©  Pauliina Heinänen / WWF
Päivitetty

Liikenne

Liikenne on yksityisen kulutuksen ympäristövaikutusten aiheuttajista kolmen kärjessä ruoan ja asumisen jälkeen. Sen takia ei ole yhdentekevää, millä liikumme.

Vähäpäästöisempien liikkumistapojen, kuten julkisen liikenteen, suosiminen vähentää paitsi hiilidioksipäästöjä myös öljyn tarvetta. Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen pienentää esimerkiksi painetta etsiä öljyvarantoja yhä herkemmistä elinympäristöistä, kuten arktiselta alueelta.

Pyöräily ja kävely ovat lyhyiden matkojen parhaita valintoja sekä ympäristön että oman hyvinvoinnin kannalta. Lentomatkustamisen päästöt ovat suuret: tämän takia kannattaa miettiä, olisiko esimerkiksi joka toinen lomamatka mahdollista tehdä junalla. Eri liikennevälineiden päästöjä voi vertailla oppaassamme.

Mikäli kuitenkin lennät, voit kompensoida lentosi hiilidioksidipäästöt. Kompensoinnilla tarkoitetaan sitä, että aiheutettujen hiilidioksidipäästöjen vastineeksi rahoitetaan päästövähennyshankkeita muualla maailmassa. WWF suosittelee kompensoimaan aiheutuneet päästöt hankkimalla Gold Standard -sertifioituja päästövähennysyksiköitä. Ne täyttävät ekologiset ja sosiaaliset kestävän kehityksen kriteerit. Muista kuitenkin, että päästöjen synnyn ehkäisy on ensisijainen ja kompensaatio vasta viimeinen keino.