Panda-palkinto

23 000 euron suuruisella Panda-palkinnolla edistetään ja palkitaan hienoja luonnon- ja ympäristönsuojeluhankkeita. Hakuaikaa on 5.4.2021 saakka. Panda-palkintoa voi hakea henkilö tai voittoa tavoittelematon yhdistys/yhteisö.

Ilmianna oma tai jokin tietämäsi luonto- tai ympäristöteko, sillä se voi hyvin olla vuoden 2021 Panda-palkinnon saaja! WWF Suomi jakaa 23 000 euron suuruisen palkinnon, jolla edistetään ja palkitaan hienoja luonnon- ja ympäristönsuojeluhankkeita. Palkinto jaetaan erillisestä Anderssonin rahastosta.

WWF:n myöntämä Panda-palkinto jaetaan nyt 22. kerran. Palkinto on paitsi perinteikäs palkinto, myös rahallisesti suurimpia ympäristöpalkintoja Suomessa.

Matkan varrelle on mahtunut monenlaisia voittajia. Palkinto on myönnetty esimerkiksi saimaannorpan ja merikotkan tutkimukseen. Palkinnon ovat saaneet myös hankkeet, joilla on esimerkiksi hoidettu virtavesiä, edistetty vastuullista ruokaa koskevaa tietämystä kouluissa, kunnostettu perinnemaisemia ja tehostettu susien suojelua.

Viime vuonna palkinnon sai Ari Aallon vetämä työryhmä, joka kartoitti korkean suojeluarvon metsiä. Arvometsiä sijaitsee eri puolilla Suomea, mutta niiden sijaintia tai määrää ei ole kartoitettu riittävästi. Luonnonsuojelun näkökulmasta arvokkaita metsiä hävitetään jatkuvasti, ja samaan aikaan metsäluonnon uhanalaistuminen kiihtyy.

Palkinto syntyi Anderssonin omakatteisen rahaston perustajan Heidi Anderssonin ideasta jakaa palkinto konkreettisesta tekemisestä ympäristön ja luonnon suojelemiseksi. Palkintoa voi hakea henkilö tai voittoa tavoittelematon yhdistys/yhteisö.

Panda-palkinnon hakuaika päättyy 5.4.2021. Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

LISÄTIEDOT:

Suojelujohtaja
Jari Luukkonen
040 585 0020
[email protected]

Lue lisää viime vuosien voittajista:

Kaikki Panda-palkinnon saajat

2020: Korkean suojeluarvon metsien kartoitushanke
2019: Sääksisäätiö
2018: Biologian ja maantieteen opettajien liitto & Paimion seudun ympäristöyhdistys
2017: Virtavesien hoitoyhdistys, Virho ry.
2016: Turun yliopiston merikotkaan liittyvä tutkimushanke
2015: Sääksisäätiö
2014: Maretarium
2013: Arkipelagia-seura
2012: Luontokuvaaja ja -toimittaja Juha Taskisen ja norppa-asiantuntija Mervi Kunnasrannan työryhmä
2011: –
2010: Luontoliiton Salakaadot seis -kampanja & Virtavesien hoitoyhdistys, Virho ry.
2009: Liminganlahden ystävät ry.
2008: VaihdaVirtaa -kampanja & Hollolan lukio tuulivoimalahanke
2007: Joensuun yliopiston Saimaannorppa ja Suomen talvi- tutkimushanke
2006: Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ja Metsähallituksen yhteinen metsäpurojen kunnostushanke & Pro Espoonjoki ry
2005: Suomen FSC-yhdistys & Ympäristöjärjestöjen yhteinen Ilmari-hanke
2004: ENO-Environment Online -verkkokouluohjelma
2003: Heinolan lintutarha
2002: Tampereen ammattikorkeakoulun Snowchange – Pohjoisten alkuperäiskansojen havaintoja ilmastonmuutoksesta -projekti
2001: FM Mia Röngän, Turun yliopisto, tutkimus ihmisen aiheuttamien ympäristömuutosten vaikutuksista saaristolinnustoon
2000: Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran Vihreä lippu -ohjelma
1999: Mahnalan ympäristökoulu & Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti