut-kausi käynnistyy pienpoikastarkkailulla – vaelluskalojen hyväksi tehdään töitä poikkeusaikanakin

Lue lisää WWF:n virtavesityöstä

Mandatum Life

Pääyhteistyökumppani

Työskentelemme yhdessä Mandatum Lifen kanssa vastuullisen sijoittamisen edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tuotamme ohjeita ja viestimme sidosryhmille. Tavoitteenamme on, että sijoittajat korvaisivat hiili-intensiivisiä sijoituskohteitaan ilmaston kannalta kestävämmillä vaihtoehdoilla. Taustalla on tarve sopeuttaa sijoitustoimialan toimintaa Pariisin ilmastosopimuksessa sovitun 1,5–2 asteen lämpötilatavoitteen edellyttämälle tasolle.

Haluamme luoda yhdessä konkreettisia toimintamalleja siihen, miten sijoittajat vähentävät käytännössä sijoitustensa hiilidioksidipäästöjä. Näin sijoitusvarallisuus ohjautuu yrityksiin, jotka toimivat ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Olemme julkaisseet yhteistyössä Mandatum Lifen kanssa Sijoittajan ilmasto-oppaan, jossa on ohjeita vastuulliseen sijoittamiseen sekä instituutioille että yksityissijoittajille. Opas antaa arvokasta tietoa sijoittajille, jotka haluavat varmistaa, että omat sijoitukset ovat ilmastokestävissä kohteissa, eli yhtiöissä, jotka vähentävät riittävän kunnianhimoisesti omia hiilidioksidipäästöjään.

Haluamme olla WWF:n vas­tuul­li­sen si­joit­ta­mi­sen ja ilmastotyön tukija ja kumppani. WWF:n pitkän asian­tun­te­muk­sen tuella parannamme si­joi­tus­toi­min­tam­me vai­kut­ta­vuut­ta ja löydämme konk­reet­ti­sia ratkaisuja sijoitusten ym­pä­ris­tö­vas­tuul­li­suu­den edis­tä­mi­seen.

Carolus Reincke
Salkunhoitaja, Mandatum Life

Haluamme olla WWF:n vas­tuul­li­sen si­joit­ta­mi­sen ja ilmastotyön tukija ja kumppani. WWF:n pitkän asian­tun­te­muk­sen tuella parannamme si­joi­tus­toi­min­tam­me vai­kut­ta­vuut­ta ja löydämme konk­reet­ti­sia ratkaisuja sijoitusten ym­pä­ris­tö­vas­tuul­li­suu­den edis­tä­mi­seen.

Carolus Reincke
Salkunhoitaja, Mandatum Life

Mandatum Life on suomalainen finanssiyhtiö ja osa Sampo-konsernia. Yrityksen visiona on olla Suomen arvostetuin asiakasvarojen hoitaja ja taloudellisten riskien turvaaja.

Yhteistyö alkoi vuonna 2017.

Sijoittajan opas ilmastoriskien hallintaan

Tiedote: WWF Suomi ja Mandatum Life yhteistyöhön sijoitustoiminnan ilmastovastuullisuuden lisäämiseksi

Mandatum Lifen tiedote: Mandatum Lifen omien sijoituskorien ja mandaattivarainhoidon hiilijalanjälki reilusti alle vertailuindeksien

Tallink-konserni

Pääyhteistyökumppani

Teemme Tallink-konsernin kanssa pitkäjänteistä yhteistyötä Itämeren suojelemiseksi.

Yhteistyön tavoitteena on edistää Suomesta liikennöivien Tallinkin ja Silja Linen laivojen ympäristövastuullisuutta, kertoa laivayhtiön asiakkaille Itämeren suojelun tärkeydestä sekä pitää yllä henkilökunnan ympäristötietoisuutta.

Esimerkkejä yhteistyöstä:

 • Tallinkin ja Silja Linen laivoilla on jo vuosien ajan tehty pitkäjänteistä työtä päästöjen pienentämiseksi. Myös kierrätykseen kiinnitetään erityistä huomiota.
 • Silja Linen laivat sitoutuivat ensimmäisten joukossa WWF:n vetoomukseen olla laskematta jätevesiään Itämereen.
 • Laivojen ravintoloissa pyritään noudattamaan WWF:n Kalaoppaan linjauksia ja matkustajille on kerrottu vastuullisista kalavalinnoista.
 • Olemme kouluttaneet Tallink Siljan henkilökuntaa osaksi WWF:n vapaaehtoisia öljyntorjuntajoukkoja.
 • Järjestämme yhdessä viestinnällisiä kampanjoita laivamatkustajille.
 • Olemme järjestäneet lapsille Silja Linen laivoilla ympäristökasvatuksellista ohjelmaa, kuten Muumin merikoulun kesällä 2010 ja Itämeri-suunnistuksen kesällä 2016.
 • Keräsimme kampanjan avulla varoja Itämerennorpan hyväksi. Lahjoittajat saivat nimensä näkyviin Tallinkin uudelle Megastar-laivalle.

Tallink-konserni on yksi Itämeren alueen suurimmista matkustaja- ja rahtiliikennevarustamoista.

Yhteistyö alkoi vuonna 2001 Silja Linen aluksilla. Silja Line toimi pitkään WWF:n Itämeri-kampanjan, Operaatio Merenneidon, tukijana. Nykyinen yhteistyösopimus Tallink-konsernin kanssa solmittiin vuonna 2016.

Tiedote: WWF Suomi ja Tallink käynnistivät keräyksen Itämerennorpan suojeluun

UPM

Pääyhteistyökumppani

Käynnistimme vuonna 2019 yhteistyön UPM:n kanssa Suomen metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Yhteistyössä haastamme UPM:ää saavuttamaan syksyllä 2018 julkistamansa No net biodiversity loss -sitoumuksen tavoitteet. UPM julkaisi sitoumuksensa tarkemmat tiedot ja keinot sen saavuttamiseksi sekä sitoi sen osaksi rahoitustaan maaliskuussa 2020. Odotamme UPM:n sitoumukselta hyviä tuloksia metsäluonnon turvaamiseksi.

Yhteistyömme UPM:n kanssa alkoi ensimmäisen kerran jo vuonna 1999, kun UPM tuli mukaan WWF Suomen perintömetsäohjelmaan. Vuodesta 2010 alkaen WWF Suomella ja UPM:llä on ollut useita yhteistyöjaksoja.  

Aiemman yhteistyön puitteissa olemme etsineet uusia tapoja kehittää keinoja, joilla turvaamme metsäluonnon monimuotoisuutta talousmetsissä sekä edistämme vapaaehtoisuuteen perustuvaa suojelua. Esimerkkejä aiemmasta yhteistyöstä:  

 •  Yhteisenä tavoitteenamme on ollut edistää FSC-sertifioinnin yhä laajempaa käyttöönottoa Suomen yksityismetsissä. UPM:n FSC-ryhmään oli vuoden 2019 loppuun mennessä liittynyt yli 500 000 hehtaaria yksityisiä metsänomistajia.
 • UPM on FSC-sertifioinut yhtiön omia metsiä lähes 500 000 hehtaaria.
 • Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi olemme kehittäneet yhteistyössä käytännön toimenpiteitä lajisuojeluun ja julkaisseet metsänomistajille ja metsäammattilaisille Valkoselkätikka ja metsänkäsittely -ohjeen. 
 • UPM tuli vuonna 2016 mukaan WWF Suomen Metsähaasteeseen. Yhtiö on sitoutunut tarjoamaan WWF:n Metsänhoito-oppaan mukaista metsänkäsittelyä metsänomistajan niin pyytäessä. 
 • Tilikaudella 2017 WWF-lehti painettiin UPM:n lahjoittamalleMaxiOffsetpaperille 
 • UPM on perustanut 14 Perintömetsä-kohdetta omiin metsiinsä.

UPM tarjoaa uusiutuvia ratkaisuja ja innovoi tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella. UPM on allekirjoittanut YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteet ja toimenpiteet perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössä työskentelee noin 18 700 henkilöä. UPM Biofore – Beyond fossils.

UPM ja biodiversiteetti

Accepta

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuotteet: Panda-vihkot ja -paperituotteet sekä toimistotarvikkeet

Accepta lahjoittaa osan WWF:n pandalogolla varustettujen vihkojen ja paperituotteiden myyntituotosta WWF:n luonnonsuojelutyöhön. Vihkot on valmistettu FSC-merkitystä paperista.

“Yrityksellämme on pitkä historia ympäristöystävällisten tuotteiden kauppaamisesta. Herlitz ja Pelikan -tuotevalikoimat ovat tästä oivallinen esimerkki. Haluamme osaltamme edistää vastuullisten tuotteiden saatavuutta ja antaa samalla oman panoksemme luonnonsuojelutyöhön.”
– Toimitusjohtaja Harri Jokinen, Accepta Oy

Vihkot ja paperituotteet Acceptan verkkokaupassa

Calligraphen

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: yritysjoulukortit

Calligraphen lahjoittaa osan WWF-yritysjoulukorttien myyntituotosta WWF:n luonnonsuojelutyölle.

Yritysjoulukortit Calligraphenin verkkokaupassa

Etana Editions

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Laura Merzin Tuhat ja yksi otusta -kirja

Etana Editions lahjoittaa jokaisesta myydystä kirjasta yhden euron WWF:lle tiikerien suojeluun. Lapsille suunnattu Tuhat ja yksi otusta -kirja kutsuu lukijansa ihastelemaan eläinmaailman rikkautta ja moninaisuutta. Kirja aktivoi lasta pohdintaan ja keskusteluun luonnon ihmeiden äärellä.

Kirja Etana Editionsin sivuilla

Kus­tan­ta­mol­lem­me ja kuvittaja Laura Merzille eläinten oikeudet ovat tärkeitä. Kirjassa kerrotaan muun muassa maailman suurimman kissapedon, tiikerin, elämästä. Koska haluamme turvata tiikerien elämän myös tu­le­vai­suu­des­sa, lahjoitamme rahaa erittäin uhanalaisen tiikerin suojeluun.

Jenni Erkintalo & Réka Király
Kustantajat, Etana Editions

Kus­tan­ta­mol­lem­me ja kuvittaja Laura Merzille eläinten oikeudet ovat tärkeitä. Kirjassa kerrotaan muun muassa maailman suurimman kissapedon, tiikerin, elämästä. Koska haluamme turvata tiikerien elämän myös tu­le­vai­suu­des­sa, lahjoitamme rahaa erittäin uhanalaisen tiikerin suojeluun.

Jenni Erkintalo & Réka Király
Kustantajat, Etana Editions

Fazer

Yhteistyökumppani

Yhteistyössä pyrimme turvaamaan luonnon monimuotoisuutta ja edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tavoitteena on pienentää vaikutuksia, joita Fazerin toiminnalla on luonnon monimuotoisuudelle.

Esimerkkejä yhteistyöstä:

 • WWF on ollut mukana vaikuttamassa Fazerin palmuöljysitoumuksen sisältöön ja metsäkatoa hillitseviin linjauksiin.
 • Vaikutamme yhdessä siihen, että Fazerin tuotteet ja palvelut tukevat kuluttajia kestävien valintojen tekemisessä.
 • Olemme järjestäneet yhteistyössä tilaisuuksia ja viestineet kestävistä ruokavalinnoista ja ruokahävikistä.
 • Olemme tehneet yhteistyötä kalastuksen ja kalahankinnan vastuullisuuden edistämiseksi. Fazer noudattaa ravintoloidensa kalavalinnoissa WWF:n Kalaoppaan suosituksia.

Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksituotteita sekä ruokailu- ja kahvilapalveluita.

Yhteistyö alkoi vuonna 2011.

Ruuan tuotanto ja ruo­kai­lu­tot­tu­muk­sem­me vaikuttavat mer­kit­tä­väs­ti ympäristöön. Yhteistyö ja asian­tun­te­muk­sen jakaminen on edellytys siir­ty­mi­sel­le kohti kestävämpää ruu­an­tuo­tan­toa. WWF:n asian­tun­ti­jat ovat tarjonneet tärkeää tukea Fazerin ym­pä­ris­tö­työl­le.

Nina Elomaa
Yritysvastuujohtaja, Fazer Group

Ruuan tuotanto ja ruo­kai­lu­tot­tu­muk­sem­me vaikuttavat mer­kit­tä­väs­ti ympäristöön. Yhteistyö ja asian­tun­te­muk­sen jakaminen on edellytys siir­ty­mi­sel­le kohti kestävämpää ruu­an­tuo­tan­toa. WWF:n asian­tun­ti­jat ovat tarjonneet tärkeää tukea Fazerin ym­pä­ris­tö­työl­le.

Nina Elomaa
Yritysvastuujohtaja, Fazer Group

Forsman tee

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Jääkarhu- ja Lumiukko-teepussit 100 g sekä teekalenterit

Forsmanin teetalo tukee WWF:n työtä arktisen luonnon suojelemiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Forsman tee lahjoittaa 20 senttiä jokaisesta myydystä Jääkarhu- ja Lumiukko-teepusseista ja 50 senttiä jokaisesta myydystä teejoulukalenterista WWF:n luonnonsuojelutyölle.

Tuotteet Forsman teen verkkokaupassa

WWF toteuttaa globaalisti konk­reet­ti­sia hankkeita luonnon ja ihmisen yhteisen hyvän edis­tä­mi­sek­si. Forsman tee haluaa olla tukemassa tätä tärkeää toimintaa.

Ari Santamäki
Teen maahantuoja, toimitusjohtaja, Aaro Forsman Oy

WWF toteuttaa globaalisti konk­reet­ti­sia hankkeita luonnon ja ihmisen yhteisen hyvän edis­tä­mi­sek­si. Forsman tee haluaa olla tukemassa tätä tärkeää toimintaa.

Ari Santamäki
Teen maahantuoja, toimitusjohtaja, Aaro Forsman Oy

Hanko Sushi

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: lohilajitelma

Hanko Sushi lahjoittaa jokaisesta myydystä lohilajitelmastaan 0,50 euroa WWF:lle kestävän kalanviljelyn eteen tehtävään työhön. Annoksessa käytettävä lohi on ASC-sertifioitua. Se on myös WWF:n Kalaoppaan vihreällä merkitty, vastuullinen valinta.

Suomen suurimman sushiravintolaketjun Hanko Sushin kaikille 24 ravintolalle on myönnetty joulukuussa 2019 kestävää kalastusta ja vastuullista vesiviljelyä edistävät MSC- ja ASC-jäljitettävyyssertifikaatit. Ravintolat tarjoavat vain sertifioiduista, kestävästi kalastetuista ja vastuullisesti kasvatetuista kaloista ja äyriäisistä tehtyä sushia. MSC:n (Marine Stewardship Counsil) sininen ja ASC:n (Aquaculture Stewardship Council) turkoosi ympäristömerkki kertovat kuluttajalle, että merenelävät ovat peräisin kestävästä kalakannasta tai vastuullisesta kalankasvatuslaitoksesta ja ne ovat jäljitettävissä koko matkan merestä tai vesiviljelylaitoksesta ravintolaan asti.

Lue lisää Hanko Sushin laatutyöstä

Käyt­tä­miem­me raaka-aineiden alkuperä ja laatu ovat tärkeitä asiak­kail­lem­me ja meille. Olemme ylpeitä siitä, että kaikki tarjoamamme kalat ja äyriäiset ovat ser­ti­fioi­tu­ja, kestävästi ka­las­tet­tu­ja ja kas­va­tet­tu­ja.

Jesper Björkell
tuotepäällikkö ja mentori

Käyt­tä­miem­me raaka-aineiden alkuperä ja laatu ovat tärkeitä asiak­kail­lem­me ja meille. Olemme ylpeitä siitä, että kaikki tarjoamamme kalat ja äyriäiset ovat ser­ti­fioi­tu­ja, kestävästi ka­las­tet­tu­ja ja kas­va­tet­tu­ja.

Jesper Björkell
tuotepäällikkö ja mentori

Heta Silverdesign

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Meri-sarjan korut

Heta Silverdesign lahjoittaa osan Meri-sarjan korujen myyntituotosta WWF:n Itämeren suojelutyölle. Koruissa käytettävä hopea on 90% kierrätyshopeaa.

Meri-korut verkkokaupassa

Näin do­ku­ment­ti­sar­jan Itämeren tilasta ja järkytyin. Mietin, mitä voisin itse tehdä ja minkä tahon kautta pystyisin auttamaan. Minulla oli kuin kohtalon oikusta juuri val­mis­tu­mas­sa uusi korusarja nimeltä Meri. Niinpä otin yhteyttä WWF:ään ja ehdotin yhteistyötä. On ilo olla mukana.

Heta Salmi
Korumuotoilija

Näin do­ku­ment­ti­sar­jan Itämeren tilasta ja järkytyin. Mietin, mitä voisin itse tehdä ja minkä tahon kautta pystyisin auttamaan. Minulla oli kuin kohtalon oikusta juuri val­mis­tu­mas­sa uusi korusarja nimeltä Meri. Niinpä otin yhteyttä WWF:ään ja ehdotin yhteistyötä. On ilo olla mukana.

Heta Salmi
Korumuotoilija

Hirsala Golf

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuotteet: aikuisten normaalihintainen green fee, yhdistelmäpelioikeus

Syyskuun 2020 aikana Hirsala Golf tukee WWF:n Itämeren suojelutyötä royalty-lahjoituksilla. Yritys lahjoittaa 5 euroa jokaisesta myydystä aikuisten normaalihintaisesta green feestä ja 15 euroa jokaisesta myydystä loppukauden 2020 ja tulevan kauden 2021 yhdistelmäpelioikeudesta.

Kesällä 2019 Hirsala Golfin alueella järjestettiin WWF:n ja Keskon K-Kalapolut-talkoot.

Jalofoods

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Jalotofu Maustamaton (270 g)

Jalofoods lahjoittaa 10 senttiä jokaisesta myydystä Jalotofu Maustamaton Luomu Reilu Kauppa (270 g) -tuotteesta WWF:n luonnonsuojelutyölle.

Vuonna 2018 teimme Jalofoodsin kanssa yhteistyötä Pelastetaan talvet -kampanjassa. Royalty-kampanja on luonteva jatko hyvälle yhteistyölle.

”Haluamme arvojemme mukaisesti vaikuttaa tekojen kautta ihmisten hyvinvointiin ja ympäristötietoisuuteen. Yhteistyö WWF:n kanssa on meille kunnia-asia ja konkreettinen osoitus siitä, että me kaikki voimme omilla esimerkeillämme vaikuttaa luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Nyt jos koskaan on meidän kaikkien aika osoittaa aitoa tahtoa oman elinympäristömme suojelemiseksi. Lisäksi tämä kampanja on 30-vuotisen juhlavuotemme investointi meille rakkaaseen asiaan.”
Kaupallinen johtaja Jouko Riihimäki, Jalofoods

Tutustu Jalotofu-resepteihin

Jalofoods lahjoittaa 10 senttiä jokaisesta myydystä Jalotofu Maustamaton-tuotteesta WWF:n luonnonsuojelutyölle.

K-plussa

Lahjoitus Yhteistyökumppani

K-Plussa tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden lahjoittaa kertyneen Plussa-rahan hyväntekeväisyyteen. WWF on yksi lahjoituskohteista.

”Sekä lukuisat Plussa-asiakkaat että K-Plussa arvostavat WWF:n työtä luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. Antamalla asiakkaillemme mahdollisuuden lahjoittaa Plussa-rahaa, voimme yhdessä tukea tätä tärkeää toimintaa.”
– 
Johtaja Tapio Näveri, Kesko Oyj

Lahjoita Plussa-raha WWF:lle Oma K-Plussa -palvelussa

Karhu Helsinki

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: asiakasprojektit

Digitoimisto Karhu Helsinki lahjoittaa jokaisen toteutuneen asiakasprojektin hinnasta 0,5 prosenttia WWF:n työlle jääkarhun suojelemiseksi. Lisäksi se kannustaa asiakkaitaan vastaamaan asiakastyytyväisyyskyselyyn lahjoittamalla jokaisesta palautetusta kyselystä 10 euroa WWF:lle.

Jääkarhu ja arktiset alueet ovat kor­vaa­mat­to­mia ja suuressa vaarassa. On hienoa, että pääsemme tekemään oman pienen osamme niiden pe­las­ta­mi­sek­si.

Timo Salminen
Asiakkuusjohtaja, Karhu Helsinki Oy

Jääkarhu ja arktiset alueet ovat kor­vaa­mat­to­mia ja suuressa vaarassa. On hienoa, että pääsemme tekemään oman pienen osamme niiden pe­las­ta­mi­sek­si.

Timo Salminen
Asiakkuusjohtaja, Karhu Helsinki Oy

Kemira

Lahjoitus Yhteistyökumppani

Kemira lahjoittaa 40 000 euroa WWF Suomelle Himalajan vesivarantojen suojelutyöhön. Tehokkain keino turvata Himalajan vesivarannot on suojella Nepalin ja Bhutanin metsiä. Lahjoituksella muun muassa perustetaan uusia yhteisömetsiä paikallisten ihmisten kanssa sekä edistetään kestävää metsänhoitoa ja politiikkaa.

”Puhtaan veden mahdollistaminen on Kemiran liiketoiminnan kulmakiviä. Sen vuoksi on luontevaa, että tuemme hanketta, jonka tavoitteena on suojella maailman herkimpiin alueisiin kuuluvan Himalajan vesivarantoja. Ilmastonmuutoksen tuomat muutokset ovat jo arkipäivää paikallisten asukkaiden elämässä, ja pidämme tärkeänä, että voimme osaltamme auttaa niiden vaikutusten hillitsemisessä. Globaalina yhtiönä valitsimme yhteistyökumppaniksi WWF:n, jolla on vahvaa osaamista kansainvälisten hankkeiden koordinoinnista ja erityisesti vesivarantojen suojelusta.”
– Industry & Water -segmentin johtaja Antti Salminen, Kemira

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Se tarjoaa asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaiden lopputuotteen laatua sekä prosessi- ja resurssitehokkuutta. Kemira on keskittynyt massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn.

Lue lisää lahjoituksesta

Kino Engel

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Kesäkinon elokuvaliput

Kino Engel lahjoittaa jokaisesta myydystä Kesäkinon elokuvalipusta 0,50 euroa WWF:lle Itämeren suojelutyöhön.

Tutustu Kesäkinoon

Lahjoitus merten suojeluun on paras mahdollinen sijoitus tu­le­vai­suu­teen. Jokainen merellä vietetty päivä lisää yhden päivän ihmisen elämään!

Mika Siltala
Cinema Mondo

Lahjoitus merten suojeluun on paras mahdollinen sijoitus tu­le­vai­suu­teen. Jokainen merellä vietetty päivä lisää yhden päivän ihmisen elämään!

Mika Siltala
Cinema Mondo

KTI Kiinteistötieto

Yhteistyökumppani

Toimimme KTI Kiinteistötieto Oy:n kanssa yhteistyössä kiinteistöjen energiatehokkuuteen ja ilmastokelpoisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Pyrimme yhdessä edistämään keinoja kiinteistöjen energiatehokkuuden, ilmastotavoitteiden ja liiketoiminnan vastuullisuustyön mittaamiseen sekä lisäämään tietoisuutta Suomen kiinteistömarkkinoiden toimijoille siitä, mitä ilmastotavoitteisiin sopeutuminen tarkoittaa kiinteistöjen osalta.

Yhteistyömme alkoi vuonna 2018.

KTI Kiinteistötieto Oy on suomalaista kiinteistöalaa palveleva puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa informaatio- ja tutkimuspalveluja kiinteistöjohtamisen moninaisiin tarpeisiin.

Olemassa olevalla kiin­teis­tö­kan­nal­la on valtava merkitys il­mas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­ses­sä, ja am­mat­ti­mai­set kiin­teis­tö­no­mis­ta­jat ovat etulinjassa tässä työssä. KTI:n ja WWF:n yhteistyö auttaa lisäämään tie­toi­suut­ta kiin­teis­tö­jen il­mas­to­vai­ku­tuk­sis­ta sekä il­mas­ton­muu­tok­sen hillinnän rat­kai­suis­ta ja hyvistä esi­mer­keis­tä.

Hanna Kaleva
Toimitusjohtaja, KTI Kiinteistötieto Oy

Olemassa olevalla kiin­teis­tö­kan­nal­la on valtava merkitys il­mas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­ses­sä, ja am­mat­ti­mai­set kiin­teis­tö­no­mis­ta­jat ovat etulinjassa tässä työssä. KTI:n ja WWF:n yhteistyö auttaa lisäämään tie­toi­suut­ta kiin­teis­tö­jen il­mas­to­vai­ku­tuk­sis­ta sekä il­mas­ton­muu­tok­sen hillinnän rat­kai­suis­ta ja hyvistä esi­mer­keis­tä.

Hanna Kaleva
Toimitusjohtaja, KTI Kiinteistötieto Oy

Kultakeskus

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Panda-kummilusikka

Kultakeskus lahjoittaa osan Panda-kummilusikoiden myyntituotosta WWF:n luonnonsuojelutyölle. Osa Panda-kummilusikassa käytetystä hopeasta on kierrätyshopeaa.

“Olemme jo usean vuosikymmenen ajan tukeneet ja haluamme jatkossakin olla mukana tukemassa WWF:n arvokasta toimintaa meille tärkeän luontomme säilyttämiseksi.”
– 
Toimitusjohtaja Ilkka Ruohola, Kultakeskus Oy

Kultakeskuksen tuotteiden jälleenmyyjät

Löyly Helsinki

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Jasperin kalakeitto

Helsinkiläinen Löyly-ravintola lahjoittaa jokaisen Jasperin kalakeiton hinnasta 0,50 euroa WWF:n Itämeri-työlle. Keitossa käytettävät kalat on valittu WWF:n Kalaoppaan vihreältä listalta.

Löyly on rakennettu FSC-sertifioidusta puusta ja se on Suomen ensimmäinen FSC-sertifioitu rakennusprojekti. WWF oli mukana projektissa viestimässä kuluttajille FCS-sertifikaatin merkityksestä.

Tiedote: Jaspen Pääkkösen lohikeitto poikinut yli 30 000 euron lahjoituksen WWF:lle

Huolehdimme ym­pä­ris­tö­vas­tuul­li­ses­ta lii­ke­toi­min­nas­ta. Osal­lis­tu­mal­la Itämeren suojeluun ja tukemalla WWF:n arvokasta työtä jatkamme Löylyn ekologisen ra­ken­ta­mi­sen ohjaamia jalanjälkiä.

Tiina Ropponen
General Manager, Löyly Helsinki

Huolehdimme ym­pä­ris­tö­vas­tuul­li­ses­ta lii­ke­toi­min­nas­ta. Osal­lis­tu­mal­la Itämeren suojeluun ja tukemalla WWF:n arvokasta työtä jatkamme Löylyn ekologisen ra­ken­ta­mi­sen ohjaamia jalanjälkiä.

Tiina Ropponen
General Manager, Löyly Helsinki

Mori Collective

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuotteet: Welcome to the Jungle -takit

Mori Collective lahjoittaa jokaisesta Welcome to the Jungle -bombertakin hinnasta 20 euroa WWF:n luonnonsuojelutyölle.

Welcome to the Jungle -takit on valmistettu osittain kierrätysmateriaalista. Teemoina ovat panda, pantteri ja leijona.

Takit Mori Collectiven verkkokaupassa

Olemme erittäin innoissamme yh­teis­työs­tä WWF:n kanssa. Työ uhanalaisen luonnon puolesta on tärkeää ja haluamme tukea sitä. Me kaikki kulutamme nykyään liikaa, jonka vuoksi meidän tulisi miettiä ku­lu­tus­tot­tu­muk­siam­me ja tehdä kestäviä os­to­pää­tök­siä. 

Jenni Koli
Suunnittelija, perustaja, Mori Collective Oy

Olemme erittäin innoissamme yh­teis­työs­tä WWF:n kanssa. Työ uhanalaisen luonnon puolesta on tärkeää ja haluamme tukea sitä. Me kaikki kulutamme nykyään liikaa, jonka vuoksi meidän tulisi miettiä ku­lu­tus­tot­tu­muk­siam­me ja tehdä kestäviä os­to­pää­tök­siä. 

Jenni Koli
Suunnittelija, perustaja, Mori Collective Oy

Paletti

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuotteet: postikortit ja Luontokalenteri

Paletti lahjoittaa osan pandalogolla varustettujen postikorttien sekä Luontokalenterin myyntituotosta WWF:n luonnonsuojelutyölle. Yhteistyötuotteissa käytetään FSC-merkittyä paperia.

Yhteistyö alkoi vuonna 1994.

Postikortteja ja Luontokalenteria myydään monissa kaupoissa ja tavarataloissa.

Arvostamme WWF:n arvokasta työtä ym­pä­ris­töm­me hyväksi ja olemme omalta osaltamme mukana tukemassa sitä val­mis­ta­mal­la ja myymällä WWF-kortteja ja ka­len­te­rei­ta.

Olli Jaakkola
Kaupallinen johtaja, Paletti Oy

Arvostamme WWF:n arvokasta työtä ym­pä­ris­töm­me hyväksi ja olemme omalta osaltamme mukana tukemassa sitä val­mis­ta­mal­la ja myymällä WWF-kortteja ja ka­len­te­rei­ta.

Olli Jaakkola
Kaupallinen johtaja, Paletti Oy

R-Collection

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Outa-anorakki

R-Collection lahjoittaa jokaisen Outa-anorakin hinnasta 10 euroa WWF:n luonnonsuojelutyöhön.

Anorakin materiaali on 100-prosenttista puuvillaa ja tuote täyttää Ökö-Tex -standardin vaatimukset. Takin taskussa kulkee mukana irroitettava kestokassi. Anorakki on saatavilla merensinisenä ja sammaleenvihreänä.

Outa-anorakit R-Collectionin verkkokaupassa

Rokua

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

ROKUA Skincare lahjoittaa yhden prosentin liikevaihdostaan WWF:n työlle Itämeren suojeluun.

Yrityksen luonnonkosmetiikkatuotteet ovat FI Natura-sertifioituja ja valmistettu Suomessa.

”ROKUA Skincaren tarkoitus on luoda hyvinvointia kuluttajilleen sekä pitää huolta ympäristöstä vastuullisilla ja ekologisilla valinnoilla sekä toimintatavoilla. Luonto, saaristo ja meri ovat meille erityisen tärkeitä. Rakas Itämeremme on päässyt surulliseen kuntoon ja haluamme yhdessä WWF:n kanssa tehdä voitavamme, jotta Itämeri saadaan pelastettua.”
– Jari Niitynperä, CEO, Hygge Nordic Oy

Rokuan luonnonkosmetiikkatuotteet ovat FI Natura-sertifioituja ja valmistettu Suomessa.

Rudus

Lahjoitus Yhteistyökumppani

Rudus tukee WWF:n työtä virtavesiluonnon hyväksi lahjoittamalla kiviainesta hankkeisiin, joissa rakennetaan uhanalaisille vaelluskaloille elintärkeitä kalateitä.

Ensimmäisenä yhteistyökohteena oli Siuntion Kirkkojoen hanke, jossa WWF ja Uudenmaan ELY-keskus rakensivat syksyn 2018 aikana kahden padon ohi kulkevat luonnonmukaiset kalatiet. Rudus lahjoitti kiviaineksen hankkeeseen. Yhteistyö Ruduksen kanssa on varmistanut, että Siuntion hankkeessa päästiin käyttämään laadultaan juuri oikeanlaista kiviainesta.

Lisäksi Rudus ja WWF käyvät asiantuntijavuoropuhelua luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä haasteista ja ratkaisuista.

Tar­vit­ta­vien ki­viai­nes­ten lahjoitus on meille pieni asia verrattuna sen po­si­tii­vi­siin vai­ku­tuk­siin. Meillä on tarvittavat ki­viai­nes­tuot­teet ja kalustoa niiden kul­jet­ta­mi­seen sekä tahtotila olla mukana tukemassa työtä vir­ta­ve­si­luon­non hyväksi yhdessä merkittävän vaikuttajan, WWF:n, kanssa.

Terhi Rauhamäki
Ympäristöpäällikkö, Rudus

Tar­vit­ta­vien ki­viai­nes­ten lahjoitus on meille pieni asia verrattuna sen po­si­tii­vi­siin vai­ku­tuk­siin. Meillä on tarvittavat ki­viai­nes­tuot­teet ja kalustoa niiden kul­jet­ta­mi­seen sekä tahtotila olla mukana tukemassa työtä vir­ta­ve­si­luon­non hyväksi yhdessä merkittävän vaikuttajan, WWF:n, kanssa.

Terhi Rauhamäki
Ympäristöpäällikkö, Rudus

Saimaan Risteilyt

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Saimaan Risteilyt lahjoittaa jokaisen Norpparisteilylle osallistuvan matkustajan lipun hinnasta 15 euroa WWF:lle saimaannorpan suojelutyöhön.

Tutustu norpparisteilyihin

Saimaan Tuore

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Saimaan Tuore lahjoittaa 1 %:n myynnistään elo-lokakuussa 2020 WWF:n työlle uhanalaisten vaelluskalojen suojelemiseksi. 

Saimaan Tuore myy kirjolohta, joka on kasvatettu yrityksen omassa kiertovesilaitoksessa Varkaudessa. Kaikki suomalainen kasvatettu kirjolohi on WWF:n Kalaoppaassa vihreällä listalla. Kiertovesikasvatuksen etuna on, että se kuormittaa vesistöä verkkoallaskasvatusta vähemmän. 

Yhteistyö alkoi kesällä 2020.

Saimaan Tuore on Finnforel Oy:n käyttämä tuotemerkki.

Olemme erittäin ylpeitä yh­teis­työs­tä WWF Suomen kanssa. Olemme alusta asti tehneet töitä suurella sydämellä, ja ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­syys on kul­ma­ki­vem­me.

Janne Reunanen
Toimitusjohtaja, Finnforel Oy

Olemme erittäin ylpeitä yh­teis­työs­tä WWF Suomen kanssa. Olemme alusta asti tehneet töitä suurella sydämellä, ja ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­syys on kul­ma­ki­vem­me.

Janne Reunanen
Toimitusjohtaja, Finnforel Oy

SEB

Green Office Lahjoitus Yhteistyökumppani

SEB ja WWF Suomi ovat aloittaneet yhteistyön 1980-luvulla. Yhteistyö Suomessa pohjautuu WWF Ruotsin ja SEB:n väliseen yhteistyökumppanuuteen.

Näkyvimmillään yhteistyö on SEB WWF Nordenfond -rahastossa (aiemmin SEB Österjsöfond/WWF). SEB lahjoittaa vuosittain yhden prosentin rahaston kokonaisarvosta WWF:lle ympäristönsuojelutyöhön Suomessa ja Ruotsissa sillä edellytyksellä, että rahaston arvo on noussut vuoden aikana vähintään prosentin.

SEB:n toimisto Helsingissä on ollut mukana WWF Green Office -verkostossa vuodesta 2009.

SEB on yli 20 maassa toimiva ja 15 000 työntekijää työllistävä finanssipalvelukonserni. Suomessa SEB on toiminut vuodesta 1984 lähtien.

Skiffer

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Itämeri-liuska ja Skiffer-kahvi

Ravintola Skiffer lahjoittaa jokaisen myydyn Itämeri-liuskan hinnasta 0,50 euroa WWF:n työlle Itämeren suojelemiseksi. Itämeri-liuska sisältää WWF:n Kalaoppaan vihreän listan kaloja sekä paikallisia kasviksia.

Lisäksi jokaisesta myydystä Skiffer-kahvikilosta lahjoitetaan 2 euroa Itämeren suojelutyölle. Robert Paulig Roasteryssä Skifferille paahdetun kahvin ja siinä käytettyjen papujen alkuperä on jäljitettävissä ja kahvin tuotannon vastuullisuuskysymykset on otettu huomioon.

WWF tekee tärkeää työtä luonnon ja ihmisten hy­vin­voin­nin eteen. Itämeren hyvinvointi on meille erityisen tärkeää. Haluamme omalta osaltamme olla mukana tukemassa Itämeren elin­voi­mai­suu­den pa­ran­ta­mis­ta.

Pyry Koskimo
Toimitusjohtaja, Peruna & Co. Oy

WWF tekee tärkeää työtä luonnon ja ihmisten hy­vin­voin­nin eteen. Itämeren hyvinvointi on meille erityisen tärkeää. Haluamme omalta osaltamme olla mukana tukemassa Itämeren elin­voi­mai­suu­den pa­ran­ta­mis­ta.

Pyry Koskimo
Toimitusjohtaja, Peruna & Co. Oy

Sokos & Emotion

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: We Care Icon -kosmetiikka

Sokos-tavaratalot ja Emotion-myymälät lahjoittavat jokaisen We Care Icon – I Love Tigers -luomiväripalettien hinnasta yhden euron WWF:lle tiikerien suojeluun.

Lisäksi osa kaikkien We Care Icon -värikosmetiikkatuotteiden myyntituotosta on sarjan lanseerauksesta lähtien (2009) lahjoitettu WWF:lle suomalaisen luonnon suojeluun. Syksyllä 2019 royalty-tuotteisiin lisättiin uudet We Care Icon -ihonhoitotuotteet.

We Care Icon -tuotteissa suositaan uusiutuvia ja luonnossa hajoavia raaka-aineita eikä niissä käytetä esimerkiksi eläinperäisiä aineita, hajusteita, parabeeneja tai säilöntäaineita. Myös turhaa pakkaamista vältetään. Tuotesarja on kehitetty Suomessa.

We Care Icon Sokoksen verkkokaupassa

Stockmann

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Lokakuussa 2019 Stockmann käynnisti uudistetun kanta-asiakasohjelmansa. Ohjelmassa asiakas saavuttaa uusia tasoja keräämällä pisteitä, ja pisteillä asiakas saa käyttöönsä erilaisia etuja. Kanta-asiakasohjelma tarjoaa kaksi etua, joiden kautta Stockmann lahjoittaa asiakkaan puolesta WWF:n luonnonsuojelutyöhön. Etujen yhteydessä viestitään luonnon monimuotoisuuden merkityksestä.

Elokuussa 2018 Stockmann tarjosi asiakkailleen mahdollisuuden lahjoittaa ostostensa yhteydessä haluamansa summan WWF:lle Itämeren luonnonsuojelutyöhön. Kampanja oli viikonlopun mittainen ja se järjestettiin Suomen luonnon päivän kunniaksi.

Syyskuussa 2017 Stockmann lahjoitti kuukauden ajan jokaisesta ostamatta jääneestä muovi- tai paperikassista tai ostetusta kestokassista 5 senttiä WWF:lle Itämeren suojelutyöhön. Kampanjan piiriin kuuluivat Stockmannin omat muovi- ja paperikassit ja se toteutettiin Stockmannin kaikissa tavarataloissa Suomessa.

Lisäksi syksyn 2017 Hullujen päivien aikana myytyjen kestokassien tuotto lahjoitettiin kokonaisuudessaan WWF:lle Itämeren suojelutyöhön.

Stockmannin artikkeli: Kuinka monta kassia voimme jättää ostamatta syyskuussa?

Stockmannin tiedote: Jo 100 000 asiakasta jättänyt kassin ostamatta

Stockmannin tiedote: Stockmannin kassikampanja poiki 311 765 lahjoitusta Itämeren hyväksi

Stockmannin tiedote: Stockmann ja WWF järjestävät lahjoituskampanjan Suomen luonnon päivän kunniaksi

Stockmannin tiedote: Stockmannin ja WWF:n lahjoituskampanja keräsi varoja Itämeren hyväksi

Stora Enso

Yhteistyökumppani

Edistämme yhteistyössä Stora Enson kanssa metsien käytön kestävyyttä ja niiden vapaaehtoista suojelua Suomessa.

Esimerkkejä yhteistyöstä:

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Yrityksen tavoitteena on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja.

Yhteistyö alkoi vuonna 1999.

Lisätietoa Stora Enson FSC-ryhmäsertifioinnista

Yhteistyö WWF:n kanssa antaa meille lisää luon­toar­vo­ja huomioivaa näkökulmaa met­sä­no­mis­ta­ja­pal­ve­lui­him­me. Yhteinen ta­voit­teem­me on edistää metsien käytön kestävyyttä met­sä­no­mis­ta­jal­le helpolla tavalla.

Pekka Kallio-Mannila
Yritysvastuujohtaja, Stora Enso

Yhteistyö WWF:n kanssa antaa meille lisää luon­toar­vo­ja huomioivaa näkökulmaa met­sä­no­mis­ta­ja­pal­ve­lui­him­me. Yhteinen ta­voit­teem­me on edistää metsien käytön kestävyyttä met­sä­no­mis­ta­jal­le helpolla tavalla.

Pekka Kallio-Mannila
Yritysvastuujohtaja, Stora Enso

Strömma Finland

Yhteistyökumppani

WWF toimii yhteistyössä Strömma Turism & Sjöfartin kanssa puhtaamman Itämeren puolesta Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.

Strömma jakaa matkailijoille ja yhteistyökumppaneilleen tietoa Itämeren ympäristöhaasteista ja tukee WWF:n paikallisia luonnonsuojeluhankkeita.

Suomessa Strömma tukee talkooleiriämme Vallisaaressa. Leirillä tehdään töitä Helsingin rannikon arvokkaiden luonto- ja kulttuurikohteiden kunnostamiseksi. Strömma Finland on myös sitoutunut noudattamaan ravintolalaivoillaan WWF:n Kalaoppaan linjauksia.

Kesäkaudella 2018 Strömma tarjosi asiakkailleen mahdollisuuden lahjoittaa ostostensa yhteydessä haluamansa summan WWF:lle Itämeren luonnonsuojelutyöhön.

“Strömma-ryhmällä on lähes 80 matkustaja-alusta, jotka risteilevät Itämeren saaristossa. Strömmalle on tärkeää, että voimme ylpeänä esitellä kaunista ja ainutlaatuista ympäristöämme niin paikallisille asukkaille kuin matkailijoille. Tuemme WWF:n vaikuttamistyötä ja haluaisimme mielellämme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme osallistuvan siihen”.
– 
Toimitusjohtaja Peter Kåla, Strömma Suomi Oy

Strömma Turism & Sjöfart tuottaa tekemistä, elämyksiä ja viihdettä vapaa-aikaan, tapahtumiin ja kokouksiin.

Yhteistyö alkoi vuonna 2015.

Tiedote: Strömma ja WWF yhteistyöhön Itämeren suojelemiseksi

Lisätietoja yhteistyöstä WWF Ruotsin sivuilla

Sushibar + Wine

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Käsityösushia, skandinaavista muotoilua ja orgaanisia viinejä yhdistävä Sushibar + Wine lahjoittaa jokaisesta myydystä New Nordic -lajitelmasta 0,50 euroa WWF:n Itämeri-työlle. Lajitelmassa käytetyt kotimaiset kalat löytyvät WWF:n Kalaoppaan vihreältä listalta.

Sushibar + Wine käyttää tuotteissaan ainoastaan WWF:n vihreän listan mereneläviä lukuunottamatta norjalaista merilohta, joka on keltaisella listalla. Yrityksessä tehdään jatkuvasti töitä, jotta tulevaisuudessa saataisiin myös vihreän listan lohta, joka täyttää laadultaan ja tuoreudeltaan sushin vaatimukset.

Tutustu New Nordic -lajitelmaan

Me Sushibar + Winella tykätään maa­pal­los­tam­me. Yhdessä WWF.n kanssa kehitetyssä ’New Nordic’ -la­ji­tel­mas­sa oleva ’Baltic Nigiri’ on kään­nyt­tä­nyt monta si­lak­kas­kep­tik­koa puolelleen, mikä on meistä aivan mahtavaa!

Anders Westerholm
Entrepreneur, Sushibar + Wine

Me Sushibar + Winella tykätään maa­pal­los­tam­me. Yhdessä WWF.n kanssa kehitetyssä ’New Nordic’ -la­ji­tel­mas­sa oleva ’Baltic Nigiri’ on kään­nyt­tä­nyt monta si­lak­kas­kep­tik­koa puolelleen, mikä on meistä aivan mahtavaa!

Anders Westerholm
Entrepreneur, Sushibar + Wine

System Frugt

Lahjoitus Yhteistyökumppani

Keväällä 2020 System Frugt lahjoitti WWF:lle 10 000 euroa sademetsien suojeluun Earth Control -markkinointikampanjansa yhteydessä. Samalla viestimme yhdessä vastuullisten ruokavalintojen puolesta.

System Frugt Oy:n emoyhtiö, tanskalainen System Frugt A/S on tehnyt yhteistyötä WWF Tanskan kanssa vuosina 2014-2019. Suomessa yhteistyö alkoi vuonna 2017, ja on jatkunut siitä lähtien vuosittain. Yhteistyömalli on vaihdellut eri vuosina ja esimerkiksi lahjoitustapa ja -kohde on määritelty joka vuosi erikseen.

