Panda-palkinto

Ilmianna oma tai jokin tietämäsi luonto- tai ympäristöteko, sillä se voi hyvin olla vuoden 2024 Panda-palkinnon saaja! WWF Suomi jakaa 26 000 euron suuruisen palkinnon, jolla edistetään ja palkitaan hienoja luonnon- ja ympäristönsuojeluhankkeita. Palkinto jaetaan erillisestä Anderssonin rahastosta.

WWF:n myöntämä Panda-palkinto jaetaan nyt 25. kerran. Perinteikäs palkinto on rahallisesti suurimpia ympäristöpalkintoja Suomessa.

Matkan varrelle on mahtunut monenlaisia voittajia. Palkinto on myönnetty esimerkiksi eri lajien, kuten saimaannorpan ja merikotkan tutkimukseen. Palkinnon ovat saaneet myös hankkeet, joilla on esimerkiksi hoidettu virtavesiä, edistetty vastuullista ruokaa koskevaa tietämystä kouluissa, kunnostettu perinnemaisemia ja tehostettu susien suojelua.

Viime vuonna palkinto jaettiin Aito Suvi ry:n, Vuonislahden kalaveden osakaskunta ry:n ja Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:n kesken.

Palkinto syntyi Anderssonin omakatteisen rahaston perustajan Heidi Anderssonin ideasta jakaa palkinto konkreettisesta tekemisestä ympäristön ja luonnon suojelemiseksi. Palkintoa voi hakea henkilö tai esimerkiksi voittoa tavoittelematon yhdistys tai yhteisö.

Panda-palkinnon hakuaika on 1.3.-7.4.2024. Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen pandapalkinto@wwf.fi.

Palkinnon voi käyttää erilaisiin tarkoituksiin – vaikkapa kaluston ja varusteiden hankkimiseen, matkakustannuksiin tai työvoiman palkkaamiseen. Tärkeintä on, että raha käytetään konkreettisiin luonnon- tai ympäristönsuojeluhankkeisiin.

LISÄTIEDOT:

Suojelujohtaja
Jari Luukkonen
040 585 0020
jari.luukkonen@wwf.fi

Lue lisää viime vuosien voittajista:

Kaikki Panda-palkinnon saajat

2022: Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys & Valtakunnallinen päiväperhosseuranta

2021: Suomen vapaa-ajankalastusmuseosäätiö
2020: Korkean suojeluarvon metsien kartoitushanke
2019: Sääksisäätiö
2018: Biologian ja maantieteen opettajien liitto & Paimion seudun ympäristöyhdistys
2017: Virtavesien hoitoyhdistys, Virho ry.
2016: Turun yliopiston merikotkaan liittyvä tutkimushanke
2015: Sääksisäätiö
2014: Maretarium
2013: Arkipelagia-seura
2012: Luontokuvaaja ja -toimittaja Juha Taskisen ja norppa-asiantuntija Mervi Kunnasrannan työryhmä
2011: –
2010: Luontoliiton Salakaadot seis -kampanja & Virtavesien hoitoyhdistys, Virho ry.
2009: Liminganlahden ystävät ry.
2008: VaihdaVirtaa -kampanja & Hollolan lukio tuulivoimalahanke
2007: Joensuun yliopiston Saimaannorppa ja Suomen talvi- tutkimushanke
2006: Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ja Metsähallituksen yhteinen metsäpurojen kunnostushanke & Pro Espoonjoki ry
2005: Suomen FSC-yhdistys & Ympäristöjärjestöjen yhteinen Ilmari-hanke
2004: ENO-Environment Online -verkkokouluohjelma
2003: Heinolan lintutarha
2002: Tampereen ammattikorkeakoulun Snowchange – Pohjoisten alkuperäiskansojen havaintoja ilmastonmuutoksesta -projekti
2001: FM Mia Röngän, Turun yliopisto, tutkimus ihmisen aiheuttamien ympäristömuutosten vaikutuksista saaristolinnustoon
2000: Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran Vihreä lippu -ohjelma
1999: Mahnalan ympäristökoulu & Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti