Päivitetty

Graafeja

Ruuantuotantoon käytetään valtavasti luonnonvaroja. Ruoka myös vaikuttaa ympäristöön koko elinkaarensa ajan, pellolta lautaselle ja roska-astiaan asti. Tutustu ruuantuotantoon kaavioiden avulla. Voit klikata kaaviot suuremmiksi.

Eläinperäisten ruoka-aineiden tuotanto vaatii paljon enemmän maa-alaa kuin viljan ja kasvisten tuotanto. Yhden sianlihakilon tuottamiseen tarvitaan yli neljä kiloa viljaa, jolla voitaisiin ruokkia ihmisiä.

Pelloilta riittäisi ruokaa kaikille, jos ravintokasvit käytettäisiin suoraan ravinnoksi. Nykyisillä ruokailutottumuksillamme ravintoa ei maailmassa riitä kaikille. Voisitko kuvitella, että et söisi lihaa joka päivä?

Ruoka muodostaa noin 20% ihmisen aiheuttamista ilmastopäästöistä. Missä kohdassa ruokaketjua syntyy suurin osa päästöistä?

Maatalous on merkittävin makean veden kuluttaja maailmassa. Me suomalaiset kulutamme muiden maiden väheneviä vesivaroja käyttäessämme niissä tuotettuja elintarvikkeita ja muita hyödykkeitä. Mitä osuutta vedenkulutuksessamme voisimme vähentää?

Nyt on aika toimia! Jos suojelua ei tehosteta, 50 vuoden kuluttua maapallolla ei ole enää elinvoimaisia kalapopulaatioita.

   

Maapallo tarvitsee hyvinvoivia ja monipuolisia luonnonympäristöjä, joissa elää runsas kasvi- ja eläinlajien kirjo. Se on kaiken elämän edellytys.

Tutki ympäristövastuullista lautasmallia. Mitä elintarvikkeita kannattaa suosia, jos haluaa vähentää ruokailun aiheuttamia ympäristövaikutuksia?

Ruuan ympäristövaikutuksia voi pienentää suosimalla sesonkiruokaa eli sellaista tuoretta ruokaa, joka juuri nyt tuottaa satoa tai on saatavilla hyvän säilyvyytensä vuoksi. Tutki kausiruokaympyrää ja kokoa itsellesi yksi ympäristövastuullinen ateria jokaiselle vuodenajalle.

Soijatuotteiden syömisestä ei tarvitse potea huonoa omaatuntoa, sillä valtaosa kaikesta soijasta käytetään eläinten ravinnoksi. Onko suomalaisella kuluttajalla mahdollisuuksia ehkäistä sademetsien tuhoutumista?

Tutki graafia ja arvioi esimerkkiaterioiden vaikutusta ympäristöön. Onko ympäristön kannalta sama, mitä pistämme suuhumme?