©WWF-Canon / Elma-Okic

Jokainen voi edistää kestävää kalastusta valitsemalla kaupan kalatiskiltä eettisesti kalastettuja meren herkkuja. MSC-sertifikaatti takaa, että kala on pyydystetty ekologisesti kestävällä tavalla.

MSC (Marine Stewardship Council) on riippumaton, voittoa tuottamaton organisaatio, joka ylläpitää sertifiointijärjestelmää kala- ja äyriäistuotteille.

MSC:n tavoitteena on vähentää ylikalastusta eli luonnonvarojen kestämätöntä käyttöä. MSC-sertifikaatti pyrkii takaamaan sertifioitujen tuotteiden ekologisuuden asettamiensa ympäristönormien kautta.

Voit etsiä myynnissä olevia MSC-merkittyjä tuotteita Sustainable seafood finderin avulla.

Sertifikaatti myönnetään määräajaksi

Kalapopulaation on oltava riittävän suuri, jotta se kestää kalastuksen kaupallisiin tarkoituksiin. MSC-sertifioidun kalakannan kalastuksen on myös oltava kestävällä tasolla, ettei se vaaranna kohdepopulaation eikä mahdollisesti sivusaaliiksi joutuvien muiden lajien elinvoimaisuutta. Lisäksi MSC:n perusperiaatteisiin kuuluu kalavesien hoitoon liittyviä vaatimuksia.

MSC-sertifikaattia voi anoa kuka tahansa kalastusoikeuden haltija ja minkä tahansa kalaveden yhteyteen riippumatta alueen koosta tai sijainnista. Arvioinnin suorittajina toimivat ulkopuoliset riippumattomat organisaatiot. Sertifioitua kala- tai äyriäiskantaa, kalavesien tilaa ja pyynnin kestävyyttä seurataan toistuvasti. Sertifikaatin käyttöoikeus myönnetään aina määräajaksi ja voidaan ottaa pois olosuhteiden niin vaatiessa.

WWF suosittelee sertifioitua kalaa

WWF tukee kalakantojen kestävää käyttöä ja edistää MSC-sertifikaatin leviämistä pyynnin kohteena oleviin populaatioihin. WWF edistää myös MSC-tuotteiden kysyntää osana laajempaa kuluttajavalistustyötään. MSC-sertifioidun tuotteen tunnistat sinisestä ovaalinmuotoisesta merkistä.

MSC:n on vertailevissa tutkimuksissa todettu olevan luotettavin ja vaikuttavin kalatuotteiden ympäristösertifiointi. MSC-sertifiointi on tutkitusti aikaansaanut positiivisia muutoksia niin itse kalakannan tilassa kuin kalastuksen muissa ympäristövaikutuksissa.

MSC-sertifikaatin lisäksi markkinoilla on muitakin ympäristömerkkejä kala- ja äyriäistuotteille. Erilaiset sertifikaatit kuten GlobalG.A.P, KRAV ja BAP voivat olla parempi vaihtoehto kuin ilman ympäristömerkintää myytävät tuotteet. WWF:n suositukset muiden kuin MSC-merkittyjen tuotteiden suhteen vaihtelevat tapauskohtaisesti. Lisätietoja saa tarvittaessa WWF:n asiantuntijoilta.