© Kalle Erkkilä / WWF
Päivitetty

Kestävä käyttö

Itämeren alueeseen kohdistuu suuria käyttöpaineita. Meripolitiikan, merien aluesuunnittelun ja kestävän kalastuksen avulla pyritään varmistamaan Itämeren hyvä tila.