”Olen todella iloinen, että jatkamme tänäkin vuonna hyvää yhteistyötä WWF Suomen kanssa luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. Kehitämme aktiivisesti omaa toimintaamme kestävän kehityksen ja hankintaketjun läpinäkyvyyden osalta ja haluamme olla mukana tukemassa omalla panoksellamme WWF:n pitkäjänteistä luonnonsuojelutyötä.”
– Maajohtaja Maija Mäki, System Frugt Oy Ab

Earth Control on System Frugt A/S:n rekisteröimä tavaramerkki. Yritys ostaa ja pakkaa laadukkaita kuivattuja hedelmiä ja pähkinöitä sekä snacks-tuotteita.

Tutustu Earth Control -tuotteisiin

Toyota

Lahjoitus Yhteistyökumppani

Toyota tukee luonnonsuojelutyötämme lahjoittamalla käyttöömme pistokehybridihenkilöauton.

“Yhteistyö WWF Suomen kanssa on meille tärkeä osa paikallista ympäristötoimintaamme. Haluamme mahdollistaa WWF:n henkilöstön liikkuvuuden poikkeuksellisen vähäpäästöisesti ja käytännöllisesti. Toyotan ja WWF:n globaalitason yhteistyö vankistaa entisestään paikallistenkin ympäristötavoitteiden saavuttamista.”
– 
Ympäristöpäällikkö Kalle Kalaja, Toyota Auto Finland Oy

Yhteistyö alkoi vuonna 2006.

WWF ja Toyota aloittivat vuonna 2016 myös kansainvälisen yhteistyön, jonka teemoina ovat luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä ilmastonmuutos.

Veikkaus

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Luonto-arvat

Osa Veikkauksen Luonto-arpojen myyntituotosta lahjoitetaan WWF:n luonnonsuojelutyöhön. Arvat ovat saatavilla Veikkauksen myyntipaikoissa ja nettiarpana.

Luonto-arvat netissä

VELUX Group

Lahjoitus Yhteistyökumppani

Vuonna 2020 WWF solmi 20-vuotisen kansainvälisen yhteistyökumppanuuden VELUX Groupin kanssa. Yritys sitoutuu vähentämään oman toimintansa ja toimitusketjunsa hiilidioksidipäästöjä Pariisin ilmastosopimuksen 1,5°C vähennystavoitteen mukaisesti.

Päästövähennysten ohella VELUX Group tukee WWF:n metsiensuojeluhankkeita, joiden tavoitteena on pysäyttää elinympäristöjen kapeneminen ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen kohdealueilla. Metsähankkeiden avulla sidotaan VELUX Groupin koko toimintahistorian aikaisia hiilidioksidipäästöjä vastaava hiilimäärä vuodesta 1941 lähtien – 5,6 miljoonaa päästettyä hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

WWF Suomi on mukana yhteistyön viestintäkampanjassa syksyllä 2020, minkä yhteydessä VELUX Group lahjoittaa myös WWF Suomen luonnonsuojelutyöhön.  WWF Suomi ei ole osallisena yhteistyön metsänsuojeluprojekteissa.

Tanskalainen VELUX Group valmistaa muun muassa kattoikkunoita, kaihtimia ja älykotiratkaisuja. Yrityksellä on toimintoja yli 40 maassa ja noin 11 500 työntekijää ympäri maailmaa. VELUX Groupin omistaa VKR Holding A/S osakeyhtiö, jonka omistavat kokonaan voittoa tavoittelemattomat hyväntekeväisyysjärjestöt (THE VELUX FOUNDATIONS) ja perhe.

Lisätietoja yhteistyöstä WWF Tanskan sivuilla.

Tiedote 1.9.2020: WWF ja VELUX Group aloittavat 20-vuotisen yhteistyön metsien suojelemiseksi – Yritys näyttää esimerkkiä välttämättömien päästövähennysten toteuttamisessa

Villawool

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Villawool x WWF -pipot

Villawool lahjoittaa jokaisesta Villawool x WWF -mallistoon kuuluvan pipon hinnasta 3 euroa WWF:lle arktisen alueen suojelemiseksi.

Yhteistyöpipot on valmistettu Bluesign-sertifioidusta merinovillasta.

Yhteistyö käynnistyi vuonna 2017.

“Olemme perheyrityksenä koko 40-vuotisen historiamme aikana aina panostaneet parhaaseen laatuun, käsityöläisyyteen ja ekologisuuteen. Yrityksillä on nyt ja varsinkin tulevaisuudessa iso vastuu ympäristöstä. Yhteistyössä WWF:n kanssa voimme antaa luonnolle ja maapallolle takaisin, ja jatkaa entistä luottavaisemmin mielin käsityötä parempien ja kestävien tuotteiden tekemisessä.”
– Designer, Creative Director Rasmus Tikkanen, Villawool

Villawool x WWF -pipot Villawoolin verkkokaupassa

Villawoolin viininpunainen pipo

Wildkind Kids

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuotteet: Jian long sleeve snowleopard tie dye, Marius sweatshirt snowleopard black, Adult t-shirt snowleopard tie dye, Adult t-shirt snowleopard black

Wildkind Kids tukee WWF:n työtä lumileopardien suojelemiseksi.

Wildkind Kids lahjoittaa jokaisen myydyn lumileopardi-aiheisen royalty-tuotteen hinnasta 10% WWF:lle. Kaikki yhteistyötuotteet on valmistettu GOTS-sertifioidusta luomupuuvillasta.

WWF:n tavoite on nostaa lumileopardien määrää ja suojella lajin elinalueita turvataksemme sen selviytymisen myös tulevaisuudessa. WWF Suomi työskentelee lumileopardin suojelemiseksi Nepalissa ja Bhutanissa.

Wildkind Kids on suomalainen unisex-vaatemerkki, jonka kuoseissa näkyy yhteys luontoon ja villieläimiin. Valikoimassa on vaatteita sekä lapsille että aikuisille. Yhteistyö alkoi keväällä 2020.

Yhteistyötuotteet Wildkindin verkkokaupassa.

WWF Green Office

Green Office Yhteistyökumppani

WWF Green Officessa organisaatiot rakentavat valmiin mallimme pohjalta omiin tarpeihinsa sopivan ympäristöjärjestelmän. Sen avulla organisaatiot pienentävät työpaikkojensa hiilijalanjälkeä ja käyttävät luonnonvaroja vastuullisesti.

WWF:n ystäväyritys

Lahjoitus Yhteistyökumppani

WWF:n ystäväyritykset tukevat luonnonsuojelutyötämme tekemällä vuosittain lahjoituksen, jonka suuruus määräytyy yrityksen koon mukaan. Vuonna 2015 perustettu Ystäväyritys-ohjelma on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille.

Tutustu WWF:n ystäväyrityksiin